İddet Müddeti

Medeni Kanuna göre boşanma davası kesinleştikten sonra boşanan kadının yeniden evlenebilmek için 300 gün beklemesi gerekir. İddet müddeti olarak adlandırılan bu duruma göre boşanma sonrası olası bir gebelik durumunda doğacak çocuğun soybağının belirlenebilmesi için kadının iddet müddetini beklemesi gerekir. Şimdiki yazımızda iddet müddeti ve boşanma sonrası bekleme süresi hakkında bilgiler vermenin yanı sıra, iddet müddetinin kaldırılması davası ve bu davada izlenmesi gereken yollar hakkında da bilgiler vereceğiz. İddet müddeti davası hakkında ayrıntılı bir bilgi vermeden önce boşanma sonrası kadının neden 300 gün bekleyeceği, erkeğin hemen evlenebilirken kadının 300 gün bekleme sebebi üzerinde duracağız.

İddet Müddeti Nedir?

Boşanma davasının kesinleşmesi ile birlikte, boşanan bayanın 300 gün beklemesi gereken süreye iddet müddeti adı verilir. Boşanmadan sonra kadının hamile olması söz konusu olabilir. Geçmişte kadının hamile olup olmadığının belirlenmesi oldukça zordu. Bu yüzden kanun olası bir hamilelik ihtimaline karşı doğacak olan bebeğin babasının belirlenmesi için boşanma sonrası kadının 300 gün beklemesi gerektiğine hükmetmiştir. Bu yasa günümüzde de devam etmekle birlikte artık teknolojinin gelişmiş olması sebebiyle kadının gebe olup olmadığı doktor raporlarıyla kanıtlanabildiğinden, boşanma sonrası kadının yeniden evlenebilmesi için 300 gün beklemesine gerek duyulmamaktadır. Bu noktada iddet müddetini beklemek istemiyorum diyen bir kadının, iddet müddetinin kaldırılması adına mahkemeye dava açması gerekir. Her ne kadar Medeni Kanun 2002 yılında yeniden düzenlenmiş olsa da iddet müddeti yani boşanma sonrası bekleme süresi uygulamaya devam edilmiştir. Boşanma sonrası bekleme süresi yalnızca kadına özgü bir durum olup erkek boşandığı zaman iddet müddeti gibi bir süreyi beklemek zorunda değildir. Boşanan erkek boşanmanın kesinleşmesinden sonra istediği zaman evlilik yapabilir.

İddet Müddeti Süresi Nedir? Boşanma Sonrası Kadın Ne Kadar Bekler?

İnsanlarda hamilelik süreci ortalama olarak 9 ay 10 gün ( 280 gün) olmakla birlikte bu süre erken doğum ya da geç doğum sebebiyle değişiklik göstermektedir. O yüzden boşanma sonrası beklenmesi gereken süre Medeni Kanun’da 300 gün olarak hesaplanmıştır. Boşanma sonrası kadın yeniden evlenmek isterse 300 gün beklemek zorundadır. Peki kadın bu 300 günü beklemeden, yeniden evlilik yapmak isterse ne yapmalıdır? Burada da tıp teknolojisinin gelişmiş olması kolaylık sağlamaktadır. Artık günümüzde kadının hamile olup olmadığı ufak testlerle ölçülebilmektedir. Hamile olmadığının kanıtlanması ile boşanan kadın iddet müddetinin kaldırılmasını talep edebilir. Bu talep açılacak iddet müddetinin kaldırılması davası ile mümkündür.

İddet Müddeti Nasıl Kaldırılır?

İddet müddetinin kaldırılması ancak açılacak bir dava ile mümkündür. İddet müddetinin kaldırılması davası olarak adlandırılan bu dava, Aile Mahkemelerinde görülür. Bu anlamda boşanan kadın hamile olmadığının ispatını mahkeme huzurunda yaparak boşanma sonrası bekleme süresinin kaldırılmasını sağlayabilir.

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası

Boşanma davasının sonlanması ile birlikte kadının beklemesi gereken 300 günlük sürenin kaldırılması için yetkili Aile Mahkemesine bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekir. Dava sürecinin doğru bir şekilde yürütülmesi gerekli hukuki prosedürlerin yerinde uygulanması davanın en kısa sürede sonuçlandırılması açısından son derece önemlidir. Kadının mahkeme huzurunda hamile olmadığını kanıtlaması ancak hastane ve doktor raporlarıyla mümkündür. İddet müddeti davası içerisinde gerekli belgelerin hazırlanması ve mahkemeye sunulması kadar, diğer hukuki prosedürler de davanın sonucunu ve süresini etkilemektedir. Bu anlamda iddet müddeti davası için uzman bir avukat ile davayı yürütmeniz en kısa sürede sonuçlanmasına olanak sağlar.

İddet Müddeti Kaldırma Süresi

Boşanma sonrası hayatına devam eden ve yeniden evlenmek isteyen kişiler açısından en önemli konu, iddet müddetinin kaldırılması için harcanacak süredir. 300 günlük bekleme süresini beklemek istemeyen kişiler açısından iddet müddetinin kaldırılması süresi açılacak davanın ne denli etkili yürütülebileceği ile doğru orantılıdır. Bu tür davalarda uzman bir avukat ile davanızı yürütmek istemeniz durumunda iddet müddetinin kaldırılması 1 hafta ile 3 hafta arasında değişiklik gösterecektir. Bireysel olarak açılacak davalarda ise, hukuki anlamda yapılacak hatalar nedeniyle davanın reddi söz konusu olabileceği gibi davanın 4 5 ay sürmesi de söz konusu olabilmektedir.

Boşanma Davası Kesinleşti Yeniden Evlenebilir Miyim?

Bu soru sıklıkla gelen sorular arasındadır. Eğer bu soruyu soran bir kadın ise, hayır yeniden evlenmesi ancak 300 günlük iddet müddetinin bitmesi ile mümkündür. Aksi durumda 300 günlük süreyi beklemek istemezseniz İddet müddetinin kaldırılması davası açmanız gerekecektir.

İddet Müddeti Davası Nerede Açılır?

Boşanma sonrası bekleme süresinin kaldırılması için açılacak davalarda görevli mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemesinin olmadığı yerde ise bu dava Asliye Hukuk Mahkemesinde açılabilir. Bu dava için yetkili mahkemeler ise, ikamet adresinizin bulunduğu yerdeki mahkemeler olup, görevli mahkeme ve yetkili mahkeme ayrımının doğru yapılması gerekir.

Boşandıktan Sonra Evlenmek İçin Ne Kadar Beklemeliyim?

Kanunen boşanmış kadının, boşanma davası kesinleşmesi ile birlikte 300 gün beklemesi gerekir. 300 günlük sürenin dolmasının ardından istediği zaman evlenebilir. 300 gün beklememek için ise, iddet müddetinin kaldırılması talep edilir.

Boşanma için Gerekli Belgeler

Boşanma davası açılması ve bu davanın sürdürülebilmesi bir takım, hukuki prosedürlerin yerine getirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Öyle ki bu gerekliliklerin başında boşanma davasında kullanılacak belgeler gelir. Boşanma için gerekli belgeler hukuka uygun şekilde hazırlanmış olmalıdır. Bu süreçte davanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi adına mutlaka boşanma için gerekli belgeler hazırlanırken boşanma ve aile hukukuna hakim bir avukattan destek alınması önerilir. Boşanma için gerekli evraklar davanın seyrinin belirlenmesi ve sürecin nasıl yürütüleceğini belirleyen unsurlardan birisi olması nedeniyle bu tür belgelerde yapılacak yanlışlıklar davanızın yıllarca sürmesine yol açabileceği gibi davanın reddi gibi bir olumsuz sonucun da ortaya çıkmasına sebebiyet verebilmektedir.

Boşanma için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Boşanmak için bireyler, bu minvalde bir dava açmak mecburiyetindedirler. Boşanma davası olarak adlandırılan bu dava türü açılmaksızın evliliğin sonlandırılması söz konusu olmaz. Boşanma davaları ise, öne sürülecek boşanma sebebine, tarafların boşanmanın maddi vemanevi sonuçlarında uzlaşıp uzlaşmamalarına ve Medeni Kanun’da belirtilmiş şartlara göre farklı türlerde olabilmektedir. Her durumda boşanma için gerekli belgeler hazırlanırken ilk hazırlanacak olan belge boşanma dilekçesi olmaktadır. Taraflar ister anlaşmalı boşanma davası açacak olsun, isterse de çekişmeli boşanma davası açacak olsun mutlaka boşanma dilekçesi hazırlamaları gerekir. Boşanma dilekçesi açılacak dava türüne göre değişiklik gösterecektir. Bu noktada “ boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır” başlıklı yazımızda ayrıntılı olarak değindiğimiz yazımızı okuyabilirsiniz. Şimdi kabaca boşanma için gerekli belgeler içerisinde önemli bir yere sahip olan boşanma dilekçesi ve boşanma davası türüne göre dilekçenin nasıl hazırlanması gerektiğine değineceğiz.

Boşanma Dilekçesi

Boşanma dilekçesi açılacak olan davanın iskeletini oluşturacak belgedir. Evliliğin hangi nedenle sonuçlandırılacağı, boşanma dilekçesi içerisinde yer alırken, davayı açacak olan kişinin karşı taraftan talep ve istekleri, boşanmaya neden olan tutum ve davranışların evlilik içerisinde nasıl cereyan ettiği, boşanmanın tarafları gibi bir çok ayrıntı boşanma dilekçesi içerisinde yer almaktadır. Boşanma için gerekli belgeler hazırlanırken mutlak suretle boşanma dilekçesi hukuki altyapıya uygun şekilde dizayn edilmelidir. Açılmak istenilen boşanma davasının türü burada dilekçenin farklılık göstermesine sebep olacaktır. Öyle ki anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma davasına göre süreç içerisinde mahkemeye sunulacak dilekçenin içeriği değişecektir.

a) Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanmalarda Kanunun öngördüğü şartların sağlanması durumunda, anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanarak yetkili mahkemeye sunulmalıdır. Burada boşanmak için gerekli belgeler içerisinde önemli bir yere sahip dilekçenizde tarafların boşanmanın maddi ve manevi tüm sonuçlarında uzlaştığınızı belirterek, bu uzlaşmanın koşullarının yer aldığı “boşanma protokolü”ne atıfta bulunabilirsiniz. Özellikle, boşanma protokolünün varlığından ve her iki tarafın da boşanmayı talep ettiğinden bahsedilerek zengin bir anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanması mümkündür. Bu belge hukuki açıdan bir çok prosedürü barındıracaktır. Davanın açılacağı mahkeme ismi, evliliğin süresi, tarafların istek ve talepleri… gibi belirleyici konular bu belgede yer alır. Olası bir hak kaybı yaşanmaması için mutlak suretle uzman bir kişi tarafından hukuki destek alınarak anlaşmalı boşanma dilekçesinin hazırlanması önerilir. Bu boşanma davası türü ile ilgili olarak “anlaşmalı boşanma” adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

b) Çekişmeli Boşanma Dilekçesi

Çekişmeli boşanma davaları, açılan boşanma davaları arasında en sıkı takip gerektiren ve doğru bir şekilde yürütülmediğinde çok sık hak kaybına neden olan boşanma davası türüdür. Anlaşmalı boşanmalardan çok daha karmaşık olan ve bir çok hukuki prosedürün yerine getirilmesi gereken çekişmeli boşanma davalarında, davayı açmadan önce hazırlanacak dilekçe, davanın süresini ve seyrini direk olarak etkilemektedir. Örneğin hayata kast nedeniyle açılacak olan bir boşanma davasında, hayatına kast edilen şiddet mağduru kişinin bu tür bir davranışa tekrar maruz kalmaması adına hakim dava sürecini hızlı bir şekilde sonuçlandırır. Çekişmeli boşanma davalarında ispat yükümlülüğü vardır. Boşanma için gerekli belgeler içerisinde ilk olarak davanın açılması için mahkemeye sunulacak dilekçede öne sürülecek hukuki boşanma sebebine dikkat edilmesi gerekir.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma aşamasındaki bireylerin mahkemeye sunmaları gereken boşanma dilekçesi mutlaka hukuki açıdan doğru şekilde hazırlanmış olmalıdır. Bilinmesi gerekir ki boşanma için gerekli belgeler içerisinde en önemli belgelerden birisi boşanma dilekçesidir ve açılacak davanın seyri ve sonucuna direk olarak etkisi bulunur. Boşanma dilekçesi yazarken, yapılacak hatalar, davanın yıllarca sürmesine sebep olabileceği gibi boşanma davasının reddine ya da nafaka velayet mal paylaşımı ya da tazminat gibi hususlarda hak kaybına uğranılmasına neden olabilecektir. O yüzden boşanma için gerekli belgeler içerisinde önemli bir yere sahip olan boşanma dilekçesinin hazırlanması aşamasında uzman bir hukukçu tarafından destek alınması önerilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Eşlerin boşanma sürecinde anlaşmalı olarak davayı yürütmeleri durumunda açılacak olan davada mahkemeye “anlaşmalı boşanma protokolü” sunmaları gerekir. Bilindiği gibi anlaşmalı boşanmalarda taraflar, boşanmanın maddi ve manevi tüm sonuçlarında uzlaşmak durumundadırlar. Nafaka ödenip ödenmeyeceği, varsa çocuğun velayetinin kimde olacağı, tazminat ödenip ödenmeyeceği, mal paylaşımının nasıl yapılacağı gibi hususlarda eşler anlaşmış olmalıdır ve bu anlaşma zemini, hazırlanacak bir boşanma protokolü ile ayrıntılı bir şekilde beyan edilir. Boşanma için gerekli evraklar arasında, eşlerin anlaşmalı boşanma davası açmaları durumunda boşanma protokolü de yer almaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, anlaşmalı boşanma yapılabilmesinin şartlarından birisini eşlerin protokol imzalamaları olarak belirlemiştir. O yüzden anlaşmalı boşanma protokolü olmaksızın anlaşmalı boşanmak mümkün olmamaktadır.

Boşanma Davasında Mahkemeye Sunulacak Belgeler Nelerdir?

Boşanma Davasında Tanık Listesi

Boşanma için gerekli belgeler içerisinde, çekişmeli boşanmalarda taraflar, öne sürdükleri boşanma sebebini ispat amacıyla tanık gösterebilmektedirler. Boşanma davasında ispat davanın boşanma ile sonuçlanması açısından yükümlülüktür. Bu noktada ister davayı açan kişi isterse de karşı dava açan kişi olsun, gerekli ispatı yapabilmek için tanık beyanlarına ihtiyaç duyacaktır. Boşanma davasında tanık listesi hakkında bilinmesi gereken önemli noktalar vardır. Birincisi hakim, tanıkların verdiği beyana bağlı değildir. İkincisi tanık listesinde yer alan kişilerin hangi olaylara tanıklık ettikleri belirtilmelidir, tanık beyanlarının hakim nazarında bir değer ifade etmesi için tanıkların tutarlı beyanlarda bulunması gerekir. Tanıkların çelişkili ifadeler vermeleri durumunda ise, hakim bu beyanları dikkate almaz. Boşanma için gerekli belgeler içerisinde önemli bir yere sahip tanık listesi içerisinde belirtilecek tanıkların yaş sınırı yoktur.

Boşanma Davalarında Delil Listesi

Boşanmayı getiren olayların ispatına ilişkin kullanılacak olan deliller, delil listesi şeklinde mahkemeye sunulmaktadır. Burada delil olarak öne sürülecek argümanların hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması gerekir. Aksi durumda hukuka uygun olmayan bir biçimde elde edilmiş delillerin mahkemede kullanılması mümkün olmadığı gibi, bu tür argümanların elde edilme şeklinden dolayı cezayi yaptırım da uygulanabilmektedir.

Boşanma için gerekli belgeler içerisinde yer alan delil listesi, çekişmeli boşanma davalarında gerekli olup, anlaşmalı boşanma davalarında tarafların her ikisinin de boşanmayı talep etmesi nedeniyle delil listesine ihtiyaç yoktur. Çekişmeli boşanma davalarında ise, öne sürülecek olan hukuki boşanma sebebine göre delil olarak öne sürülecek argümanlar da değişecektir. Örneğin kadına yönelik şiddet ya da dayak nedeniyle açılacak boşanma davalarında hastaneden alınacak darp raporu delil niteliğinde olacaktır. Ya da aldatma nedeniyle boşanma davalarında GSM Operatörlerinden alınacak Mesaj ve Arama Kayıtları aldatmanın ispatı olarak sunulabilir. Boşanma davalarında sık sık kullanılan deliller, doktor raporları, fotoğraf ve videolar, sosyal medya paylaşımları, whatsapp konuşmaları, mail içerikleri, karakol kaydı, kredi kartı ekstresi, bilirkişi raporu şeklinde sıralanabilir.