Boşanmada ispat Nasıl Yapılır?

Boşanmak isteyen bireyler açısından evlilik içerisinde yaşanılan hadiselerin, tutum ve davranışların boşanmayı getirdiği kanıtlanmalıdır. Boşanma davasında ispat olmaksızın hakim boşanma yönünde karar vermez. Bu makalemizde boşanmada ispat yükümlülüğü ve boşanma davasında ispat için öne sürülebilecek deliller, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi.. gibi hususlara değineceğiz. Ama öncelikle boşanmada ispatın neden gerekli olduğu, boşanmada ispat yükümlülüğünün kimde olduğu gibi temel konuları ele almak daha doğru olacaktır.

Boşanma Davasında ispat Neden Gereklidir?

Boşanmada ispat, evlilik içerisinde yaşanmış olan olayların ortak yaşam kurulmasını engellediğine dair hakim kanaati oluşturulabilmesi adına gerekli olan durumdur. Bu noktada boşanma davasını açacak olan kişinin yaşadığı olumsuzlukları ispat etmesi gerekir. Boşanmada ispat yapılmadığı zaman, hakim boşanma yönünde hüküm vermez. Bu durum çekişmeli boşanma davaları için geçerlidir. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar tüm hususlarda uzlaştıkları için yapılacak bir boşanma protokolü ile boşanma yönünde karar alınabilir. Çekişmeli boşanma davalarında ise ispat davada kusur oranlarının belirlenmesi adına mutlaka yapılmalıdır. Boşanma davası sonunda ispatın yapılmaması davanın reddine neden olabileceği gibi, öne sürülen nedenin ispat edilememesinden dolayı alehte bir sonuç gelmesi olasılığı da yüksektir. İspat boşanma davası içerisinde kusurun hangi tarafta olduğunu ve kimin boşanmanmayı getiren olaylarda daha fazla kusura sahip olduğunun anlaşılması için gereklidir. Bilinmelidir ki boşanmada kusur çocuğun velayeti, nafaka ve tazminat gibi maddi ve manevi sonuçları direk olarak etkilemektedir.

Boşanmada ispat Nasıl Yapılır?

Boşanma davalarında ispat yükümlülüğü davayı açan yani davacı tarafındır. Burada davacı evlilik içerisinde boşanmayı getiren tutum ve davranışları farklı şekillerde ispat edebilir. Burada görgü tanıklarının beyanları kullanılabileceği gibi farklı argümanlar da boşanmada ispat aracı olarak kullanılabilir. Örneğin boşanmada ispat yapılacağı zaman aldatan eşin fotoğrafları, sms kayıtları, telefon görüşmeleri, whatsapp ya da sosyal medya yazışmaları, otel ve seyahat kayıtları, kredi kartı harcamaları… gibi pek çok unsur boşanmada ispat aracıdır. Burada boşanmada ispat yapılırken üzerinde durulması gereken husus, ispat olarak öne sürülen boşanma delillerinin hukuka aykırı bir şekilde elde edilmemiş olmasıdır. Hukuka aykırı şekilde elde edilmiş deliller boşanma davası içerisinde öne sürülemez. Bu duruma örnek vermek gerekirse eşinin Facebook şifresini kırarak eşinin Facebook yazışmalarına ulaşmak özel hayatın gizliliği kapsamında yer alacağından bu delil hukuka aykırı bir şekilde elde edilmiş sayılır ve boşanmada ispat aracı olarak kullanılamaz.

Boşanmada Delil Olarak Kullanılabilecek Argümanlar Nelerdir?

Boşanmada ispat için tanık beyanları dışında kullanılması mümkün olan bir takım belgeler vardır. Bu belgelerin doğruluğu kimi zaman bilirkişi raporları ile kanıtlanabilir. Şimdi boşanmada delil olarak kullanılabilecek olan argümanların neler olduğunu ve nasıl elde edilmesi gerektiğini tek tek açılayacağız. Boşanmada ispat aracı olarak öne sürülecek olan hukuki sebebe göre farklı unsurlar öne sürülebilir. Örneğin aldatmaya dair eşinin başkası ile çekilmiş olan fotoğrafları boşanma davasında öne sürülebilir. Ya da yine aldatma nedeniyle boşanma davalarında ispat aracı olarak gsm operatörlerinden konuşma ve sms kayıtları alınabilir. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar örneğin “eşimi sevmiyorum, bu evliliği daha fazla yürütemeyeceğim, eşimle zorla evlendirildim…” gibi evlilik birliğini sarsacak paylaşımlar boşanma davasında delil olarak sunulabilir. Kredi kartı harcamaları, ses kayıtları, videolar, sehayat harcamaları, otel harcamaları,whatsapp konuşma kayıtları, hastaneden alınacak darp raporları, şikayet sonrası karakoldan alınacak belgeler… gibi bir çok delil mahkemeye sunulabilir. Fakat yukarıda da belirttiğimiz üzere boşanmada delil ileri sürerken, bu delilin nasıl elde edildiği ve hukuka aykırı bir durumun olup olmadığının bilinmesi gerekir. Aksi durumda hukuka aykırı şekilde elde edilen delilleri sunan kişilere cezayi yaptırım uygulanabilmektedir.

Boşanmada Davasında Tanık Beyanları

Boşanma davalarında öne sürülecek olan ispat araçlarından en güçlüsü tanık beyanlarıdır. Boşanmayı getiren olaylara şahitlik etmiş kişilerin mahkemede verecekleri beyanlar, boşanmada ispat açısından son derece önemlidir. Örneğin aile içi şiddet nedeniyle açılan boşanma davasında eşini darp eden ya da eşini döven kişinin bu davranışına şahit olmuş aile bireyleri, arkadaşlar ya da komşuların mahkemede tanıklık yapmaları, boşanmada ispat için kullanılabilecek sağlam delillerden birisidir. Boşanmada hakim tanık beyanlarına bağlı deildir. Fakat tanıkların söyleceği beyanlar ve olayların akışının olaya şahitlik etmiş kişilerden dinlenmesi önemli ölçüde kusurun anlaşılmasını sağlayabilmektedir. Hakim boşanmayı getiren olayların veya olayın nasıl gerçekleştiği hakkında tanıklara bir takım sorular yöneltecek ve bu olayların açığa kavuşturulmasını sağlayabilecektir. Boşanmada tanık beyanları verilirken, tanıkların birbirleri ile çelişmemesi, tutarsızlık olmaması gerekir. Tanıkların boşanma davasında hakim huzurunda tanıklık yapmaları gerekir ve yazılı bir şekilde tanıklık yapılması mümkün değildir.

Boşanmada Başka Bir Mahkeme Kararı İspat İçin Kullanılabilir Mi?

Boşanmada ispat için kullanılabilecek belgelerden birisi de farklı bir davaya ait mahkeme kararlarıdır. Örneğin eşin yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymesi (uyuşturucu, hırsızlık, rüşvet…) ve bu suça ilişkin mahkeme kararı, boşanma davasında ispat için kullanılabilmektedir. Ya da farklı bir örnek vermek gerekirse, şiddet nedeniyle açılan bir boşanma davasında, eşin uyguladığı şiddete ilişkin açılmış olan bir ceza davası sonucunda alınacak mahkeme kararı boşanma davasında ispat için kullanılabilir.

Boşanmada Whatsapp Konuşmaları Delil Kabul Edilir Mi?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte boşanma davalarında delil olarak öne sürülen delillerden birisi de Whatsapp konuşmaları ve whatsapp yazışmaları olmaktadır. Burada yine bilinmesi gereken bu delilin nasıl elde edildiğidir. Örneğin eşin Whatsapp üzerinden hakaret etmesi, aldattığını itiraf etmesi gibi durumlarda Whatsapp konuşmaları delil olarak kullanılabilmektedir. Diğer yandan hukuka aykırı bir şekilde elde edilmiş olan konuşma geçmişi mahkemede delil sayılmayacaktır. Boşanmada Whatsapp konuşmalarının doğruluğu bilirkişi incelemesi ile kanıtlanabilen bir durumdur.

Facebook Boşanmada Delil Sayılır Mı?

İnternetin yaygın bir şekilde kullanılması ve sosyal medya mecraları, boşanmayı getiren olayların ispatı açısından sıklıkla kullanılabilmektedir. Örneğin eşin sosyal medya üzerinden yapacağı bir yazışma ya da fotoğraf paylaşımı boşanma davalarında delil olarak öne sürülebilir. Burada da bu paylaşım ya da yazşmaların doğruluğu bilirkişi incelemesi ile ispatlanabilmektedir. Yine bilinmesi gereken husus, Facebook boşanmada delil olarak kabul edilirken, öncelikle öne sürülmüş olan delilin nasıl elde edildiğine bakılır. Hukuka aykırı şekilde alınan deliller mahkemece kabul görmez. Örneğin eşin Facebook hesabına habersiz giriş yapılması sonucu eşin yazışma dökümü mahkemeye sunulamaz.

Telefon Konuşmaları ve Mesajlar Gsm Operatöründen İstenilebilir

Boşanmada ispat için eşin yapmış olduğu telefon görüşmeleri ya da mesajlar GSM operatörlerindedn talep edilebilmektedir. Burada özel hayatın gizliliği nedeniyle operatörler konuşmaların içeriğini kayıt altına alamazlar. Yalnızca konuşma kaydı olarak hangi numara ile görüşüldüğü ve görüşmenin ne kadar sıklıkla ve ne kadar süre olduğu operatörlerce kayıt altına alınır. Aynı durum mesajlar için de geçerli olup Gsm operatörü yalnızca hangi numara ile hangi tarihte ne kadar mesajlaşıldığı bilgisini kayıt altına alabilmektedir. Konuşma ve mesajların içeriği tutulmasa bile boşanmada ispat için bu görüşmelerin hangi tarihte ve ne sıklıkla yapıldığı yeterli olabilmektedir. Örneğin aldatma nedeniyle boşanma davalarında eşin aynı numara ile meşru bir neden olmaksızın sık sık görüşmesi “aldatma şüphesi” taşır ve boşanma davalarında güven sarsıcı davranış unsurunun oluşması için yeterlidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>