Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının bulunduğu ülkede açtığı boşanma davası sonucunda evliliğini yasal olarak bitirmesi,bu boşanma kararının ülkemizde geçerli olduğu anlamına gelmemektedir. Milletlerarası Özel Hukuk’a göre her mahkeme kararı, verildiği ülke sınırları içerisinde geçerlidir. O yüzden yurtdışında boşanan kişilerin de bu boşanmalarının ülkemizde geçerli olabilmesi ancak boşanma tanıma tenfiz davası açılması ile mümkündür. Boşanmanın Türkiye’de tanınması, Boşanmanın Türkiye’de tenfizi işlemleri ile ilgili olarak bu makalemizde tanıma tenfiz davası sürecinin nasıl işlediğini anlatacağız.

Boşanma Tanıma Davası Nedir?

Yurtdışı boşanma davalarında alınan mahkeme kararlarının ülkemizde geçerli olabilmesi için boşanma tanıma davası açılması gerekir. Boşanma tanıma davası, açılmadığı zaman yabancı mahkemenin vereceği boşanma kararı ülkemizde geçerli olmayacağı için bu kişiler Türkiye’de hala evli olarak görünmektedirler. Bu durum ileride bir çok sorunun yaşanmasına yol açabilmektedir. Örneğin Türkiye’de hala yasal olarak evli görünecek kişiler yeniden evlenmek istemeleri durumunda evlilik gerçekleşmeyecektir. Diğer yandan hala evli görünme sonucunda bireylerin vefatı gibi bir durum olması sonucu yurtdışında boşanılan kişi hala yasal olarak mirasçı statüsünde olacaktır. O yüzden boşanma tanıma davası açılması önemlidir.

Boşanma Tanıma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma tanıma davası açacak bireyler açısından davanın nasıl açılacağı, boşanma tanıma davası için gerekli belgeler ne olduğu, davanın ne kadar süreceği ve davanın maliyeti gibi konular sıklıkla merak edilen konulardır. Boşanma tanıma davası, açılacak görevli mahkemeler tıpkı boşanma davalarında olduğu gibi Aile Mahkemeleridir. Bireyler boşanma tanıma tenfiz davası belgeleri ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine başvuru yaparak dava sürecini başlatabilirler.

Boşanma Tanıma Davası Nerede Açılır?

Boşanma tanıma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Yabancı ülkede boşanan kişiler yurtdışında ikamet etmeleri durumunda dava İstanbul Aile Mahkemelerinde, İzmir Aile Mahkemelerinde ve ya Ankara Aile Mahkemelerinde açılabilir. Hali hazırda yurtdışında ikamet eden bireylerin davayı açmaları durumunda duruşmalara katılmaları zorunlu değildir. Fakat dava sürecinin uzun ve karmaşık olması nedeniyle boşanma tanıma tenfiz davası mutlaka takip edilmelidir.

Boşanma Tenfiz Davası Nedir?

Boşanma tenfiz davası, yurtdışında ikamet eden kişilerin bulunduğu ülkede gerçekleştirdikleri boşanmaya ilişkin hukuki sonuçların ülkemizde icra edilebilmesi adına açılacak dava türüdür. Boşanmaya ilişkin icra edilebilir sonuçlar, çocuğun velayeti, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi hususlardır. Yurtdışındaki boşanmanın hukuki sonuçları Türkiye’de icra edilmediği zaman ilerde müşterek çocuğun velayeti, mal paylaşımının yapılamaması, tazminat ve nafaka ödemelerinin yapılamaması gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. O yüzden boşanma tenfiz davası, yurtdışındaki boşanma kesinleştikten sonra mutlaka açılmalıdır.Her ne kadar boşanma tanıma ve boşanma tenfiz davaları birbirinden farklı dava türleri olsa da boşanma tenfiz davası aynı zamanda boşanmanın tanınmasını da içerdiği için tek bir dava ile hem boşanmanın tanınması hem de tenfizi sağlanabilmektedir.

Boşanma Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Boşanma tenfiz davalarında da görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Yurtdışında boşanan kişilerin ülkemizde açacakları tenfiz davası, gerekli belgeler ile birlikte yetkili Aile Mahkemelerine açılabilir. Boşanma tenfiz davası nasıl açılır diye merak eden bireylerin bu noktada uzman bir tanıma tenfiz avukatı tarafından alacakları hukuki destekle süreci yürütmeleri onlara mutlak fayda sağlayacaktır. Bilinmesi gerekir ki boşanma tenfiz davaları zor ve karmaşık bir süreci ifade eder.

Boşanma Tenfiz Davası Nerede Açılır?

Boşanma tenfiz davası açacak bireylerin ülkemizde davanın açılacağı yetkili mahkemeyi doğru tespit etmeleri önemlidir. Bu noktada yurtdışında ikamet eden bireyler davası İstanbul, Ankara ya da İzmir şehirlerinden birisinde açabilirler.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası için Gerekli Belgeler

  • Yabancı mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararının aslı: Boşanma tanıma tenfiz davası için gerekli belgeler arasında yer alan boşanma kararı aslı ya da mahkemeden alınacak olan aslı gibidir belgesi
  • Yabancı Mahkeme Kararının Kesinleşme Belgesi: Yabancı ülke mahkemesinin vermiş olduğu kararın kesinleştiğine dair şerh yada apostille belgesi boşanma tanıma tenfiz davası için gerekli belgeler içerisindedir. Bu belgenin eksik yada yanlış olması durumunda tanıma tenfiz davası sonuçlanmaz.
  • Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Belgeleri Çevirisi: Boşanmanın ülkemizde tanınması ve tenfizi için gerekli belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye çevirisi yapılmalıdır. Bu noktada çeviriyi yapacak olan kişinin yeminli tercüman olması gerekir. Bu çeviri ayrıca noter ya da konsolosluk tarafından onaylanmalıdır. Aksi durumda boşanma tanıma tenfiz işlemi gerçekleşmemektedir.
  • Pasaport ve Nüfus Cüzdanı Fotokopileri
  • Avukatlık Vekaletname Belgesi

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma tanıma tenfiz davası açacak bireylerin merak ettiği sorulardan birisi de dava süresidir. Boşanma tanıma tenfiz davası süresini belirleyen en önemli husus “tanıma tenfiz avukatı” olacaktır. Yabancı ülkede boşanan eşlerin ikisinin de Türkiye’de bulunan farklı tanıma tenfiz avukatı tarafından davayı açmaları onların en kısa sürede davayı sonuçlandırmalarına olanak sağlar. Boşanma tanıma tenfiz avukatları ile açılacak olan dava ortalama 1 hafta ile 3 ay arasında bir sürede sonuçlanabilirken bireysel olarak açılan boşanma tanıma tenfiz davaları 3 4 yıl sürebilmektedir.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma Tanıma Tenfiz Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?

Hayır, boşanmanın Türkiye’de tanınması için avukat tutmak zorunlu değildir. Fakat gerek istenilen tanınma ve tenfiz kararının alınması gerekse de davanın bir an önce sonuçlanması için tarafların boşanma tanıma tenfiz avukatı tutmaları onlara mutlak avantaj sağlar.

Yurtdışında Boşandım Türkiye’de Evli Görünüyorum Neden?

Yabancı ülke mahkemelerinin vermiş olduğu kararın sadece bulunduğu ülke sınırları içerisinde geçerli olması nedeniyle yurtdışında boşanan kişiler ülkemizde evli görünmeye devam ederler. Bu durumun çözümü ancak boşanma tanıma tenfiz davası açılması ile mümkündür.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Açmazsam Ne Olur?

Boşanma tanıma tenfiz davası açılmadığı zaman bireyler ülkemizde hala yasal olarak evli olacaklarından dolayı yeniden evlenmek istemeleri durumunda evlenemezler. Bunun dışında evliliğin Türkiye’de yasal olarak sona ermemiş olması nedeniyle velayet, mal paylaşımı, tazminat, nafaka gibi bir çok hususta hak kaybı yaşanır. Diğer yandan Türkiye’de hala evli olarak görülen kişiler vefat ettiklerinde yurtdışında boşandıkları eşleri hala mirasçı statüsünde olacaklarından dolayı miras paylaşımı konusunda sıklıkla anlaşmazlık ve hak kaybı yaşanmaktadır.

Yurtdışında Boşandım Türkiye’de Dava Açmam Gerekir Mi?

Evet, yabancı ülke mahkemelerine açılan boşanma davaları ülkemizde geçerli olmadığından bu mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi için boşanma tanıma tenfiz davası açılması gerekir.

Boşanmanın Türkiye’de Tanınması Nasıl Sağlanır?

Boşanmanın Türkiye’de tanınması ancak açılacak boşanma tanıma tenfiz davası ile mümkündür. Bu davanın açılmaması durumunda bireyler ülkemizde evli görünmeye devam edecekler ve her yasal işlemleri evlilik devam ediyor gibisürecektir.

Boşanmanın Türkiye’de Tenfizi Nasıl yapılır?

Boşanmanın Türkiye’de tenfizi için bireyler boşanma tenfiz davası açmalıdırlar. Yurtdışı mahkemesinin verdiği boşanmaya ilişkin icra edilebilir sonuçlar Türkiye’de geçerli olmadığından dolayı boşanma tenfiz davası açılmaz ise, nafaka velayet mal paylaşımı tazminat konularında hak kaybı yaşanması kaçınılmazdır.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Konusu Olan Ülkeler

Almanya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

İngiltere Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Fransa Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Amerika Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Kanada Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

İsviçre Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Hollanda Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Danimarka Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Slovakya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Macaristan Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Özbekistan Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Kazakistan Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Japonya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

İsveç Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Finlandiya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Norveç Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

İtalya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Azerbaycan Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Çek Cumhuriyeti Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Avustralya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Çekişmeli Boşanma Nedir Nasıl Yapılır?

Boşanma davaları şeklen ve usul olarak farklılık göstermekte ve açılabilecek farklı boşanma davası türleri bulunmaktadır. Eşlerden birisinin boşanmak istememesi ya da her iki eş de boşanmak istese dahi boşanmanın maddi ve manevi sonuçları üzerinde uzlaşamamaları durumunda açılacak olan boşanma davası çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılır. Çekişmeli Boşanma davası, anlaşmalı boşanma ile kıyaslandığında daha zor ve karmaşık bir süreci ifade edecektir. Öyleki çekişmeli boşanmalarda boşanmayı getiren olaylar üzerinde hangi eşin ne kadar kusuru olduğu doğru saptanabilmesi için tespit, araştırma, inceleme süreçleri, karşı dava süreci, tanıkların dinlenmesi, boşanmayı getiren olayın ispat edilebilmesi için farklı argümanların kullanılması… gibi bir çok durum süreci zorlaştırmaktadır. Bu makalemizde çekimeli boşanma davası hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma sürecinde davanın açılacağı görevli mahkemeler Aile Mahkemeleridir. İkamet edilen yerde Aile Mahkemesi bulunmuyorsa bireyler boşanma davasını Asliye Hukuk Mahkemesinde açabilirler. Boşanma istemiyle dava açılabilmesi için bireylerin boşanma dilekçeleri ile birlikte yetkili mahkemeye başvuru yapmaları gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur yetkili mahkemenin doğru tespit edilebilmesidir. Bilinmesi gereken davanın nasıl açılacağından çok çekişmeli boşanma davasının nasıl yürütüleceğidir. Zira çekişmeli boşanma davası bir çok karmaşık prosedürü içereceğinden dolayı davanın reddi gibi bir sonuç çıkabileceği gibi dava 4 5 sene de sürebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davaları istenilen her yerde açılamaz. Boşanma davası yetkili Mahkemede açılmalıdır. Aksi durumda dava açıldıktan sonra yetkisizlik kararı verilecek bireyler de boşu boşuna zaman kaybı yaşayacaklarıdır. Çekişmeli boşanma davaları için yetkili mahkeme, eşlerin son altı ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri yere bağlı olan aile mahkemeleridir. Eşlerin altı aydan daha uzun bir süredir aynı hanede ikamet etmemeleri durumunda ise boşanma davası açılacak yetkili mahkeme davalının ikamet adresinin bulunduğu yerdeki mahkemedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davaları, sürecin nasıl yürütüldüğüne göre farklı sürelerde sonuçlanabilir. Doğru bir şekilde yürütülen çekişmeli boşanma davası ortalama 4 6 celse arasında sürecektir. Burada bireylerin davayı açacağı yetkili mahkemenin iş yoğunluğu ve boşanma avukatı tutulmuş olup olmadığı davanın süresini etkileyecek önemli unsurlardır. Bireysel olarak açılacak boşanma davası hukuki prosedürlerin hızlı ve doğru işletilememesine neden olabilir. Bu durumda dava 4 5 yıl sürecektir. Çekişmeli boşanma davasının hızlı bir biçimde sonuçlanması isteniyorsa dava için tarafların boşanma avukatı tutmaları önerilir. Tarafların ikisinin de avukat tutmaları durumunda da daha kısa süre de ortalama 8 ay ile 1 yıl arasında sonuçlanacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası için Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Boşanma davaları da dahil olmak üzere hiçbir dava türü için avukat tutmak zorunlu değildir. Avukatlar bireylerin hukuki süreçte ihtiyaç duydukları desteği sağlamak adına hizmet verir. Her ne kadar avukat tutulması zorunlu olmasa da boşanma avukatı tutmak bireylere bir yandan boşanma davasının en kısa sürede sonuçlanması adına avantaj sağlarken, diğer yandan boşanma sonrası yaşanabilecek hak kayıplarını engelleyecektir. Çekişmeli boşanma davaları nafaka, velayet, mal , tazminat gibi hususlarda en fazla hak kaybı yaşanan boşanma davası türüdür. Bu gibi hak kayıplarının önüne geçilebilmesi ancak etkili bir süreç yönetimi ile mümkündür. O yüzden bireylere boşanma avukatı ile boşanma davası açmaları önerilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Gerekli Belgeler Nelerdir?

Çekişmeli boşanmalarda davanın niteliğine göre bir çok belge gerekli olacaktır. Öncelikle davanın açılabilmesi için gerekli olan boşanma dilekçesidir. Boşanma dilekçesi olmadan davanın açılması mümkün olmadığından dolayı boşanma dilekçesi ile birlikte bireylerin Aile Mahkemesine davayı açmaları gerekir. Boşanma davası için gerekli diğer belgeler boşanma davasının niteliğine göre farklılık gösterecektir. Karşı dava açma dilekçesi, boşanma davası tanık listesi sunma, boşanma davalarında bilirkişi raporu isteme, hastane kayıtları, polis kayıtları.. gibi belgelerin ispat aracı olarak kullanılması…

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi

Çekişmeli boşanma dilekçesi açılacak olan boşanma davasının iskeletini oluşturan belgedir. Çekişmeli boşanacak olan kişilerin bu aşamada boşanma dilekçesi hazırlarken mutlaka hukuki altyapının doğru bir şekilde kurulmasına dikkat etmeleri gerekir. Boşanma dilekçesi içerisinde bireyler boşanmayı getiren olayların izahını, boşanma için öne sürdükleri hukuki sebebi, boşanmadan doğacak olan haklarını ve beklentilerini açıkça ifade etmelidirler. Boşanma dilekçesinde yapılacak hatalar dava sürecini ve sonucunu direk olarak etkileyecektir.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılmalı?

Çekişmeli boşanma dilekçesi yazılırken bireylerin mutlaka bu konuda bilgi sahibi bir kişiden destek almaları önerilir. Boşanma davalarında yaşanacak olumsuzlukların büyük bölümü kusursuz bir boşanma dilekçesi ile boşanma davası açılmamasından kaynaklanmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

Çekişmeli boşanmalarda yapılan en büyük hata bireylerin boşanma dilekçesi örneği üzerinden kendilerine uygun olmayan boşanma dilekçesi ile boşanma davası açmaları olmaktadır. Bu noktada bilinmesi gereken her evlilik içerisinde boşanmayı getiren olayların oluşumu farklıdır. Bu da her boşanmanın kendisine has durumları içericeği anlamına gelir. Oyüzden çekişmeli boşanma dilekçe örneği ile bireylerin boşanma davası açmaları onlara yarardan çok zarar getirecektir. Diğer yandan internet üzerinde kolaylıkla bulunabilen çekişmeli boşanma dilekçesi örneği ile ilgili olarak bu belgenin hukuki anlamda doğru olup olmadığı da başka bir tartışma konusudur.

Çekişmeli Boşanma Davalarında ispat Nasıl yapılır?

Boşanma davalarında en önemli husus öne sürülen boşanma nedeninin ispat edilmesidir. İspat yükü davacıdadır ve ispatın yapılamaması durumunda boşanma davası reddedilir. Çekişmeli boşanma davalarında ispat için bireyler tanık gösterebileceği gibi boşanmayı getiren olaylarda ispat aracı olarak farklı belge ve argümanlar da kullanılabilir. Örneğin aldatma nedeniyle boşanma davalarında fotoğraflar, mesaj içerikleri, arama kayıtları, sosyal medya yazışmaları, Whatsapp konuşmaları..gibi argümanlar kullanılabilecektir. Diğer yandan boşanma davalarında ispat aracı olarak kullanılacak belgelere örnek vermek gerekirse, fiziksel şiddet dayak gibi durumlarda hastaneden alınacak olan darp raporu boşanma davalarında ispat için kullanılabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Reddedilirse Ne Olur?

Çekişmeli boşanmanın reddi gibi bir durum ortaya çıktığında bireyler, Medeni Kanuna göre yeineden aynı nedenle boşanma davası açamazlar. Yani aldatma nedeniyle boşanma davası açan kişinin davası reddedildiğinde tekrar boşanma davası açabilmesi için 3 yıl beklemesi gerekir. Bu da bireylerin hem maddi hem de zaman anlamında kayıp yaşamasına neden olmaktadır. Bu yüzden boşanma sürecinin hukuki tüm prosedürleri etkili bir şekilde yerine getirilmelidir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Velayet Kime Verilir?

Çekişmeli boşanmalarda çocuğun velayetini belirleyen temel unsur, çocuğun menfaatleridir bu durumda hakimler de boşanma sonrası çocuğun kiminle yaşamasının çocuk açısından daha önemli olduğuna kanaat getirmesiyle velayet o kişiye verilir. Etkili bir savunma yapılarak çocuğun menfaatlerinin kendisi ile yaşaması olduğu yönünde hakim kanaati oluşturmak mümkündür. O yüzden boşanma davası açacak kişiler uzman bir boşanma avukatı tutarak çocuğunun kendisinde kalmasını başarabilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Nafaka Nasıl Alınır?

Boşanma sürecinde ve sonrasında alınabilecek farklı nafaka türleri vardır. Bireyler boşanma davası sürerken maddi zorluğa düşmeleri durumunda tedbir nafakası talep edebilirler. Bunun yanı sıra boşanma sonrası yoksulluk nafakası talep edilebilmesi için, bu nafakayı talep edecek kişinin eşinden daha az kusura sahip olması ya da kusursuz olması gerekir. Yani yine bireylerin etkili bir savunma yaparak boşanmayı getiren olaylardaki haklılığını ispat etmeleri gerekir. O yüzden tutulacak boşanma avukatı bireylere mutlak fayda sağlayacaktır. Son olarak boşanma sonrası çocuğun bakımı için alınabilecek olan iştirak nafakasında kusur şartı aranmaz. Bu nafaka türünde yalnızca çocuğun velayetini almış olmak yeterlidir. Bu nakafa sadece çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için ödenir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Tazminat Nasıl Alınır?

Çekişmeli boşanmalarda tazminat alınabilmesinin de belirli şartları vardır. Boşanma sonrası maddi tazminat talep edecek olan kişi, boşanmayı getiren olaylarda eşinden daha az kusura sahip olmalı ya da kusursuz olmalıdır. Eşinden daha fazla kusura sahip olan kişi boşanma tazminatı talep etse bile bu talep olumlu karşılanmaz. Örneğin aldatma nedeniyle boşanma davalarında eşini aldatan kişi daha fazla kusura sahip olacağından dolayı nafaka ve tazminat talep edemez. Boşanma davalarında manevi tazminatta ise bireyin boşanmayı getiren olaylarda kişilik haklarının saldırıya uğramış olması gerekir. Kişilik hakları saldırıya uğramış olan kişi boşanma davasında manevi tazminat talep edebilir. Ayrıca aldatma nedeniyle boşanmalarda aldatma olayının gerçekleştiği 3. kişiye de manevi tazminat davası açılabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı

Mal paylaşımı konusunda esas belirleyici unsur, eşlerin bağlı oldukları yasal mal rejimidir. 2002 yılında önce yasal mal rejimi mal ayrılığı rejimi idi. 2002 yılından önce yapılan evliliklerde mal paylaşımı yapılırken aksi bir sözleşme yoksa her eş sahibi olduğu malı almaktadır. 2002 yılından önce olan evliliklerde 2002 yılından sonra alınmış mallar ise edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olmaktadır. 2002 yılında kanunda yapılan değişiklik ile yasal mal rejimi “Edinilmiş mallara katılma rejimi” olmuştur. Buna göre eşler evlenirken herhangi bir mal rejimi seçmemişler ise edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olacaklardır. Buna göre de boşanma sonrası mal paylaşımında evlilik içerisinde alınan her mal üzerinde (kişisel mallar hariç) iki taraf da hak sahibi olmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Nedir Nasıl Yapılır?

Boşanma davaları şekil ve usul yönünden farklılık göstermektedir. Bu noktada eşlerin boşanma ile ilgili tüm hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşmaları sonucu açılacak olan boşanma davası türü “Anlaşmalı Boşanma” olarak adlandırılır. Anlaşmalı boşanma yapılabilmesi için yerine getirilmesi gereken tek şart eşlerin tüm konularda anlaşmaları değildir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Hangi durumlarda anlaşmalı boşanma yapılabileceğini 3 maddede sıralamaktadır. “Anlaşmalı Boşanma Şartları” olarak ifade edilen bu koşulların yerine getirilmediği noktada taraflar her konuda anlaşsa bile anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. Anlaşmalı boşanabilmek için yapılması gerekenlerin anlatıldığı bu makalemizde öncelikle Medeni Kanun’un hükmettiği anlaşmalı boşanmanın şartlarının ne olduğuna göz atalım.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma şartları yukarıda da ifade ettiğimiz gibi kanun tarafından tarafların evliliği anlaşmalı sonlandırabilmeleri için yerine getirmelerine hükmettiği şartlardır. Buna göre eşlerin anlaşmalı boşanmabilmeleri için yapmaları gereken 3 unsur şu şekilde sıralanabilir.

1- Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için evliliğin bir yılını doldurmuş olması gerekir. Yani bir yıldan önce eşler her konuda uzlaşmış olsa dahi anlaşmalı boşanma gerçekleşmez.

2- Anlaşmalı boşanma gerçekleştirilebilmesi için eşler boşanmanın Tüm hukuki sonuçlarında uzlaşmış ve bu durumu yazılı bir şekilde belgelemiş olmalıdır. Bu yazılı belge, “Anlaşmalı Boşanma Protokolü” olarak adlandırılır. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmamış ise kanun yine anlaşmalı boşanma yapılamayacağına hükmeder. Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde taraflar, çocuğun velayetini kimin alacağı, evlilik içerisinde edinilmiş malların nasıl paylaşılacağı, boşanmaya ilişkin tarafların tazminat ya da nafaka taleplerinin olup olmadığı gibi hususlarda uzlaşma içerisinde olduklarını beyan etmeleri gerekir. Anlaşmalı boşanma protokolü hakkında daha ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

3- Anlaşmalı boşanmalarda davaya katılma Medeni Kanun tarafından hükmedilen bir başka anlaşmalı boşanma şartıdır. Taraflar ister boşanma avukatı ile isterlerse kendileri davayı yürütüyor olsunlar, her durumda boşanma davasına katılmaz zorundadırlar. Burada amaç, boşanma protokolü içerisinde beyan edilen uzlaşma hususlarının hakim tarafından bir de bireylerden dinlenmesidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma için açılacak olan dava, bireylerin boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili mahkemeye başvurmaları ile açılabilmektedir. Bireyler bu aşamada boşanma protokolünü sunabilecekleri gibi dava sürecinde duruşmadan önce de sunabilirler. Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır diyen kişilerin dikkat etmeleri gereken hususların başında dava için gerekli prosedürleri doğru bir biçimde uygulamalarıdır. Aksi durumda anlaşmalı boşanmak olması gerekenden daha uzun sürecek ya da açılan boşanma davası reddedilecektir. Boşanma davalarında red kararı alındığında bireyler 3 yıl içerisinde aynı nedenle tekrar boşanma davası açamamaktadırlar.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davalarında görevli mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Bireyler boşanma davası açmak istemeleri durumunda Aile Mahkemelerine, boşanma dilekçeleri ile başvuru yapmalıdırlar. Kimi yerler de ise Aile Mahkemesinin bulunmaz. Bu yerlerde boşanma davaları için görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Boşanma davalarının nerede açılacağı yetkili mahkeme ile ilişkilidir. Boşanma davalarında yetkili mahkemeler, eşlerin son altı ay içerisinde birlikte ikamet etmeleri durumunda bu ikamet adresinin olduğu yerdeki Aile Mahkemesi ya da Asliye Hukuk Mahkemesidir. Eşler altı aydan daha uzun süreler zarfında farklı yerlerde ikamet ediyor ise boşanma davası davalının bulunduğu yerde açılmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Anlaşmalı olarak boşanacak kişilerin bu süreçte davanın açılması ve sonuçlandırılması için hazırlamaları gereken belgeler vardır. Öncelikle dava açılırken bireylerin anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlamaları gerekir. Anlaşmalı boşanmalarda dilekçe hazırlama aşamasında hukuki anlamda doğru bir dilekçe hazırlanması önemlidir. Zira açılacak boşanma davasının iskeletini anlaşmalı boşanma dilekçesi oluşturacaktır. O yüzden anlaşmalı boşanma için gerekli belgeler arasında yer alan boşanma dilekçesi uzman bir boşanma avukatı aracılığı ile hazırlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma için gerekli belgelerden bir diğer ise anlaşmalı boşanma protokolüdür. Anlaşmalı boşanma protokolü oldukça kapsamlıdır. Bu belge içerisinde yapılacak hatalar, eksiklikler ya da hukuki altyapının kurulamaması boşanma süresini ve sonucunu direk olarak etkileyecektir.

A) Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlarken bireylerin hukuki anlamda kusursuz bir boşanma dilekçesi ile davayı açmaları onların hızlı ve kolay bir dava süreci geçirmelerine olanak sağlayacaktır. Bu anlamda anlaşmalı boşanma dilekçesi bireylere özel olarak hazırlanmalıdır. Bu süreçte anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlarken yapılan hataların başında anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği üzerinden kendi dilekçelerini hazırlamak gelmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı boşanmalarda davanın açılabilmesi için hazırlanacak boşanma dilekçesi konusunda bireyler sıklıkla anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği arayarak kendilerine dilekçe yazmaya çalışmaktadır. Bu durum oldukça tehlikelidir. Zira internet üzerinde kolaylıkla bulunan ve anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği diye sunulan belgelerin hukuki bir geçerliliği olup olmadığı muammadır. O yüzden bireyler bu belgeyi şansa bırakmak yerine uzman bir boşanma avukatı tarafından hazırlanmasını sağlamalıdırlar. Diğer yandan her evlilik için boşanmayı getiren olaylar farklı şekillerde ortaya çıktığından dolayı boşanma dilekçesi örneği size yarardan çok zarar getirecektir.

B) Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanmalarda protokol hazırlanırken tarafların boşanmanın maddi ve manevi tüm sonuçları üzerinde uzlaştıklarını ayrıntılı olarak beyan etmelidirler. Bu noktada boşanma protokolü içerisinde taraflar çocuğun velayeti, mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat, nafaka gibi hususlarda hangi şartlarda uzlaştıklarını açıklamaları gerekir. Boşanma protokolü hazırlanırken bireylerin yapacakları hatalar dava süresini uzatabilmektedir. Diğer yandan bu hatalardan doğacak olan uzlaşmazlıklar sonucu dava çekişmeli boşanmaya da dönebilir. O yüzden anlaşmalı boşanma sürecinin omurgasını oluşturacak olan boşanma protokolü mutlaka bir avukat tarafından hazırlanmalıdır. Örneğin eşlerin kendi aralarında, çocuğun velayetine ilişkin uzlaşmış olmaları tek başına yeterli olmayacaktır. Burada velayet kararı verilirken hakimin esas üzerinde duracağı husus çocuğun menfaatleri olduğu için eşler arasında yapılan uzlaşmanın tersi yönde bir velayet kararı da çıkabilir. Bireylerin uzman bir boşanma avukatı ile bu süreci yürütmeleri onlara boşanmanın sonuçlarında hak kaybı yaşanmamasını sağlayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı boşanma protokolü örneği üzerinden bireylerin kendi boşanmalarına protokol hazırlamaları son derece sakıncalıdır. Boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında beyan edilecek her konu önem arz eder ve bireylerin bu noktada yapacakları hatalar geri dönülemez sonuçlar doğurabilir. O yüzden anlaşmalı boşanma protokolü örneği yerine kişiye ve evliliğe özel hazırlanmış boşanma protokolü ile boşanma davası açılması önerilir.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları süre olarak davanın açılacağı mahkemenin iş yüküne ve bu süreçte avukat tutulup tutulmamasına göre farklılık göstermektedir. Bu noktada anlaşmalı boşanma davası açacak kişilerin uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı ile davayı açmaları ortalama olarak 10 gün ile 2 ay arasında bir sürede boşanmanın gerçekleşmesine olanak sağlar. Diğer yandan tarafların süreci kendileri yürütmek istemeleri durumunda ise boşanma davası 7 8 ay sürebileceği gibi dava sonucunda ret kararı da alınabilir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma avukatı, tarafların her konuda uzlaştığı süreçte dava için gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi, boşanma protokolü ve boşanma dilekçesi gibi belgelerin hukuka uygun şekilde hazırlanması, gerekli yargılama işlemlerinin hızlı bir şekilde yürütülmesi gibi hususları yerine getirerek müvekkillerinin sağlıklı bir boşanma süreci geçirmelerine olanak sağlar. Anlaşmalı boşanma avukatı ile açılacak boşanma davalarında bireyler gerek en kısa sürede boşanabilirken gerekse de boşanmadan doğacak olan haklarının korunmasını sağlayabilir.

En Kısa Sürede Nasıl Boşanma Yapılır?

En kısa sürede boşanma için anlaşmalı boşanma yapılması gerekir. Eşler boşanma konusunda hem fikir olmakla birlikte boşanmanın tüm hukuki sonuçlarında da uzlaşma sağlayarak en kısa sürede boşanabilirler. En kısa sürede boşanma yapılması konusunda eşlerin hem fikir olmaları ve tüm hukuki sonuçlarda uzlaşmaları da yeterli değildir. Medeni Kanun’da belirlenen anlaşmalı boşanma koşullarının yerine getirilmesi gerekir.

Anlaşmalı Boşanma ile Tek Celsede Boşanma Yapılabilir Mi?

Tek celsede boşanma ancak anlaşmalı boşanma davaları ile mümkün olan bir durumdur. Tek celsede boşanmak istiyorum diyen bireyler, eşleri ile boşanma konularında uzlaşarak, anlaşmalı boşanma şartlarını da yerine getirmiş olarak tek celsede boşanma gerçekleştirebilirler.

Anlaşmalı Boşanmak için Ne Yapılmalıdır?

Anlaşmalı boşanma ancak tarafların her konuda hem fikir olmaları ile mümkündür. Yani anlaşmalı boşanmak istiyorum diyen bireyler eşleri ile boşanma hususlarının tümünde uzlaşmalıdırlar.

Anlaşmalı Boşanma Çekişmeliye Döner Mi?

Evet, anlaşmalı boşanma süreci içerisinde yapılacak hatalar davanın çekişmeli boşanma davasına dönmesine neden olabilmektedir. Diğer yandan eşler anlaştıktan sonra tarafların birisinin anlaşmadan vazgeçmesi durumunda da anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanmaya döner.

Anlaşmalı Boşanmalarda Nafaka Nasıl Olur?

Anlaşma ile Boşanma gerçekleştirmek isteyen eşler, kendi aralarında nafaka ödenip ödenmeyeceği konusunda uzlaşabilirler. Nafaka ödenecekse ödenmesi gereken nafaka miktarı da eşler arasında anlaşma konusu olmalıdır. Zira hakim anlaşmalı boşanmalarda nafaka ödenip ödenmeyeceği ödenecekse ne kadar ödeneceği hususunda eşlerin beyanını esas alır.

Anlaşmalı Boşanmalarda Tazminat İstenebilir Mi?

Evet, anlaşmalı boşanacak kişiler, kendi aralarında anlaşmalı boşanmak için tazminat konusunu görüşebilirler. Taraflardan birisinin hızlı bir şekilde boşanmak istemesi durumunda karşı tarafa tazminat ödeyerek anlaşmalı boşanmaya ikna etmesi mümkündür. Ya da boşanmayı getiren olaylar üzerinde kusurlu olan kişi çekişmeli boşanma davası açılmış olsaydı zaten tazminat ödemeye mahkum olacaktı fakat eşlerin boşanma sürecini hızlı bir şekilde atlatmak istemeleri sonucu anlaşmalı boşanmaları durumunda çekişmeli boşanma davasında istenebilecek tazminat talep edebilir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı boşanma davalarında mal paylaşımı eşler arasında imzalanan anlaşmalı boşanma protokolüne göre yapılır. Eşler mal paylaşımı konusunda hangi koşullar altında uzlaşma sağlamışlarsa hakim de mal paylaşımının o şekilde yapılmasına karar verir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanmalarda ister anlaşmalı isterse de çekişmeli olsun çocuğun velayeti ile ilgili karar verilirken üzerinde durulan esas konu çocuğun menfaatleri olacaktır. Yani çocuğun hangi şartlarda büyüyeceği ve nasıl bir gelecek hazırlanacağı göz önüne alınarak hakim velayeti anneye ya da babaya vermektedir. O yüzden anlaşmalı boşanmalarda protokol üzerinde tarafların velayet konusunda uzlaşmaları tek başına yeterli değildir. Bu noktada uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı ile boşanma sürecinin yürütülmesi önerilir. Boşanma avukatı hakim kanaati oluşturabilecek bilgi ve deneyime sahip olması nedeniyle tarafların hak kaybının önüne geçebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanmalarda dava ücreti, yargılama giderleri, dava harçları, gerekli belgelerin hazırlanması için ödenebilecek ücretler, avukatlık vekalet ücreti gibi bir çok unsurdan oluşabilir. O yüzden açılacak olan davanın niteliği, davanın nerede açılacağı gibi hususlar anlaşmalı boşanmalarda ücret konusunu belirlemektedir.

Boşanma Davası Süreci Hakkında

Boşanma evlilik birliğinin yasal olarak sonlandırılması olarak ifade edilmektedir. Medeni Kanun evliliğin sonlandırılması için haklı boşanma sebepleri ile boşanma davası açılması gerektiğine hükmeder.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma gerçekleştirilebilmesi için Medeni Kanun bu hususta dava açılması gerektiğine hükmetmektedir. Eşler tarafından evlilik birliğinin sona erdirilebilmesi ancak boşanma davası açılması ile mümkündür. Boşanma davası nasıl açılır diye merak eden bireylerin bu süreçte gerekli tüm hukuki prosedürleri doğru bir şekilde yerine getirmeleri, davanın seyri ve sonucu açısından son derece önemlidir.

Boşanma davası nasıl açılır diye merak eden kişiler açısından bu davanın açılması için boşanma davası dilekçesine sahip olunması gerekir. Bireyler boşanma davası dilekçesi içerisinde boşanma nedenlerini ve boşanma sonrası istek ve taleplerini açıkça ifade etmelidirler. Boşanma nedenleri Medeni Kanunda belirlenmiş olup, bireylerin hukuki bir sebep olmaması durumun boşanmaları gerçekleşmez. O nedenle Aile hukuku hakkında bilgi sahibi olunması gereklidir. Diğer yandan boşanma davası nasıl açılır diyen kişilerin boşanma sonrası velayet, mal paylaşımı, nafaka tazminat gibi konularda açıkça isteklerini beyan etmeleri gerekir.

Açılacak olan boşanma davasının hukuki alt yapısının olması esas unsurdur. Boşanma davasını açacak olan kişinin öne sürdüğü boşanma nedenlerini ispat etmesi gerekir. Bu noktada boşanma davası nasıl açılır diyen kişilerin ispat yükümlülüğü vardır ve boşanmayı getiren olayların ispatının yapılamaması, boşanma davasının reddine neden olacaktır.

Boşanma davası nasıl açılır diyen kişilerin davayı açacakları mahkeme, Aile Mahkemesidir. Eşlerin son altı ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri yerde bulunan Aile Mahkemesine boşanma davası dilekçesi ile birlikte başvuru yapmaları gerekir. Eğer eşlerin ikamet adreslerinin bulunduğu yerde Aile Mahkemesi bulunmuyor ise, boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılabilir. Eşlerin son altı ay içerisinde birlikte ikamet etmiyor olduğu durumlarda ise boşanma davası davalının bulunduğu yer mahkemesinde açılmalıdır. Aksi durumda yetkisizlik nedeniyle boşanma davası reddedilir.

Boşanma davası nasıl açılır diyen bireylerin bu süreçte üzerinde durmaları gereken esas unsur, boşanma davası süreci nasıl yürütülür olmalıdır. Zira boşanma davasının istenilen sonuçla ve istenilen sürede neticelendirilmesi için etkili bir süreç yönetimi yapılmalıdır.

Boşanma zor bir süreçtir ve bu süreç içerisinde bireyler müşterek çocuğun velayeti, evlilik içerisinde alınan malların nasıl paylaşılacağı, boşanma sonrası tazminat alınıp alınmayacağı, boşanma sonrası nafaka ödenip ödenmeyeceği gibi konularda sıklıkla hak kaybı yaşamaktadır. Bu noktada bireylerin uzman bir boşanma avukatı tarafından destek almaları önerilir. Boşanma davalarında avukat tutulması zorunlu olmamaktadır. Fakat yaşanabilecek hak kayıpları düşünüldüğünde ve boşanma davası süreleri göz önüne alındığında boşanma avukatı tutmak sürecin yürütülmesi adına mutlak fayda sağlar.

Boşanma davası nasıl açılır diye merak eden kişiler açısından bir diğer önemli nokta ise açılacak boşanma davasının reddi gibi bir sonuç ile karşılaşıldığında, aynı nedenle 3 yıl içerisinde tekrar boşanma davası açılamaz. Bu da bireylere hem maddi hem de zaman kaybı anlamına gelecektir.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davası açarak evliliğini sonlandırmak isteyen bireylerin bu süreçte yetkili mahkemeyi doğru tespit etmeleri davanın sonucu açısından önemlidir. Belirmek gerekir ki boşanma davalarında göreli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise bireyler Asliye Hukuk Mahkemesine boşanma istemiyle dava açabilirler. Boşanma davası nerede açılır diyen kişiler açısından ise boşanma davası açılacak görevli mahkeme eşlerin birlikte ikamet ettikleri yerde bulanan Aile Mahkemesidir. Eşlerin 6 aydan daha uzun bir süre farklı yerlerde ikamet etmeleri durumunda ise boşanma davası davalının bulunduğu yerde açılabilir.

Boşanma davası nerede açılır diyen kişilerin bu süreçte açılacak dava için yetkili mahkemeyi doğru tespit etmeleri önemlidir. Zira davanın yetkili mahkemede açılmaması durumnunda dava yetkisizlik nedeniyle reddedilir. Bu da bireyler açısından gereksiz zaman kaybı yaşanmasına neden olur.

Boşanma davalarında hangi mahkemenin kendileri için yetkili olduğunun bilinmediği noktalarda alınacak hukuki destek ile bu sorun ortadan kaldırılabilir. Boşanma avukatı tutmak boşanmayı düşünen bireyler açısından zorunlu olmamaktadır. Fakat hukuki sürecin doğru yürütülmesi açısından boşanma avukatı tutulması önerilir. Zira boşanma avukatı müvekkilinin en kısa süre içerisinde boşanmasına olanak sağlamanın yanı sıra boşanma sonrası yaşanması muhtemel hak kayıplarının da önüne geçebilmektedir.

Boşanma davası nerede açılır diyen kişilerin boşanma davasını açmaları kadar nasıl yürütmesi gerektiği de önemlidir. Boşanma davalarında çocuğun velayetinin nasıl alınacağı, mal paylaşımının nasıl yapılacağı, tazminat ve nafaka taleplerinin nasıl yapılacağı gibi noktalarda hak kaybı sıklıkla yaşanabilmektedir. Bu nedenle her ne kadar zorunlu olmasa bile boşanma avukatı tutulması önerilir.

Boşanma süreci yürütülürken bireylerin öne sürecekleri boşanma nedeninin hukuki altyapısını oluşturmaları ve bunu ispat etmeleri gerekir. Boşanma davası nerede açılır diyen bireyler açısından bu ispatın yapılabilmesi tanık beyanları ile olabileceği gibi farklı argümanlar ile de yapılabilmektedir. Boşanma zor bir süreçtir ve en kısa sürede boşanma gerçekleştirilmesi ancak hukuki prosedürlerin etkili bir şekilde yerine getirilmesi ile mümkündür.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma kavramı evliliğin yasal olarak sonlandırılmasını ifade eder. Bu süreçte eşlerin yasal olarak ayrılabilmeleri için boşanma davası açmaları gerekir. Boşanma sürecinde en fazla merak edilen konuların başında “boşanma davası ne kadar sürer” yer alır. Boşanma davası ne kadar sürer diye merak eden kişilerin bu süreçte açacakları boşanma davasının niteliği, boşanma davasının açılacağı mahkemenin iş yükü ve boşanma avukatı tutulup tutulmaması gibi unsurlar boşanma davası süresini etkilemektedir.

Boşanma davası ne kadar sürer diyen kişiler açısından bu süreçte üzerinde durmaları gereken en önemli konu, açılacak boşanma davasının hukuki alt yapısının doğru oturtulması ve gerekli prosedürlerin etkili yürütülmesi olmaktadır. Çünkü gerek anlaşmalı boşanma olsun gerekse de çekişmeli boşanma olsun hukuki süreç doğru yürütülmediği noktada açılacak boşanma davası reddedilecektir. Bu da bireylerin 3 yıl içinde tekrar boşanma davası açmalarını engeller.

Boşanma davası ne kadar sürer konusu üzerinde belirleyici olan bir başka unsur açılacak davanın türüdür. Örneğin eşlerin 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içerisinde belirlenmiş olan anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getirdikleri noktada açılacak anlaşmalı boşanma davası en kısa sürede boşanma gerçekleştirilmesini sağlar. Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer diye merak eden kişilerin yine aşamada yerine getirmeleri gereken şartlar vardır. Anlaşmalı boşanma protokolü bu sürecin omurgasını oluşturur ve uzman bir boşanma avukatı ile hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolü tarafların tek celsede boşanmalarına olanak sağlar. Çekişmeli boşanma davasında ise süre, daha uzun olmaktadır.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer diye merak eden kişiler açısından bu süreç içerisinde boşanmayı getiren olayların, araştırılması ve incelenmesi, tanık beyanları, bilir kişi raporları, farklı argümanların sunulması gibi unsurlar öne sürülen boşanma nedeninin doğruluğunu ispat açısından önemlidir. Tüm bu unsurların ortaya çıkarılması ve incelenmesi boşanma davası süresinin ortalama olarak 4 6 celse sürmesine neden olur. Bu da iyi ihtimalle boşanma davasının 8 ay sürmesine , boşanma davası etkili bir şekilde yürütülmez ise 2 3 yıl sürmesine neden olur.

Boşanma davası ne kadar sürer diyen kişilerin bu süreçte davayı açacakları aile mahkemesinin iş yükü de boşanma davası süresi açısından önemlidir. Örneğin iş yükü fazla olan bir Aile Mahkemesinde boşanma davaları daha fazla sürerken, iş yükü görece daha az olan boşanma davalarında süre daha az olacaktır.

Boşanma davası süresini en fazla etkileyen unsur ise boşanma davası için bireylerin avukat tutmalarıdır. Boşanma avukatları müvekkillerinin ihtiyacı olan hukuki bilgiye ve deneyime sahip olmaları nedeniyle boşanma davalarının en kısa süre içerisinde sonuçlanmasını sağlamaktadırlar. Boşanma davası ne kadar sürer diyen kişilerin boşanma avukatı tutmaları onların en kısa süre içerisinde boşanmalarına olanak sağlar.