Boşanma Davasının Reddi

Boşanma davası açan bireylerin, dava içerisinde öne sürdükleri hukuki sebebi ispat etmeleri gerekir. Bu hukuki sebepler aldatma (zina) terk, akıl hastalığı, hayata kast… gibi pek çok farklı boşanma nedenleri olabilmektedir. Boşanma davalarında davacı öne sürdüğü boşanma nedenini ispat edemez ise boşanma davası reddedilir. Boşanma davasının reddi durumunda ise 4721 sayılı Medeni Kanun, aynı boşanma nedeni ile 3 yıl içerisinde tekrar boşanma davası açılamayacağına hükmetmektedir. Bu makalemizde boşanma davasının reddi ve boşanma davası reddedilirse ne yapılması gerektiği konularını işleyeceğiz.

Boşanma Davasının Reddi Durumunda Tekrar Boşanma Davası Açılabilir mi?

Boşanma davası reddedilirse Medeni Kanuna göre aynı boşanma nedeni ile tekrar boşanma davası açılabilmesi için 3 yıl beklenmesi gerekir. Yani aldatma nedeniyle boşanma davası açan bireyler açısından, davaları içerisinde eşinin aldattığı hususu ispat edilemez ise boşanma davası reddedilir. Davacı açısından boşanma davasının reddi durumunda 3 yıl içerisinde tekrar aldatma nedeniyle boşanma davası açmak mümkün değildir. Aldatma nedeniyle boşanma davasının reddi durumunda başka bir hukuki sebep ile boşanma davası açılması için ise 3 yıl beklenmesine gerek yoktur.

Boşanma Davası Reddedilirse Ne Olur?

Boşanma davalarında hukuki sebebin ispat yükümlülüğü davacınındır. Bu noktada dava açacaklar açısından merak edilen konulardan birisi de boşanma davasının reddi durumunda ne olur hususudur. Boşanma davası reddedilirse aynı boşanma nedeni ile boşanma davası açılması için 3 yıllık bir sürenin beklenmesi gerekir. Bu 3 yıllık süre boşanmak istiyorum diyen bireye zaman kaybı anlamına gelecektir. O yüzden mutlak suretle boşanma davasının reddine neden olmayacak şekilde boşanma sürecinin hukuki anlamda doğru bir şekilde yürütülmesi gerekir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davasının Reddi

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması genel boşanma nedenleri arasındadır. O yüzden bir çok davranış evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma kapsamında değerlendirilebilir. Örneğin eşlerin şiddetli geçimsizlik yaşamaları, çocuk istememe, ilgisizlik, sevginin bitmesi, çocuk istememe… gibi bir çok durum ve davranış evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma kapsamındadır. Bu noktada açılacak boşanma davası Medeni Kanunun 166. Maddesine dayanacağından dolayı boşanma davasının reddi gibi bir durumda tekrar 166. Madde öne sürülerek boşanma davası açılamaz. Bunun için 3 yıl beklenmek durumundadır. O yüzden boşanamk istiyorum diyen kişilerin böyle bir durumlar karşılaşmadan önlemlerini almaları gerekir. Boşanma davasının reddi gibi bir durum ortaya çıkmaması için boşanma süreci doğru şekilde yürütülmelidir.

Boşanma Davası Neden Reddedilir?

Boşanma davası farklı nedenlerle reddedilebilir. Bunlardan ilki davacının boşanma sebebi olarak öne sürdüğü hukuki sebebi ispat edememesidir. Diğer bir boşanma davası ret nedeni ise usulde yapılacak yanlışlıklar nedeniyle boşanma davasının reddidir.

 

Boşanma Davası Nasıl Yürütülmelidir?

Boşanma davası süreci içerisinde gerekli hukuki prosedürlerin doğru bir şekilde yerine getirilmediği durumda açılacak boşanma davası reddedilecektir. O yüzden boşanmanın hukuki boyutu göz önüne alınmalı ve boşanma süreci uzman bir boşanma avukatı ile yürütülmelidir.