Boşanmada Karşı Dava Nasıl Açılır?

Evliliğin yasal olarak sonlandırılmak istenmesi durumunda taraflardan birisinin açtığı davada, davalı taraf kimi zaman kendisini savunmak adına doğru savları öne süremeyebilir. Bu durum iki tarafında evliliği bitiren olaylara farklı noktalardan yaklaşmaları sonucunda oluşmuş olabilmektedir. Örneğin aldatma nedeniyle açılan bir boşanma davasına aldatan kişi eşinin ilgisizliğinin bu duruma yol açtığı savını öne süremeyebilir. O nedenle davacının boşanma nedeni olarak öne sürdüğü husus ile davalının kendi savları farklılık gösterecektir. Bu durumda davalı karşı dava açarak ancak kendi savını savunabilir. Boşanma davasında karşı dava, çekişmeli boşanma davalarında sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Her iki taraf da kendi savları üzerinden boşanma davalarını yürütmek isterler. Bu, dava sonucunda haklılığın ispatı ve boşanmada kusur oranlarının belirlenmesi açısından son derece önemlidir. Zira boşanmada kusur, nafaka velayet tazminat gibi maddi ve manevi tüm sonuçları doğrudan etkileyebilmektedir. Boşanma davasında karşı dava konusunda bu makalemizde, karşı dava nasıl açılır, boşanmada karşı dava açmak için gerekli süre nedir, boşanma davasında karşı dava sürecinin nasıl yürütülmesi gerekir… gibi hususlarda değineceğiz.

Boşanmada Karşı Dava Nedir?

Boşanmada karşı dava kavramı, açılmış bir boşanma davası sürerken bireylerin kendi savları üzerinden savunma yapabilmelerine olanak sağlayan davadır. Kendisine açılmış bir boşanma davası sonrası karşı tarafın dayandığı boşanma nedeninden farklı olarak kendi boşanma sebeplerini içeren bir dava açma durumu boşanma davasında karşı dava olarak adlandırılır. Örneğin kendisine terk nedeniyle boşanma davası açılmış kişi boşanma davası içerisinde eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve bu nedenle evi terk ettiği yönünde bir savunma yapabilmek için şiddet nedeniyle karşı dava açabilmektedir. Boşanma davalarında kusurlu taraf nafaka velayet tazminat gibi konularda hak kaybı yaşayabilmektedir. O nedenle boşanmayı getiren olaylarda kusurlu olarak karşı tarafın gösterilebilmesi için boşanmada karşı dava açılması mutlak fayda sağlamaktadır.

Boşanmada Karşı Dava Nasıl Açılır?

Boşanma davalarında karşı dava açılabilmesi için 6100 sayılu Hukuk Muhakemeleri Kanunu 132. maddesine göre belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Söz konusu maddede yer alan şartların yerine getirilmediği noktada boşanma davası sürerken karşı dava açılamamaktadır. Bu şartların olmadığı durumlarda açılacak olan dava, karşı dava niteliğinde olmayıp farklı bir dava olarak görülecektir. Fakat boşanma davalarında karşı dava, iki davanın birleştirilmesi ve birlikte görülmesi usulune göre sürdürülür.

Boşanmada Karşı Dava Açma Şartları

  • Kendisine açılmış olan boşanma davası davalısının, karşı dava açabilmesi için esas boşanma davasının sonuçlanmamış olması gerekir. Boşanma davası sonuçlandıktan sonra boşanmada karşı dava açılamaz.
  • Boşanma davasında karşı dava içerisinde istenebilecek talepler, asıl boşanma davasındaki talepler ile takas ya da mahsup ilişkisi içerisinde olmalıdır. Ya da karşı dava ile asıl dava arasında bir bağ olması gerekir. Bu durum yok ise yine boşanmada karşı dava açılamaz.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu bu iki şartın, boşanma davasında karşı dava açılabilmesi için yerine getirilmesine hükmetmiştir. Hali hazırda süren bir boşanma davasında karşı dava açılmış ve bu şartların yerine getirilmediği tespit edilmiş ise, birbirinden farklı iki boşanma davası şeklinde dava yürütülür. Bu iki davanın birleştirilmesi söz konusu değildir. Mahkeme gerekli gördüğü durumlarda karşı dava olarak açılmış olan ikinci davanın görevli mahkemeye gönderilmesine hükmedebilir.

Boşanma Davasında Karşı Dava Nasıl Açılır?

Boşanma davası sürerken karşı dava, esas boşanma davası için cevap dilekçesi ile birlikte açılabileceği gibi esasa cevap süresi devam ederken farklı bir boşanma davası olarak da açılabilmektedir. Karşı dava açabilmek için gerekli süre dolduğunda açılacak olan davalarda hakim esas boşanma davası ile karşı dava olarak açılmış boşanma davasını birbirinden ayırmaktadır.