Çekişmeli Boşanma Nedir Nasıl Yapılır?

Boşanma davaları şeklen ve usul olarak farklılık göstermekte ve açılabilecek farklı boşanma davası türleri bulunmaktadır. Eşlerden birisinin boşanmak istememesi ya da her iki eş de boşanmak istese dahi boşanmanın maddi ve manevi sonuçları üzerinde uzlaşamamaları durumunda açılacak olan boşanma davası çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılır. Çekişmeli Boşanma davası, anlaşmalı boşanma ile kıyaslandığında daha zor ve karmaşık bir süreci ifade edecektir. Öyleki çekişmeli boşanmalarda boşanmayı getiren olaylar üzerinde hangi eşin ne kadar kusuru olduğu doğru saptanabilmesi için tespit, araştırma, inceleme süreçleri, karşı dava süreci, tanıkların dinlenmesi, boşanmayı getiren olayın ispat edilebilmesi için farklı argümanların kullanılması… gibi bir çok durum süreci zorlaştırmaktadır. Bu makalemizde çekimeli boşanma davası hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma sürecinde davanın açılacağı görevli mahkemeler Aile Mahkemeleridir. İkamet edilen yerde Aile Mahkemesi bulunmuyorsa bireyler boşanma davasını Asliye Hukuk Mahkemesinde açabilirler. Boşanma istemiyle dava açılabilmesi için bireylerin boşanma dilekçeleri ile birlikte yetkili mahkemeye başvuru yapmaları gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur yetkili mahkemenin doğru tespit edilebilmesidir. Bilinmesi gereken davanın nasıl açılacağından çok çekişmeli boşanma davasının nasıl yürütüleceğidir. Zira çekişmeli boşanma davası bir çok karmaşık prosedürü içereceğinden dolayı davanın reddi gibi bir sonuç çıkabileceği gibi dava 4 5 sene de sürebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davaları istenilen her yerde açılamaz. Boşanma davası yetkili Mahkemede açılmalıdır. Aksi durumda dava açıldıktan sonra yetkisizlik kararı verilecek bireyler de boşu boşuna zaman kaybı yaşayacaklarıdır. Çekişmeli boşanma davaları için yetkili mahkeme, eşlerin son altı ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri yere bağlı olan aile mahkemeleridir. Eşlerin altı aydan daha uzun bir süredir aynı hanede ikamet etmemeleri durumunda ise boşanma davası açılacak yetkili mahkeme davalının ikamet adresinin bulunduğu yerdeki mahkemedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davaları, sürecin nasıl yürütüldüğüne göre farklı sürelerde sonuçlanabilir. Doğru bir şekilde yürütülen çekişmeli boşanma davası ortalama 4 6 celse arasında sürecektir. Burada bireylerin davayı açacağı yetkili mahkemenin iş yoğunluğu ve boşanma avukatı tutulmuş olup olmadığı davanın süresini etkileyecek önemli unsurlardır. Bireysel olarak açılacak boşanma davası hukuki prosedürlerin hızlı ve doğru işletilememesine neden olabilir. Bu durumda dava 4 5 yıl sürecektir. Çekişmeli boşanma davasının hızlı bir biçimde sonuçlanması isteniyorsa dava için tarafların boşanma avukatı tutmaları önerilir. Tarafların ikisinin de avukat tutmaları durumunda da daha kısa süre de ortalama 8 ay ile 1 yıl arasında sonuçlanacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası için Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Boşanma davaları da dahil olmak üzere hiçbir dava türü için avukat tutmak zorunlu değildir. Avukatlar bireylerin hukuki süreçte ihtiyaç duydukları desteği sağlamak adına hizmet verir. Her ne kadar avukat tutulması zorunlu olmasa da boşanma avukatı tutmak bireylere bir yandan boşanma davasının en kısa sürede sonuçlanması adına avantaj sağlarken, diğer yandan boşanma sonrası yaşanabilecek hak kayıplarını engelleyecektir. Çekişmeli boşanma davaları nafaka, velayet, mal , tazminat gibi hususlarda en fazla hak kaybı yaşanan boşanma davası türüdür. Bu gibi hak kayıplarının önüne geçilebilmesi ancak etkili bir süreç yönetimi ile mümkündür. O yüzden bireylere boşanma avukatı ile boşanma davası açmaları önerilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Gerekli Belgeler Nelerdir?

Çekişmeli boşanmalarda davanın niteliğine göre bir çok belge gerekli olacaktır. Öncelikle davanın açılabilmesi için gerekli olan boşanma dilekçesidir. Boşanma dilekçesi olmadan davanın açılması mümkün olmadığından dolayı boşanma dilekçesi ile birlikte bireylerin Aile Mahkemesine davayı açmaları gerekir. Boşanma davası için gerekli diğer belgeler boşanma davasının niteliğine göre farklılık gösterecektir. Karşı dava açma dilekçesi, boşanma davası tanık listesi sunma, boşanma davalarında bilirkişi raporu isteme, hastane kayıtları, polis kayıtları.. gibi belgelerin ispat aracı olarak kullanılması…

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi

Çekişmeli boşanma dilekçesi açılacak olan boşanma davasının iskeletini oluşturan belgedir. Çekişmeli boşanacak olan kişilerin bu aşamada boşanma dilekçesi hazırlarken mutlaka hukuki altyapının doğru bir şekilde kurulmasına dikkat etmeleri gerekir. Boşanma dilekçesi içerisinde bireyler boşanmayı getiren olayların izahını, boşanma için öne sürdükleri hukuki sebebi, boşanmadan doğacak olan haklarını ve beklentilerini açıkça ifade etmelidirler. Boşanma dilekçesinde yapılacak hatalar dava sürecini ve sonucunu direk olarak etkileyecektir.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılmalı?

Çekişmeli boşanma dilekçesi yazılırken bireylerin mutlaka bu konuda bilgi sahibi bir kişiden destek almaları önerilir. Boşanma davalarında yaşanacak olumsuzlukların büyük bölümü kusursuz bir boşanma dilekçesi ile boşanma davası açılmamasından kaynaklanmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

Çekişmeli boşanmalarda yapılan en büyük hata bireylerin boşanma dilekçesi örneği üzerinden kendilerine uygun olmayan boşanma dilekçesi ile boşanma davası açmaları olmaktadır. Bu noktada bilinmesi gereken her evlilik içerisinde boşanmayı getiren olayların oluşumu farklıdır. Bu da her boşanmanın kendisine has durumları içericeği anlamına gelir. Oyüzden çekişmeli boşanma dilekçe örneği ile bireylerin boşanma davası açmaları onlara yarardan çok zarar getirecektir. Diğer yandan internet üzerinde kolaylıkla bulunabilen çekişmeli boşanma dilekçesi örneği ile ilgili olarak bu belgenin hukuki anlamda doğru olup olmadığı da başka bir tartışma konusudur.

Çekişmeli Boşanma Davalarında ispat Nasıl yapılır?

Boşanma davalarında en önemli husus öne sürülen boşanma nedeninin ispat edilmesidir. İspat yükü davacıdadır ve ispatın yapılamaması durumunda boşanma davası reddedilir. Çekişmeli boşanma davalarında ispat için bireyler tanık gösterebileceği gibi boşanmayı getiren olaylarda ispat aracı olarak farklı belge ve argümanlar da kullanılabilir. Örneğin aldatma nedeniyle boşanma davalarında fotoğraflar, mesaj içerikleri, arama kayıtları, sosyal medya yazışmaları, Whatsapp konuşmaları..gibi argümanlar kullanılabilecektir. Diğer yandan boşanma davalarında ispat aracı olarak kullanılacak belgelere örnek vermek gerekirse, fiziksel şiddet dayak gibi durumlarda hastaneden alınacak olan darp raporu boşanma davalarında ispat için kullanılabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Reddedilirse Ne Olur?

Çekişmeli boşanmanın reddi gibi bir durum ortaya çıktığında bireyler, Medeni Kanuna göre yeineden aynı nedenle boşanma davası açamazlar. Yani aldatma nedeniyle boşanma davası açan kişinin davası reddedildiğinde tekrar boşanma davası açabilmesi için 3 yıl beklemesi gerekir. Bu da bireylerin hem maddi hem de zaman anlamında kayıp yaşamasına neden olmaktadır. Bu yüzden boşanma sürecinin hukuki tüm prosedürleri etkili bir şekilde yerine getirilmelidir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Velayet Kime Verilir?

Çekişmeli boşanmalarda çocuğun velayetini belirleyen temel unsur, çocuğun menfaatleridir bu durumda hakimler de boşanma sonrası çocuğun kiminle yaşamasının çocuk açısından daha önemli olduğuna kanaat getirmesiyle velayet o kişiye verilir. Etkili bir savunma yapılarak çocuğun menfaatlerinin kendisi ile yaşaması olduğu yönünde hakim kanaati oluşturmak mümkündür. O yüzden boşanma davası açacak kişiler uzman bir boşanma avukatı tutarak çocuğunun kendisinde kalmasını başarabilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Nafaka Nasıl Alınır?

Boşanma sürecinde ve sonrasında alınabilecek farklı nafaka türleri vardır. Bireyler boşanma davası sürerken maddi zorluğa düşmeleri durumunda tedbir nafakası talep edebilirler. Bunun yanı sıra boşanma sonrası yoksulluk nafakası talep edilebilmesi için, bu nafakayı talep edecek kişinin eşinden daha az kusura sahip olması ya da kusursuz olması gerekir. Yani yine bireylerin etkili bir savunma yaparak boşanmayı getiren olaylardaki haklılığını ispat etmeleri gerekir. O yüzden tutulacak boşanma avukatı bireylere mutlak fayda sağlayacaktır. Son olarak boşanma sonrası çocuğun bakımı için alınabilecek olan iştirak nafakasında kusur şartı aranmaz. Bu nafaka türünde yalnızca çocuğun velayetini almış olmak yeterlidir. Bu nakafa sadece çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için ödenir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Tazminat Nasıl Alınır?

Çekişmeli boşanmalarda tazminat alınabilmesinin de belirli şartları vardır. Boşanma sonrası maddi tazminat talep edecek olan kişi, boşanmayı getiren olaylarda eşinden daha az kusura sahip olmalı ya da kusursuz olmalıdır. Eşinden daha fazla kusura sahip olan kişi boşanma tazminatı talep etse bile bu talep olumlu karşılanmaz. Örneğin aldatma nedeniyle boşanma davalarında eşini aldatan kişi daha fazla kusura sahip olacağından dolayı nafaka ve tazminat talep edemez. Boşanma davalarında manevi tazminatta ise bireyin boşanmayı getiren olaylarda kişilik haklarının saldırıya uğramış olması gerekir. Kişilik hakları saldırıya uğramış olan kişi boşanma davasında manevi tazminat talep edebilir. Ayrıca aldatma nedeniyle boşanmalarda aldatma olayının gerçekleştiği 3. kişiye de manevi tazminat davası açılabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı

Mal paylaşımı konusunda esas belirleyici unsur, eşlerin bağlı oldukları yasal mal rejimidir. 2002 yılında önce yasal mal rejimi mal ayrılığı rejimi idi. 2002 yılından önce yapılan evliliklerde mal paylaşımı yapılırken aksi bir sözleşme yoksa her eş sahibi olduğu malı almaktadır. 2002 yılından önce olan evliliklerde 2002 yılından sonra alınmış mallar ise edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olmaktadır. 2002 yılında kanunda yapılan değişiklik ile yasal mal rejimi “Edinilmiş mallara katılma rejimi” olmuştur. Buna göre eşler evlenirken herhangi bir mal rejimi seçmemişler ise edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olacaklardır. Buna göre de boşanma sonrası mal paylaşımında evlilik içerisinde alınan her mal üzerinde (kişisel mallar hariç) iki taraf da hak sahibi olmaktadır.