Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanma süreci içerisinde merak edilen hususlardan birisini de boşanma durumunda mal paylaşımı almaktadır. Boşanmada mal paylaşımı eşlerin bağlı oldukları mal rejimi doğrultusunda yapılmaktadır. Boşanmada mal paylaşımı ile ilgili olarak bu makalemizde boşanma davasında mal paylaşımı nasıl yapılır, mal paylaşım davası, mal paylaşımı esasları, boşanma sonrası mal paylaşımı, anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı gibi konulara değineceğiz.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanmanın maddi sonuçlarından birisi de eşler arasında yapılacak olan mal paylaşımıdır. Evliliğin boşanma ile noktalanması yalnızca eşlerin fiziki olarak birbirlerinden ayrılmaları değil bunun yanı sıra ekonomik olarak da ortaklıklarının bitirilmesi anlamına gelmektedir. Bu noktada boşanmada mal paylaşımı hususu, en fazla anlaşmazlık yaşanılan durumlardan birisidir. Boşanmada mal paylaşımı yapılırken hukuki olarak eşlerin bağlı oldukları mal rejimi esasına göre eşler arası mal paylaşımı yapılmaktadır.

Kanuna göre eşler arasındaki yasal mal rejimi, “edinilmiş mallara katılma rejimi” olmaktadır. 2002 yılında yasada yapılan değişiklikten önce eşler mal ayrılığı rejimi esaslarına göre boşanmada mal paylaşımı yaparken, 2002 yılından sonra yapılan evliliklerde eşler aksi bir mal rejimi seçmedikleri sürece edinilmiş mallara katılma rejimi doğrultusunda mal paylaşımı yaparlar. 2002 yılından önceki evliliklerde ise 2002 yılına kadar olan kısım için mal ayrılığı 2002 yılından sonraki kısım için ise edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır.

Boşanmada mal paylaşımı konusunda sıklıkla uzlaşmazlık yaşanmakta ve bireyler bu konu üzerinde kimi zaman hak kaybı ile karşılaşmaktadır. Boşanmada mal paylaşımı yapılırken hak kaybı yaşamamak adına hukuki bilgi ve deneyime ihtiyaç duyulması nedeniyle mutlaka boşanma avukatı tarafından destek alınması önerilir.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Anlaşmalı boşanma davası ile evliliğini sonlandıracak olan çiftlerin,bu süreçte tüm konularda uzlaşmaları gerekir. Bu durum anlaşmalı boşanma şartları arasındadır ve eşlerin her konuda uzlaşma sağlamadan anlaşmalı boşanma gerçekleştirmeleri mümkün olmamaktadır. Eşler açısından uzlaşma sağlanması gereken konulardan birisi de anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı olmaktadır. Anlaşmalı boşanmalarda hakim eşlerin hangi hususta anlaştıklarına müdahale etmez. Eşler mal paylaşımına kendi aralarında karar verir ve boşanma protokolü içerisinde bu şekilde beyan ederler. Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı yapılırken sıklıkla hak kaybı yaşanabilmektedir. Özellikle eşlerin bir an önce boşanmak istemeleri gibi bir durumda yasal haklarından vazgeçmeleri görülebilmektedir.

Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı

Çekişmeli boşanma isminden de anlaşılabileceği gibi eşlerin boşanma sürecinde hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşı sağlayamamalarıdır. Bu çekişmeye neden olan konulardan birisi de mal paylaşımı olabilmektedir. Evlilik içerisinde sahip olunan malların nasıl paylaşılacağı, boşanma sonrası hangi malın kime verileceği hususları çekişmeli boşanma davalarında sıklıkla yaşanan çekişme mevzularından birisidir. Burada çekişmeli boşanma davasında mal paylaşımı yapılırken eşlerin mal rejimlerine bakılır. Eşler evlenirken mal ortaklığı, mal ayrılığı gibi farklı mal rejimleri de seçebilmekle birlikte genellikle herhangi bir mal rejimi seçmemektedirler. Bu durumda boşanmada mal paylaşımı yapılırken evliliğiniz 2002 yılından sonra gerçekleşmişse yasal olarak mal rejiminiz edinilmiş mallara katılma olmaktadır. Evlilik 2002 yılından önce gerçekleşmiş ve eşler herhangi bir mal rejimi seçmemişler ise bu durumda çekişmeli boşanmada mal paylaşımı 2002 yılına kadar olan kısım için mal ayrılığı esasına göre, 2002 yılından sonrası için ise edinilmiş mallara katılma rejimi esaslarına göre yapılır.

Boşanmada Miras, Mal Paylaşımına Dahil Edilir Mi?

Boşanmada yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma olan evliliklerde yapılacak mal paylaşımlarında kişisel mal ve edinilmiş mal ayrımı yapılmaktadır. Buna göre edinilmiş mal kapsamında olan taşınır ve ya taşınmaz her mal eşler arasında ortak şekilde paylaştırılır. Burada miras kalan kişi açısından bu miras payı, kişisel mal kapsamındadır ve boşanmada mal paylaşımına dahil edilmez.

Fakat kalan mirastan elde edilen gelir, yine edinilmiş mal kapsamına girmektedir. Örneğin aileden kalan ev boşanmada mal paylaşımına dahil edilmezken, bu evin kira geliri ve bu gelirle alınmış olan diğer mallar edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamında yer alır.

Boşanmada Kadının Hakları

Boşanma davaları ile ilgili olarak merak edilen konulardan birisi de ” Boşanmada Kadının Hakları ” olmaktadır. Boşanma sürecinde kadının haklarını bilmesi ve koruma adına Aile Hukukuna hakim olunması gerekir. Aksi durumda boşanmada kadın hakları hususunda hak kaybı yaşanması ihtimali oldukça yüksektir. Bu makalemizde boşanmada kadın hakları konusuna değineceğiz.

Boşanmada Kadının Hakları Nelerdir?

Evliliğin yasal olarak bitirilmek istenmesi sürecinde kadın, velayet, mal paylaşımı, nafaka ya da tazminat gibi bir çok konuda haklara sahiptir. Fakat bu hakların kullanılabilmesi için belirli koşullarında yerine getirilmesi gerekir. Boşanmada kadının hakları ile ilgili olarak hangi hakkın nasıl kullanılacağı hususunda ayrıntılı bilgiler vereceğiz.

Boşanma Davasında Kadının Mal Paylaşımı Hakkı Var Mıdır?

Boşanmalarda kadının mal paylaşımı hakkı, eşlerin seçmiş oldukları mal rejimi esasına göre yapılmaktadır. 2002 yılında yapılan düzenleme ile birlikte bu tarihten itibaren yapılan evliliklerde eşlerin farklı bir mal rejimi seçmemiş olmaları durumunda, yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimi olmaktadır. Buna göre boşanma davasının kadının mal paylaşımı hakkı edinilen malların yarısıdır. Burada kanun ortak mal ve kişisel mal ayırımı yapmaktadır. Evlilik içerisinde edinilen ev, araba, arsa gibi mallar ortak mal kapsamındadır ve boşanmada kadın hakları açısından mal paylaşımı hakkı bulunmaktadır.

Boşanmada Kadının Velayet Hakkı Var Mıdır?

Boşanma davalarında kadının hakları açısından elde edebilecekleri haklardan birisi de velayet hakkıdır. Fakat velayetin alınabilmesi için temel belirleyici unsur, çocuğun menfaatleri olması nedeniyle velayet hususunda boşanmada kadının haklarını koruyabilmesi için etkili bir savunma yapması gerekir. Bu noktada çocuğun anne ile yaşamasının çocuğun geleceği açısından daha olumlu olacağına hakimin kanaat getirmesi durumunda velayet için boşanmada kadının hakları korunabilmektedir.

Boşanmada Kadının Nafaka Alma Hakkı Nasıl Olur?

Boşanma davası sürerken ya da boşanma davası sonrası nafaka alabilmek, boşanmada kadının hakları arasında yer alan bir unsurdur. Boşanmada kadının nafaka alma hakkından yararlanabilmesi adına talep edeceği nafaka türüne göre belirli şartları sağlaması gerekir. Boşanma davası sürerken alınabilecek olan tedbir nafakasında herhangi bir şart aranmaksızın, kadının maddi zorluğa düşeceği durumlarda talep edilmesi ile alınabilir. Boşanamda kadının hakları açısından yoksulluk nafakası alınabilmesi içinse, boşanmayı getiren olaylardakadının eşinden daha az kusura sahip olması ya da kusursuz olması gerekir. Yani aldatma nedeniyle açılan boşanma davasında aldatan kadın kusurlu olacağından yoksulluk nafakası alamaz. İştirak nafakası ise çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması adına ödenen nafaka türüdür. Kadının iştirak nafakası alabilmesi için çocuğun velayetini almış olması gerekir. Çocuğun velayetini alan kadının, boşanmada iştirak nafakası alma hakkı vardır. Boşanmada kadının hakları açısından önemli bir unsur olan nafaka hususunda, etkili bir savunma yapılarak gerek çocuğun velayeti sonrası iştirak nafakası gerekse de eşinden daha az kusura sahip olunarak yoksulluk nafakası alınabilir.

Boşanmada Kadının Tazminat Hakkı Var Mıdır?

Boşanmada kadının hakları açısından bir diğer önemli konu ise tazminat hakkıdır. Medeni Kanun talep edilecek olan tazminat türüne göre farklı koşullar aramaktadır. Buna göre boşanmada kadının hakları arasında yer alan tazminata ilişkin olarak maddi tazminat talep edecek kadının, boşanmayı getiren olaylarda eşinden daha az kusura sahip olması ya da kusursuz olması gerekir. Boşanmada kadının hakları arasında manevi tazminat talep etme hakkı da yer alır. Boşanmada manevi tazminat talep edecek kadının, boşanmayı getiren gerekçede kişilik haklarının saldırıya uğramış olması gerekir. Ancak bu durumda kadın manevi tazminat almaya hak kazanabilir.