Boşanma Ücreti

Boşanma aşamasında olan kişiler açısından merak edilen konulardan birisi de boşanma ücreti olmaktadır. Açılacak olan boşanma davası maliyeti, boşanma davası avukatlık ücreti, boşanma davasında yargılama giderleri, boşanma davası harç ücretleri gibi hususlar, boşanma ücreti içerisinde yer alan farklı maliyet tipleridir. Boşanma ücreti ve boşanma davası masrafları hakkında bilgi vermeden önce açılacak davanın önemi hakkında bilgi vermek daha doğru olacaktır.

Boşanma dendiği zaman insanların aklına öncelikle eşlerinden ayrılmak gelir. Fakat boşanma yalnızca eşlerin fiziksel olarak ayrılmaları anlamına gelmez. Eşlerin hayatlarını ayırmaları, bir çok ortaklığın da sonlandırılması anlamı taşır. Burada eşler, yalnızca ortak yaşadıkları evi ayırmazlar. Boşanmalarda taraflar mal paylaşımı, ortak çocuğun velayeti gibi önemli konularda da ayrılığa giderler. Bu açıdan bakıldığında boşanma yalnızca eşlerin fiziki anlamda hayatlarını ayırmaları değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal anlamda da ortaklıklarını bitirmeleri anlamına gelmektedir. O yüzden boşanma ücreti hakkında araştırma yapan kişilerin, boşanma sürecinin önemini doğru bir şekilde kavramaları gerekecektir.

Boşanma Ücreti ve Boşanma Davası Masrafları

Ülkemizde eşlerin yasal olarak evliliklerini sonlandırmaları adına mutlaka boşanma davası açmaları gerekir. Boşanma davası bir süreçtir ve bu süreç içerisinde ödenmesi gereken zorunlu giderler olabilceği gibi, ödenmesi, yasal hakların korunması adına önemli olan ücretler de bulunur. Boşanma ücreti ne kadar diye merak eden kişiler bu noktada açılacak olan boşanma davası içerisinde yargılama giderlerini karşılamak zorundadırlar. Diğer yandan boşanma davasının açılmasından önce bu boşanma için gerekli belgelerin hazırlanması aşamasında ödenecek tutarlar da boşanma ücreti içerisinde yer alacaktır. Boşanma davası açılmadan önce ödenecek ücretler, boşanma davası içerisinde ödenecek ücretler ve boşanma avukatı tutulması durumunda boşanma avukatı vekalet ücreti, boşanma davası açacak bireylerin ödemeleri gereken masraflardır.

Boşanma davası masrafları veya boşanma ücreti açılacak olan davanın niteliğine, dava için öne sürülecek boşanma sebebine, boşanma avukatı tutulup tutulmamasına, davanın nerede açılacağına göre farklılık gösterebilmektedir. Boşanma davası türüne göre boşanma ücreti değişmesinin sebebi, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma arasında inceleme,tanık dinleme, bilirkişi atanması… gibi bir çok usul farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti

Anlaşmalı boşanma kısaca eşlerin ikisinin de boşanmak istemesi ve Medeni Kanun’da belirtilmiş anlaşmalı boşanma şartlarının yerine getirilmesi durumunda yapılacak olan boşanma şeklidir. Anlaşmalı boşanmanın nasıl yapıldığını “anlaşmalı boşanma” adlı makalemizden erişebilirsiniz. Anlaşmalı boşanmalarda, boşanma ücreti çekişmeli boşanma ile kıyaslandığı zaman daha uygun olmaktadır. Bunun sebebi, yargılamanın anlaşmalı boşanmada tarafların ispat yükümlülüğün olmaması, öne sürülecek olan hukuki sebebin araştırılmasının gerekmemesi gibi durumlar tanık dinleme ve bilirkişi raporu bekleme gibi hususları ortadan kaldırmaktadır. Hal böyle olunca anlaşmalı boşanma davaları daha kısa süreceğinden anlaşmalı boşanma ücreti de daha uygun olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma ücreti ve maliyetini belirleyen farklı unsurlar da bulunur.Yargılama giderleri, anlaşmalı boşanma dilekçesi ücreti, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlama ücreti,anlaşmalı boşanma avukatlık ücreti gibi kıstaslar bu davanın maliyetini belirler. İstanbul barosunun tavsiye niteliğinde önerdiği anlaşmalı boşanma avukatlık ücreti 4.600 TL’dir. Fakat bu ücret tamamen tavsiye niteliğinde olup tutulacak olan avukatın deneyimi ve ücret tarifesine göre bu rakam farklılık gösterecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti

Çekişmeli boşanmalar, anlaşmalı boşanmalardan farklı olarak bir takım ispatların yapılması adına araştırma, inceleme, tanık dinleme, delil sunma gibi aşamalardan oluşmaktadır. Bu da çekişmeli boşanma davalarını anlaşmalı boşanma davalarından daha uzun ve daha karmaşık hale getirir. Çekişmeli boşanma yöntemi ile evliliğin noktalanması durumunda dava içerisinde kusur oranlarının belirlenmesi gerekir. Bu kusur oranları dava neticesinde nafaka velayet tazmat gibi hukuki sonuçları direk etkilemektedir. O yüzden çekişmeli boşanma davalarının titizlikle yürütülmesi gerekir.

Çekişmeli boşanma davalarının bu denli karmaşık ve uzun olması sonucu, boşanma davası için ödenecek ücret de daha fazla olacaktır. Çekişmeli boşanma davalarında delil sunulması, bilirkişi tayin edilmesi, tanık dinletilmesi gibi süreçler ve yargılama giderleri çekişmeli boşanma ücreti açısından belirleyici olmakla birlikte bu dava için avukat tutulması da avukatlık ücreti doğuracağından boşanma ücreti hesaplanırken avukatlık ücreti de hesaba katılmalıdır. Çekişmeli boşanma ücreti davanın niteliğine ve tutulacak olan avukatın tecrübesine, ücret tarifesine göre değişiklik gösterecektir. İstanbul Barosunun tavsiye niteliğinde sunduğu çekişmeli boşanma ücreti tabanı 6.800 TL’dir. Ayrıca çekişmeli boşanma davalarında tazminat isteminin bulunması durumunda dava değerinden yüzde ödenmesi de söz konusu olabilmektedir.

Boşanma Davası Masrafları

Evliliğin mahkeme yoluyla bitirilmek istenmesi durumunda açılacak olan davalarda bireylerin davanın niteliğine göre ödemesi gereken farklı kalem giderler olmaktadır. Boşanma davası masrafları olarak dile getirebileceğimiz bu giderler içerisinde davanın açılabilmesi için gerekli olan harçlar, yargılamanın yapılabilmesi için ödenecek yargılama giderleri, dava içerisinde tanık sunulması, ispata ilişkin bilirkişi tayin edimesi gibi durumlarda bu uygulamaların ücretleri, dava açmadan önce gerekli belgelerin hazırlanması için ödenecek ücretler, boşanmada hak kaybı yaşanmaması için doğru bir boşanma süreci yürütülmesi adına tutulacak avukat ücreti… gibi bir çok kalem gider boşanma davası masrafları açısından belirleyici olmaktadır.

Boşanma Davası Avukatlık Ücreti

Boşanma davalarında avukat tutulması zorunlu olmamakla birlikte, davanın en kısa süre içerisinde sonuçlandırılması adına avukat tutulması önerilir. Diğer yandan boşanma avukatları, boşanma davası sonrası yaşanması muhtemel hak kayıplarının da önüne geçilmesi adına müvekkillerine mutlak fayda sağlar. Örneğin boşanma sonrası çocuğun velayetinin alınması, boşanmada nafaka ve tazminat talepleri gibi maddi ve manevi bir çok konuda yaşayabileceğiniz hak kayıplarının telafisi için mutlaka boşanma davasını uzman bir boşanma avukatı ile açmalısınız. Boşanma davası avukatlık ücreti, bu aşamada en fazla merak edilen konudur. Boşanma avukatı ücretleri tutulmak istenilen avukatın deneyimi ve bilgisine göre farklılık göstermektedir. Bu hususta en doğru bilgiyi boşanma avukatları ile iletişime geçerek alabilirsiniz. Diğer yandan her ilde bulunan baroların tavsiye niteliğinde belirttiği avukatlık ücret tarifesi bulunur fakat bu ücretler tavsiye niteliğinde olduğu için avukattan avukata değişiklik gösterecektir.