Boşanmada Kadının Hakları

Boşanma davaları ile ilgili olarak merak edilen konulardan birisi de ” Boşanmada Kadının Hakları ” olmaktadır. Boşanma sürecinde kadının haklarını bilmesi ve koruma adına Aile Hukukuna hakim olunması gerekir. Aksi durumda boşanmada kadın hakları hususunda hak kaybı yaşanması ihtimali oldukça yüksektir. Bu makalemizde boşanmada kadın hakları konusuna değineceğiz.

Boşanmada Kadının Hakları Nelerdir?

Evliliğin yasal olarak bitirilmek istenmesi sürecinde kadın, velayet, mal paylaşımı, nafaka ya da tazminat gibi bir çok konuda haklara sahiptir. Fakat bu hakların kullanılabilmesi için belirli koşullarında yerine getirilmesi gerekir. Boşanmada kadının hakları ile ilgili olarak hangi hakkın nasıl kullanılacağı hususunda ayrıntılı bilgiler vereceğiz.

Boşanma Davasında Kadının Mal Paylaşımı Hakkı Var Mıdır?

Boşanmalarda kadının mal paylaşımı hakkı, eşlerin seçmiş oldukları mal rejimi esasına göre yapılmaktadır. 2002 yılında yapılan düzenleme ile birlikte bu tarihten itibaren yapılan evliliklerde eşlerin farklı bir mal rejimi seçmemiş olmaları durumunda, yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimi olmaktadır. Buna göre boşanma davasının kadının mal paylaşımı hakkı edinilen malların yarısıdır. Burada kanun ortak mal ve kişisel mal ayırımı yapmaktadır. Evlilik içerisinde edinilen ev, araba, arsa gibi mallar ortak mal kapsamındadır ve boşanmada kadın hakları açısından mal paylaşımı hakkı bulunmaktadır.

Boşanmada Kadının Velayet Hakkı Var Mıdır?

Boşanma davalarında kadının hakları açısından elde edebilecekleri haklardan birisi de velayet hakkıdır. Fakat velayetin alınabilmesi için temel belirleyici unsur, çocuğun menfaatleri olması nedeniyle velayet hususunda boşanmada kadının haklarını koruyabilmesi için etkili bir savunma yapması gerekir. Bu noktada çocuğun anne ile yaşamasının çocuğun geleceği açısından daha olumlu olacağına hakimin kanaat getirmesi durumunda velayet için boşanmada kadının hakları korunabilmektedir.

Boşanmada Kadının Nafaka Alma Hakkı Nasıl Olur?

Boşanma davası sürerken ya da boşanma davası sonrası nafaka alabilmek, boşanmada kadının hakları arasında yer alan bir unsurdur. Boşanmada kadının nafaka alma hakkından yararlanabilmesi adına talep edeceği nafaka türüne göre belirli şartları sağlaması gerekir. Boşanma davası sürerken alınabilecek olan tedbir nafakasında herhangi bir şart aranmaksızın, kadının maddi zorluğa düşeceği durumlarda talep edilmesi ile alınabilir. Boşanamda kadının hakları açısından yoksulluk nafakası alınabilmesi içinse, boşanmayı getiren olaylardakadının eşinden daha az kusura sahip olması ya da kusursuz olması gerekir. Yani aldatma nedeniyle açılan boşanma davasında aldatan kadın kusurlu olacağından yoksulluk nafakası alamaz. İştirak nafakası ise çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması adına ödenen nafaka türüdür. Kadının iştirak nafakası alabilmesi için çocuğun velayetini almış olması gerekir. Çocuğun velayetini alan kadının, boşanmada iştirak nafakası alma hakkı vardır. Boşanmada kadının hakları açısından önemli bir unsur olan nafaka hususunda, etkili bir savunma yapılarak gerek çocuğun velayeti sonrası iştirak nafakası gerekse de eşinden daha az kusura sahip olunarak yoksulluk nafakası alınabilir.

Boşanmada Kadının Tazminat Hakkı Var Mıdır?

Boşanmada kadının hakları açısından bir diğer önemli konu ise tazminat hakkıdır. Medeni Kanun talep edilecek olan tazminat türüne göre farklı koşullar aramaktadır. Buna göre boşanmada kadının hakları arasında yer alan tazminata ilişkin olarak maddi tazminat talep edecek kadının, boşanmayı getiren olaylarda eşinden daha az kusura sahip olması ya da kusursuz olması gerekir. Boşanmada kadının hakları arasında manevi tazminat talep etme hakkı da yer alır. Boşanmada manevi tazminat talep edecek kadının, boşanmayı getiren gerekçede kişilik haklarının saldırıya uğramış olması gerekir. Ancak bu durumda kadın manevi tazminat almaya hak kazanabilir.