Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının bulunduğu ülkede açtığı boşanma davası sonucunda evliliğini yasal olarak bitirmesi,bu boşanma kararının ülkemizde geçerli olduğu anlamına gelmemektedir. Milletlerarası Özel Hukuk’a göre her mahkeme kararı, verildiği ülke sınırları içerisinde geçerlidir. O yüzden yurtdışında boşanan kişilerin de bu boşanmalarının ülkemizde geçerli olabilmesi ancak boşanma tanıma tenfiz davası açılması ile mümkündür. Boşanmanın Türkiye’de tanınması, Boşanmanın Türkiye’de tenfizi işlemleri ile ilgili olarak bu makalemizde tanıma tenfiz davası sürecinin nasıl işlediğini anlatacağız.

Boşanma Tanıma Davası Nedir?

Yurtdışı boşanma davalarında alınan mahkeme kararlarının ülkemizde geçerli olabilmesi için boşanma tanıma davası açılması gerekir. Boşanma tanıma davası, açılmadığı zaman yabancı mahkemenin vereceği boşanma kararı ülkemizde geçerli olmayacağı için bu kişiler Türkiye’de hala evli olarak görünmektedirler. Bu durum ileride bir çok sorunun yaşanmasına yol açabilmektedir. Örneğin Türkiye’de hala yasal olarak evli görünecek kişiler yeniden evlenmek istemeleri durumunda evlilik gerçekleşmeyecektir. Diğer yandan hala evli görünme sonucunda bireylerin vefatı gibi bir durum olması sonucu yurtdışında boşanılan kişi hala yasal olarak mirasçı statüsünde olacaktır. O yüzden boşanma tanıma davası açılması önemlidir.

Boşanma Tanıma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma tanıma davası açacak bireyler açısından davanın nasıl açılacağı, boşanma tanıma davası için gerekli belgeler ne olduğu, davanın ne kadar süreceği ve davanın maliyeti gibi konular sıklıkla merak edilen konulardır. Boşanma tanıma davası, açılacak görevli mahkemeler tıpkı boşanma davalarında olduğu gibi Aile Mahkemeleridir. Bireyler boşanma tanıma tenfiz davası belgeleri ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine başvuru yaparak dava sürecini başlatabilirler.

Boşanma Tanıma Davası Nerede Açılır?

Boşanma tanıma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Yabancı ülkede boşanan kişiler yurtdışında ikamet etmeleri durumunda dava İstanbul Aile Mahkemelerinde, İzmir Aile Mahkemelerinde ve ya Ankara Aile Mahkemelerinde açılabilir. Hali hazırda yurtdışında ikamet eden bireylerin davayı açmaları durumunda duruşmalara katılmaları zorunlu değildir. Fakat dava sürecinin uzun ve karmaşık olması nedeniyle boşanma tanıma tenfiz davası mutlaka takip edilmelidir.

Boşanma Tenfiz Davası Nedir?

Boşanma tenfiz davası, yurtdışında ikamet eden kişilerin bulunduğu ülkede gerçekleştirdikleri boşanmaya ilişkin hukuki sonuçların ülkemizde icra edilebilmesi adına açılacak dava türüdür. Boşanmaya ilişkin icra edilebilir sonuçlar, çocuğun velayeti, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi hususlardır. Yurtdışındaki boşanmanın hukuki sonuçları Türkiye’de icra edilmediği zaman ilerde müşterek çocuğun velayeti, mal paylaşımının yapılamaması, tazminat ve nafaka ödemelerinin yapılamaması gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. O yüzden boşanma tenfiz davası, yurtdışındaki boşanma kesinleştikten sonra mutlaka açılmalıdır.Her ne kadar boşanma tanıma ve boşanma tenfiz davaları birbirinden farklı dava türleri olsa da boşanma tenfiz davası aynı zamanda boşanmanın tanınmasını da içerdiği için tek bir dava ile hem boşanmanın tanınması hem de tenfizi sağlanabilmektedir.

Boşanma Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Boşanma tenfiz davalarında da görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Yurtdışında boşanan kişilerin ülkemizde açacakları tenfiz davası, gerekli belgeler ile birlikte yetkili Aile Mahkemelerine açılabilir. Boşanma tenfiz davası nasıl açılır diye merak eden bireylerin bu noktada uzman bir tanıma tenfiz avukatı tarafından alacakları hukuki destekle süreci yürütmeleri onlara mutlak fayda sağlayacaktır. Bilinmesi gerekir ki boşanma tenfiz davaları zor ve karmaşık bir süreci ifade eder.

Boşanma Tenfiz Davası Nerede Açılır?

Boşanma tenfiz davası açacak bireylerin ülkemizde davanın açılacağı yetkili mahkemeyi doğru tespit etmeleri önemlidir. Bu noktada yurtdışında ikamet eden bireyler davası İstanbul, Ankara ya da İzmir şehirlerinden birisinde açabilirler.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası için Gerekli Belgeler

  • Yabancı mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararının aslı: Boşanma tanıma tenfiz davası için gerekli belgeler arasında yer alan boşanma kararı aslı ya da mahkemeden alınacak olan aslı gibidir belgesi
  • Yabancı Mahkeme Kararının Kesinleşme Belgesi: Yabancı ülke mahkemesinin vermiş olduğu kararın kesinleştiğine dair şerh yada apostille belgesi boşanma tanıma tenfiz davası için gerekli belgeler içerisindedir. Bu belgenin eksik yada yanlış olması durumunda tanıma tenfiz davası sonuçlanmaz.
  • Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Belgeleri Çevirisi: Boşanmanın ülkemizde tanınması ve tenfizi için gerekli belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye çevirisi yapılmalıdır. Bu noktada çeviriyi yapacak olan kişinin yeminli tercüman olması gerekir. Bu çeviri ayrıca noter ya da konsolosluk tarafından onaylanmalıdır. Aksi durumda boşanma tanıma tenfiz işlemi gerçekleşmemektedir.
  • Pasaport ve Nüfus Cüzdanı Fotokopileri
  • Avukatlık Vekaletname Belgesi

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma tanıma tenfiz davası açacak bireylerin merak ettiği sorulardan birisi de dava süresidir. Boşanma tanıma tenfiz davası süresini belirleyen en önemli husus “tanıma tenfiz avukatı” olacaktır. Yabancı ülkede boşanan eşlerin ikisinin de Türkiye’de bulunan farklı tanıma tenfiz avukatı tarafından davayı açmaları onların en kısa sürede davayı sonuçlandırmalarına olanak sağlar. Boşanma tanıma tenfiz avukatları ile açılacak olan dava ortalama 1 hafta ile 3 ay arasında bir sürede sonuçlanabilirken bireysel olarak açılan boşanma tanıma tenfiz davaları 3 4 yıl sürebilmektedir.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma Tanıma Tenfiz Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?

Hayır, boşanmanın Türkiye’de tanınması için avukat tutmak zorunlu değildir. Fakat gerek istenilen tanınma ve tenfiz kararının alınması gerekse de davanın bir an önce sonuçlanması için tarafların boşanma tanıma tenfiz avukatı tutmaları onlara mutlak avantaj sağlar.

Yurtdışında Boşandım Türkiye’de Evli Görünüyorum Neden?

Yabancı ülke mahkemelerinin vermiş olduğu kararın sadece bulunduğu ülke sınırları içerisinde geçerli olması nedeniyle yurtdışında boşanan kişiler ülkemizde evli görünmeye devam ederler. Bu durumun çözümü ancak boşanma tanıma tenfiz davası açılması ile mümkündür.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Açmazsam Ne Olur?

Boşanma tanıma tenfiz davası açılmadığı zaman bireyler ülkemizde hala yasal olarak evli olacaklarından dolayı yeniden evlenmek istemeleri durumunda evlenemezler. Bunun dışında evliliğin Türkiye’de yasal olarak sona ermemiş olması nedeniyle velayet, mal paylaşımı, tazminat, nafaka gibi bir çok hususta hak kaybı yaşanır. Diğer yandan Türkiye’de hala evli olarak görülen kişiler vefat ettiklerinde yurtdışında boşandıkları eşleri hala mirasçı statüsünde olacaklarından dolayı miras paylaşımı konusunda sıklıkla anlaşmazlık ve hak kaybı yaşanmaktadır.

Yurtdışında Boşandım Türkiye’de Dava Açmam Gerekir Mi?

Evet, yabancı ülke mahkemelerine açılan boşanma davaları ülkemizde geçerli olmadığından bu mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi için boşanma tanıma tenfiz davası açılması gerekir.

Boşanmanın Türkiye’de Tanınması Nasıl Sağlanır?

Boşanmanın Türkiye’de tanınması ancak açılacak boşanma tanıma tenfiz davası ile mümkündür. Bu davanın açılmaması durumunda bireyler ülkemizde evli görünmeye devam edecekler ve her yasal işlemleri evlilik devam ediyor gibisürecektir.

Boşanmanın Türkiye’de Tenfizi Nasıl yapılır?

Boşanmanın Türkiye’de tenfizi için bireyler boşanma tenfiz davası açmalıdırlar. Yurtdışı mahkemesinin verdiği boşanmaya ilişkin icra edilebilir sonuçlar Türkiye’de geçerli olmadığından dolayı boşanma tenfiz davası açılmaz ise, nafaka velayet mal paylaşımı tazminat konularında hak kaybı yaşanması kaçınılmazdır.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Konusu Olan Ülkeler

Almanya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

İngiltere Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Fransa Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Amerika Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Kanada Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

İsviçre Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Belçika Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Hollanda Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Danimarka Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Slovakya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Macaristan Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Özbekistan Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Kazakistan Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Japonya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

İsveç Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Finlandiya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Norveç Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

İtalya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Azerbaycan Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Çek Cumhuriyeti Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Avustralya Boşanma Tanıma Tenfiz Davası