Boşanmada Mal Kaçırma

Boşanmada mal kaçırma, boşanmanın maddi sonuçları üzerinde uzlaşamayan eşler arasında sıklıkla karşılaşılan bir durum olmaktadır. Özellikle eşlerin çekişmeli boşanma sürecinde olmaları durumunda, taraflardan birisi mal paylaşımına konu olabilecek taşınır veya taşınmaz malları eşinden kaçırabilmektedir. Boşanmada mal kaçırma, bu davranışı sergileyen kişi açısından, eşinin yasal haklarını hiçe saymak olarak ifade edilebilir. Örneğin boşanma davası açılmadan önce sahip olduğu arabayı elden çıkarması, hileli bir satış ile sahip olunan evi kardeşine satması, değerinden düşük bir ücrete gayrimenkulu 3. kişilere devretmesi gibi davranışlar boşanmada mal kaçırma kapsamı içerisinde değerlendirilebilmektedir.

 

Boşanmada Mal Kaçırma Neden Yapılır?

Eşler boşanma sürecinde, maddi hususlarda uzlaşamazlar veya boşanmadan dolayı eşini suçlayan kişi, eşinin mal paylaşımından payına düşecek olan kısmı almasını engellemek ister bu durumda mal üzerine olan kişi, hali hazırda çekişme içerisinde olmaları nedeniyle böyle bir davranışı sergileyebilmektedir. Boşanma zor bir süreç olduğu için, kimi zaman eşler arasındaki çekişme çirkin boyutlarda olabilir. Eşine daha fazla acı yüklemek isteyen bireyler, boşanma sonrası mal paylaşımına konu olacak, gayrimenkul, arsa, ev, yazlık, araba gibi taşınmazları ya da maddi anlamda değere sahip takı, altın, mücevher gibi taşınırları satarak eşinden kaçırabilmektedir. Peki boşanmada mal kaçırma durumu karşısında, yasal haklarını korumak isteyen kişi ne yapmalıdır?

 

Boşanmada Mal Kaçırma Nasıl Engellenir?

Boşanma sürecinde eşin mal kaçırması karşısında hukuki hakların bilinmesi en önemli husustur. Bir çok kişi mal paylaşımından doğacak olan haklarını bilmediği için eşinin bu davranışı karşısında mağdur olabilmektedir. Burada mal paylaşımından doğacak yasal hakların neler olduğunu, mal rejimlerine göre paylaşımın nasıl yapılacağını ve boşanma sonrası hangi malların hangi eş tarafından alınacağını “boşanmada mal paylaşımı” adlı yazımızda okuyabilir.

Boşanmada mal kaçırma nasıl engellenir diye merak eden okuyucularımız için bu süreçte eşinin mal paylaşımından hakkını almasını istemeyerek boşanmada mal kaçırma davranışını sergileyen kişilere karşı farklı metotlar ile bu girişimi nasıl engelleyeceği üzerinde duracağız.

Boşanmada mal kaçıran eşe karşı yapılabilecekler, gerek dava sürecinde gerekse de dava sonrasında eşin mallarını elden çıkarmasının engellenmesidir. Boşanma davasını bir avukat ile yürütmek bu durumda size yardımcı olacaktır. Boşanma avukatı müvekkilinin manevi anlamda bir zarara uğramasını önlemenin yanı sıra boşanma sürecinde ve sonrasında müvekkilinin maddi zarara uğramasını da önleyecek adımlar atacaktır. Eşinin mal kaçırması karşısından bireyler bu satışın iptalini de sağlayabilir. Tutacağınız boşanma avukatı, boşanma sürecinde hileli satış yoluyla ya da 3. kişilere devretme yoluyla mal kaçırma karşısından bu satışların iptalini sağlayabilecektir.

 

Ortak Konuta Aile Konutu Şerhi Koydurma

Aile konutu şerhi adı verilen şerh ile eşin boşanmada mal kaçırma adına sergileyeceği kötü davranış, birlikte yaşanılan ev için engellenebilir. Burada aile konutu kavramı ve aile konutuna konulacak olan şerh hakkında bilgi sahibi olunması gerekir. Kanuna göre eşlerin devamlı olarak birlikte yaşadıkları, resmi ikamet adresleri, aile konutudur. Aile konutuna konulacak olan şerh ile eşin, birlikte yaşadıkları ev üzerindeki tasarrufları kısıtlanır. Diğer bir değişle yaşanılan eve aile konutu şerhi koyularak, eşin evi satması, evi elden çıkarması veya başka bir kişinin üzerine geçirmesi engellenebilir. Boşanmada mal kaçırma davranışının önüne geçmek adına, aile konutu şerhi koydurmak sıklıkla uygulanan bir yöntemdir. Bu şekilde taraflardan birisinin aile konutunu hileli bir satış ya da başkasının üzerine devretmesi engellenir. Aile konutu şerhi koydurma yalnızca ev sahibi olunması durumunda uygulanmaz. Aynı zamanda kirada oturulan ev için de aile konutu şerhi koydurulabilir. Kira olan eve aile konutu şerhi konulması ile birlikte diğer eş, kira sözleşmesini feshedemez.