Boşanma Dilekçesi Nedir Nasıl Hazırlanır?

Boşanma davasının açılabilmesi adına hazırlanması gereken belgelerden birisi olan boşanma dilekçesi hakkında bu yazımızda boşanma dilekçesinin nasıl olması, boşanma dilekçesinin nasıl hazırlanması ve boşanma dilekçesinde nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde duracağız. Öncelikle boşanma dilekçesi nedir ve bireylerin boşanmak için neden dilekçe hazırlamaları gerektiğine değinelim.

Boşanma Dilekçesi Nedir?

Boşanmak için 4721 sayılı Medeni Kanuna göre boşanma davası açılması gerekir. Yasal olarak evliliğin noktalanması sürecinde açılacak olan boşanma davası için, boşanmak isteyen kişi, Aile Mahkemesine boşanma dilekçesi ile başvuru yapmak durumundadır. Burada yetkli Aile Mahkemesi eşlerin son altı aydır birlikte ikamet ettikleri yerde bulunan mahkemelerdir. İkamet edilen yerde Aile Mahkemesinin bulunmaması durumunda ise boşanma dilekçesi Asliye Hukuk Mahkemesine verilir.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma dilekçesi hazırlayacak kişi açısından bu belgenin öneminin doğru anlaşılması gerekir. Zira boşanma dilekçesi açılacak olan davanın iskeletini oluşturur ve çocuğun velayeti, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, maddi ve manevi tazminat gibi bir çok konu açısından belirleyici olabilmektedir. O yüzden mutlaka hukuki anlamda kusursuz bir boşanma dilekçesi ile davanın açılması önerilir.

Burada boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır diyen bireyler, hukuki destek alarak açacakları dava için uygun bir boşanma dilekçesi hazırlanmasını sağlamalıdır. Boşanma dilekçesinde yapılacak hatalar ya da eksiklikler biraz önce belirttiğimiz boşanmanın maddi ve manevi koşullarında hak kaybı yaşanmasına neden olabilir.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Boşanma dilekçesi, boşanma nedeni, açılacak boşanma davasının türü gibi unsurlara bağlı olarak farklılık gösterecektir. Örneğin anlaşmalı boşanma için gerekli dilekçe ile çekişmeli boşanma için gerekli dilekçe birbirinden farklı olmalıdır. Ya da terk nedeniyle boşanma dilekçesi ile aldatma nedeniyle boşanam dilekçesi farklılıkdır.

Boşanma dilekçesi yazarken, boşanma dilekçesinde mutlaka kanunda yer alan haklı boşanma sebeplerinden birisinin boşanma gerekçesi olarak belirtilmesi gerekir. Bu da boşanma dilekçesinin hangi nedenle boşanma davası açıldığı zemininde değişiklik göstermesine sebep olur. Boşanma nedenine göre boşanma davası için gerekli prosedürler farklılık göstereceği için boşanma dilekçesi de evliliğe özel olarak hazırlanmış olmaldır.

Boşanma Davası Dilekçesi Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Boşanma davası dilekçesi hazırlarken bu belge içerisinde bireyler, evlilik içerisindeki boşanmayı getiren davranışların neler olduğu, boşanma sonrası varsa çocuğun velayeti, nafak ve tazminat talepleri gibi hususları açıkça belirtmelidir. Boşanma dilekçesinde dikkat edilmesi gereken hususlar, boşanma davasının süresini ve sonucunu etkileyecek olan konular olduğu için mutlaka hukuki anlamda kusursuz bir dilekçe hazırlanması önerilir. Ki boşanma dilekçesi hazırlanırken en fazla yapılan hatalardan birisi de gelişi güzel hazırlanmış olmasıdır.

Öncelikle boşanma davası dilekçesi kişiye özel olarak hazırlanmış olmalıdır. Her evlilikde boşanmayı getiren davranışlar birbirinden farklıdır. O halde yapalacak olan en büyük hata başka bir boşanma dilekçesi ile dava açmak olacaktır. Eşlerin mal rejimleri, boşanmayı getiren olayların nasıl cereyan ettiği, tazminat ya da nafaka talep edilip edilmeyeceği gibi önemli hususlar boşanma sonrası hak kaybı yaşanabilecek durumalr olduğu için evliliğe özel bir boşanma dilekçesi ile dava açılması daha doğru olacaktır.

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma davası açacak kişiler açısından yapılan hatalardan birisi de boşanma dilekçesi örneği üzerinden bireylerin kendi davalarını açmaları olmaktadır. Boşanma dilekçesi örneği günümüzde internet üzerinden kolaylıkla erişilebilen bir belgedir. Fakat internetten bulacağınız boşanma dilekçesi örneği, kim tarafından hazırlandığı belli olmadığı gibi hukuki açıdan doğru hazırlanıp hazırlanmadığı da tartışmaya açıktır. Bu nedenle bireylerin boşanma dilekçesi örneği ile davalarını açmalarındansa uzman bir boşanma avukatı ile bu belgeyi yazmaları, bu noktada hukuki destek almaları önerilir.

Sağlıklı bir boşanma davası süreci için öncelikle boşanma dilekçesi doğru bir şekilde yazılmış olmaldıır. Boşanmak istiyorum diyen bireyler de boşanma dileçesi yazarken hukuki altyapının doğru oluşturulup oluşturulmadığı üzerinde durmalıdırlar. Aksi halde boşanma davası reddedilebileceği gibi, davanın olması gerekenden daha uzun sürmesi ya da dava sonucunda çocuğun velayeti, mal paylaşımının nasıl yapılacağı, tazminat ve nafaka alınıp alınmayacağı konularında hak kaybı yaşanabilir.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma dilekçesi yazarken en önemli konulardan birisi de boşanma için öne sürülmesi gereken boşanma nedeninin doğru seçilmesidir. Boşanmayı getiren olayların ispatı, davayı açan kişidedir. O yüzden hukuki boşanma sebepleri arasından kendi yaşamış olduğu boşanma nedenini seçecek olan kişi boşanma dilekçesi içerisinde bu durumu doğru bir şekilde izah etmelidir. Bu anlamda boşanma dilekçesi nasıl yazılır diye merak eden bireylerin hazırlayacakları boşanma dilekçeleri de hukuki sebebin ne olduğuna göre farklı şekillerde olacaktır. Şimdi boşanma nedenleri ve bu nedenlere dayanarak hazırlanacak olan boşanma dilekçelerinin nasıl olması gerektiğine değineceğiz.

Boşanma Dilekçesi Avukatsız

Boşanma dilekçesi hazırlayacak bireyler mutlaka avukat aracılığı ile bu belgeyi hazırlasınlar. Burada hukuki altyapı doğru kurulamaz ise boşanma davası reddedilir. Bu da bireylerin 3 yıl içerisinde yeniden aynı nedenle boşanma davası açabilmelerinin önüne geçecektir. Boşanma dilekçesi avukatsız hazırlanır ise, hukuki anlamda yetersiz bir boşanma dilekçesi hazırlanmış olma olasılığı yüksek olacaktır. Bu da dava boşanma ile sonuçlansa bile, boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında hak kaybı yaşanmasına yol açabilir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Şiddetli geçimsizlik olarak bilinen durumun hukuki olarak karşılığı evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, ortak yaşam kurusulmasının taraflardan beklenmeyecek şekilde evlilik birliği temelinden sarsıldığında boşanma davası açılabileceğine hükmetmektedir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlamak isteyen kişiler de bu zeminde bir boşanma dilekçesi hazırlamalıdırlar. Kanunun 166. maddesi evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma hükümlerini içerir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davalarında dilekçe yazarken bireyler, bu belgede kanunun 166. maddesini hukuki boşanma sebebi olarak öne sürmelidirler. Şiddetli geçimsizlik oldukça geniş bir kavramdır. Bir çok davranış ve tutum bu boşanma nedeni içerisinde yer alacaktır. Örneğin kadının ev işlerini yapmaktan kaçınması, erkeğin çalışmaktan kaçınması, cinsel sorunlar nedeniyle boşanma istemleri, çocuklarla ilgilenmeme, eşin ailesiyle olan sorunlar… gibi bir çok durum evliliğin temelinden sarsılmasına neden olacağı için şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayacak olan kişiler kanunun bu maddesini öne sürerek boşanma istemiyle dava açabilirler.

Terk Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için gerekli hukuki prosedür, diğer boşanma nedenlerinden farklılık göstermektedir. Buna göre öncelikle hangi durumların terk kapsamında değerlendirildiği ve terk durumunda ne yapılması gerektiği bilinmesi gerekir. Terk nedeniyle boşanma için eşlerden birisinin ortak yaşam kurulmasını engellemek amacıyla bir takım davranışlar sergilemesi gerekir. Burada terk, sadece eşlerden birisinin evden ayrılması olarak algılanmamalıdır. Eşi evden kovmak, eşi ailesine göndermek, eşin eve girmesini engellemek amacıyla kilidi değiştirmek… gibi bir çok davranış terk sebebiyle boşanma davalarına konu olacaktır. Terk nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlamak isteyen bireylerin de bilmeleri gereken esas nokta, eşin ortak hayatı bitirme gayesiyle bu davranışı sergilemiş olması gerekir. Terk nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlamadan önce terk eden eşe, terk davranışından sonraki 4. aydan itibaren ihtar yapılır. Bu ihtar eşin tekrar ortak hayatı kurması gerektiği yönünde olur. 4. aydan itibaren yapılan dön çağrısına eşin 2 ay içerisinde olumlu karşılık vermemesi durumunda ise terk nedeniyle boşanma davası açılabilir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Aldatma nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlarken, aldatma olayının nasıl öğrenildiği, aldatmanın ne zaman öğrenildiği, aldatmaya ilişkin tanık ya da farklı bir ispat unsurunun olup olmadığı, dilekçe içerisinde beyan edilerek zengin bir boşanma dilekçesi hazırlanabilir. Burada aldatma nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için yerine getirilmiş olması gereken hususlar vardır. Örneğin aldatma eylemi öğrenildiğinden itibaren 6 ay içerisinde, aldatılan kişi dava açmak zorundadır. Eğer aldatmanın öğrenilmesinden sonra 6 ay içerisinde aldatılan kişi dava açmaz ise, bu sebeple boşanma davası açma hakkı düşer. O yüzden aldatma nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde mutlaka aldatmanın ne zaman öğrenildiği beyan edilmelidir.