Boşanmada Tazminat Nedir Nasıl Alınır?

Boşanma sürecinde merak edilen husulardan birisini de tazminat konusu olmaktadır. Boşanmada tazminat ile ilgili bu makalemizde maddi ve manevi tazminat nasıl talep edilir, boşanmada tazminat hakkı, kimler boşanmada tazminat alabilir, boşanmada tazminat miktarı nasıl belirlenir, kimler boşanmada tazminat alamaz… gibi hususlar üzerinde duracağız. Boşanma davalarında tazminat, boşanmanın diğer sonuçları gibi titizlikle üzerinde durulması gereken ve sıklıkla hak kaybı yaşanılan konulardan birisi olmaktadır.

Boşanmada Tazminat Hakkı Var Mıdır?

Boşanmanın velayet, mal paylaşımı, nafaka gibi maddi ve manevi sonuçlarından birisi de tazminat olmaktadır. Evliliğin bitirilmesi sadece eşlerin ortak yaşamlarını ayırmaları değil, bunun yanı sıra evlilik içerisinde kurdukları ortak ekonominin de ayrılmasıdır. Burada boşanmanın maddi sonuçlarından birisi de eşlerden birisinin diğer eşe ödeyeceği tazminattır. Boşanamda tazminat hakkı var mıdır diye merak edenler açısından boşanma davalarında tazminat alınabilmesi için talep edilecek olan tazminat türüne göre farklı şartların var olması gerekir.

Boşanmada Maddi Tazminat Şartları

Boşanmada tazminat talebinde bulunacak olan kişilerin uğradığı maddi zararın tazmin edilmesi için Medeni Kanun maddi tazminat şartları öne sürmektedir. Buna göre boşanmayı getiren olaylar dizisi içerisinde eşinden daha az kusura sahip olan ya da boşanmayı getiren olaylarda kusursuz olan kişiler boşanmada maddi tazminat talep edebilirler. Örneğin, aldatma nedeniyle boşanma davası içerisinde eşini aldatan kişi boşanmayı getiren olaylarda eşinden daha fazla kusura sahip olacağından aldatan kişiye boşanmada tazminat verilmez. Aldatılan kişi ise boşanmada maddi tazminat talep edebilir.

Boşanmada Maddi Tazminat Nasıl Alınır?

Boşanma davalarında maddi tazminat talebinde bulunacak olan kişiler açısından 4721 sayılı Medeni Kanun hangi hallerde maddi tazminat alınabileceğine hükmetmiştir. Buna göre boşanmayı getiren olaylarda eşinden daha az kusura sahip olan ya da kusursuz olan kişi boşanmada maddi tazminat talep edebilmektedir. Boşanma sonrası maddi tazminat talep edecek olan bireyler açısından tazminatın alınabilmesi için boşanmanın maddi bir zarar ortaya çıkarması gerekir ve birey de bu mağduriyetin tazmin edilmesini talep eder. Örneğin evlenme ile birlikte mesleğini yapmayı bırakan ve ev işleri ile ilgilenen, yani evlilikten sonra işinden ayrılıp ev hanımlığı yapan kişi, evlilik olmadığı zaman maddi tasarruf yapabilecekken, evlilik ile birlikte bu tasarrufdan mahrum kalacaktır. Bu durumda boşanmada maddi tazminat talep etmek de mümkündür.

Boşanmada Maddi Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir?

Boşanmada tazminat ile ilgili olarak talep edilecek olan maddi tazminatın miktarı, karşı tarafın ödeme gücü oranında olmaktadır. Diğer bir değişle tazminat talep edecek olan kişi karşı tarafın ödeme gücünü baz alarak, tazminat miktarı talep etmelidir. Aksi durumda boşanmayı getiren olaylarda kusurlu olan kişinin maddi yeterliliği olmadığı için bu tazminat gerçekleşmeyecektir. Hakim, talep edilen tazminat miktarının karşı tarafın ödeme gücünden fazla olduğunu belirlerse bu noktada karşı tarafın ödeme gücü oranında bir maddi tazminat miktarına hükmeder.

Boşanmada tazminat miktarı ile ilgili bilinmesi gereken bir başka husus ise, hakimin, talep edilenden daha fazla bir boşanma tazminatına hükmetmediğidir. Örneğin, boşanma sonrası eşinden 600.000 TL maddi tazminat talebinde bulunan bir kişi için, hakim 750.000 TL maddi tazminata hükmetmez. O yüzden boşanmada tazminat hakkı olan bireylerin doğru bir süreç yönetimi ile alabileceği maksimum tazminat miktarını doğru belirlemesi gerekir.

Boşanma sonrası yaşanılacak olan maddi zararın tazmin edilmesi noktasında bireyler tazminat hakkı ile ilgili bir hak kaybı yaşamamak adına uzman bir boşanma avukatı tarafından destek almalıdırlar. Burada tutulacak olan boşanma avukatı, müvekkillerinin maddi zararlarının karşılanması adına doğru bir boşanma süreci yürüterek gerek boşanmada müvekkilinin kusursuz ya da az kusurlu olmasını sağlama gerekse de boşanmada tazminat miktarı konusunda mutlak fayda sağlayacaktır.

Boşanmada Manevi Tazminat Şartları

Boşanmada tazminat talep edecek olan bireyler açısından talep edilebilecek tazminat türlerinden birisi de manevi tazminattır. Boşanmada manevi tazminat talep edilebilmesi için kişilik haklarının saldırıya uğramış olması gerekir. Manevi tazminat kavramı, kişilik hakları saldırıya uğrayan bireylerin bu durum karşısında yaşadığı mağduriyetin giderilmesi olarak nitelendirilir. Boşanmayı getiren olaylarda kişilik hakları saldırıya uğrayan birey bu durumu öne sürerek boşanmada tazminat talep edebilir. Örneğin eşi tarafından aşağılanan, hakarete uğrayan ve bu nedenle boşanma davası açan kişi eşinden, kişilik haklarının saldırıya uğramış olması nedeniyle manevi tazminat talep edebilir.

Boşanmada Manevi Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir?

Boşanmada manevi tazminat miktarını belirleyen yine karşı tarafın ödeme gücü olup bilinmesi gereken bir diğer husus ise, manevi tazminatlarda zenginleşmeme esası uygulanır. Yani manevi tazminat, maddi tazminat kadar yüksek olmamaktadır. Boşanmada tazminat talepleri değerlendirilirken manevi tazminat talep edecek kişiler açısından hakim yine maddi tazminat taleplerinde olduğu gibi karşı tarafın ödeme gücü ve geliri oranında tazminat miktarına hükmeder. Boşanma davalarında manevi tazminat talep edilen tutardan daha fazla olmaz. Örneğin boşanmayı getiren olaylarda eşinin kişilik haklarına saldırıda bulunan kişiden 50.000 TL manevi tazminat talep edildiğinde hakim 60.000 TL manevi tazminat miktarına hükmetmez. Burada boşanmada tazminat talep edecek kişilerin yine doğru bir süreç yönetimi sergilemesi gerekir. Karşı tarafın ödeme gücünün belirlenmesi, talep edilmesi gereken tazminatın miktarının belirlenmesi, kişilik haklarına yapılan saldırının ispatı… gibi bir çok prosedürün etkili şekilde yerine getirilmesi ile boşanmada tazminat alınabilir. Bu noktada boşanmada tazminat talep etmek isteyen kişilerin uzman bir boşanma avukatı ile boşanma davası sürecini yürütmeleri önerilir. Boşanma avukatları hukuki bilgi ve deneyimleri sayesinde boşanmada tazminat hakkı hususunda müvekkillerinin yaşayabileceği hak kayıplarını bertaraf edebilecektir.

Boşanırsam Tazminat Alabilir Miyim?

Sıklıkla merak edilen konulardan birisi olan boşanmada tazminat taleplerine ilişkin bilinmesi gerekir ki her tazminat türüne göre yerine getirilmesi gereken şartlar farklı olacaktır. Boşanmada maddi veya manevi tazminat talep edilebileceği gibi her iki tazminat türü de karşı taraftan talep edilebilmektedir. Boşanırsam tazminat alabilir miyim diyen bireyler açısından tazminat talepleri boşanma sürecinin bir parçası olmakta ve boşanma davasında haklılığın kanıtlanması ve eşinden daha az kusura sahip olunması durumunun ispatlanması gerekir. Bu da boşanma davasının açılmasından davanın sonuçlandırılmasına kadar olan süreç içerisinde atılacak adımların doğru olmasının önemini ortaya çıkarmaktadır.

Boşanmada Velayet Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Boşanma sürecinde eşler arasında en fazla çekişmeye neden olan durumlar da müşterek çocuğun velayetinin kim tarafından alınacağı ve çocuğun boşanmadan sonra kim ile yaşayacağı olmaktadır. Boşanmada velayet ile ilgili hakim kararı verilirken üzerinde durulan esas konu, çocuğun çıkarları olmakta ve hangi ebeveyn çocuğa daha iyi bir yaşam sunarsa çocuk ona verilmektedir. Bu yazımızda boşanmada velayet hakkında bilinmesi gereken konulara değineceğiz.

Boşanmada Velayet Kime Verilir?

Boşanma davalarında çocuğun velayeti hangi eşe verilir konusunda çocuğun menfaatleri ön planda tutulmaktadır. Buna göre çocuğun eğitim hayatı, çocuğun yaşayacağı ortam, çocuğun bu konuda isteği gibi hususlar incelenerek çocuğun velayeti kararı verilir. Bu noktada hangi eşin çocuğa daha iyi bir hayat sunacağı gerekli incelemeler yapılarak velayet kararı verilir.

Boşanırsam Çocuğumun Velayetini Alabilir Miyim?

Boşanma sonrası çocuğun velayetini almak isteyen kişiler, boşanma davasını etkili bir süreç yönetimi ile yürütmeleri gerekir. Velayet, boşanmanın en önemli hukuki sonuçlarından birisidir. Her iki eş de çocuğundan ayrılmak istemeyebilir. Çekişmeli boşanma davalarında da sıklıkla fikir ayrılığı yaşanılan konulardan birisi olan velayet hususunda eşlerin ikisinin de çocuğun velayetini istemeleri olmaktadır. Boşanırsam çocuğumun velayetini alabilir miyim diye merak eden kişiler, açılacak boşanma davası içerisinde çocuğun kendisi ile yaşamasının çocuk açısından daha sağlıklı olacağı yönünde hakim kanaati oluşturmaları gerekir. Bu noktada boşanma davasında hakim kanaati oluşturulabilmesi ancak etkili bir süreç yönetimi ile mümkün bir durum olacaktır.

Boşanma Davasında Küçük Çocuğun Velayeti

Boşanma davalarında velayet kararı verilirken çocuğun yaşı da üzerinde durulan bir husustur. Bebeklerde anne şefkatinin önemi nedeniyle boşanma davasında bebeğin velayeti anneye verilebilmektedir. Fakat bu durum her zaman bebeğin velayeti anneye verilir olarak algılanmamalıdır. Sonuçta yine çocuğun çıkarları söz konusu olduğundan dolayı, hakim kanaati bebeğin anne ile yaşamaması yönünde olması durumunda bebeğin velayeti babaya da verilebilmektedir.

Boşanma Davasında Hakim Çocuğa Ne Sorar?

Boşanma davalarında velayete ilişkin karar alınırken, çocuğun yaşça büyük olması durumunda hakim çocuğa kiminle yaşamak istediği yönünde sorular sorabilmektedir. Burada çocuğun hangi ebeveyn ile yaşamak isteyeceği, boşanmada velayet kararı verilirken göz önüne alınan hususlardan birisidir.

Boşanmada Velayet Kararı Verilirken Hakim Kardeşleri Ayırır Mı?

Boşanmada velayet ile ilgili olarak bilinmesi gerekir ki kardeşlerin ayrılmaması ve birlikte büyümeleri çocuklar açısından önemli bir konudur. Boşanma davalarında da hakim tüm çocukların velayetini aynı kişiye verebilir fakat, yaşça büyük olan ve aklı eren çocuğun farklı bir ebeveyn ile yaşamak istediği yönünde beyan verilmesi durumunda hakim bu beyanı değerlendirerek uygun gördüğü kararı vermektedir.

Çalışmayan Kadına Velayet Verilir Mi?

Boşanmada velayet konusunda belirleyici olan unsurun çocuğun menfaatleri olduğuna değinmiştir. Burada kadının çalışmıyor olması çocuğunun velayetini alamayacağı anlamına gelmez. Yine hakim gerekli incelemeleri ve araştırmaları yaparak çocuk için hangi ebeveyn ile yaşamasının daha olumlu olduğuna karar vererek çocuğun velayetini o kişiye vermektedir. Diğer yandan çocuğun velayetini alan birey çocuğun masraflarının karşılanması adına, karşı taraftan iştirak nafakası talep edebilmektedir. Bu durumda kadının çalışıp çalışmaması boşanmada velayet kararı verilirken öncelik olmamaktadır.

Velayet Değişikliği Davası

Boşanmada velayet, kesin hüküm niteliğinde değildir ve değişen yaşam koşullarına bağlı olarak bireyler, velayetin değişikliği talebinde bulunabilirler. Bunun için velayet değişikliği davası ya da diğer adıyla velayet değiştirme davası açılması gerekir. Burada çocuğun velayetini almak istiyorum diyen birey, açacağı velayet değişikliği davası içerisinde çocuğun kendisi ile yaşamasının çocuk açısından önemine değinerek hakim kanaati oluşturmalıdır. Velayet değiştirme davası içerisinde verilecek olan karar, tıpkı boşanma davasında olduğu gibi çocuğun menfaatleri üzerine kurulur. Bu tip davalarda da hakim çocuğun çıkarlarını gözeterek velayet kararı vermektedir.

2. Evlilik Durumunda Velayet

Boşanma sonrası çocuğun velayeti verilen kişinin yeni bir evlilik yapması tek başına velayet değişikliği için yeterli bir neden değildir. Fakat ikinci evlilik ile birlikte üvey kardeşlerle anlaşamama ya da üvey anne/babadan göreceği duygusal veya fiziksel şiddet çocuğun velayetinin değiştirilmesi adına, velayet değişikliği davası için öne sürülebilecek velayet değişikliği nedenleri arasındadır.

Velayet Davası Nasıl Açılır?

Boşanma sonrası velayet değişikliği yapmak için açılacak velayet davası için görevli mahkemeler, Aile Mahkemeleri olmaktadır. Çocuğunun velayetini eski eşinden almak isteyen kişilerin velayet davası açabilmeleri için geçerli bir velayet değişikliği nedenine sahip olmaları gerekir. Velayet davası açmak isteyen bireyler için hangi nedenlerin velayet değişikliği davasında öne sürülebileceği kanunda belirtilmektedir.

Velayet Avukatı

Boşanmada velayet kararı alınabilmesi ya da velayet değişikliği yapılabilmesi adına bu sürecin doğru yürütülmesi gerekir. Burada velayet avukatı tutularak çocuğun velayetinin alınması sağlanabilir. Velayet avukatı müvekkillinin çocuğunun velayetini almada müvekkiline mutlak fayda sağlayacaktır.