Boşanma Ücreti

Boşanma aşamasında olan kişiler açısından merak edilen konulardan birisi de boşanma ücreti olmaktadır. Açılacak olan boşanma davası maliyeti, boşanma davası avukatlık ücreti, boşanma davasında yargılama giderleri, boşanma davası harç ücretleri gibi hususlar, boşanma ücreti içerisinde yer alan farklı maliyet tipleridir. Boşanma ücreti ve boşanma davası masrafları hakkında bilgi vermeden önce açılacak davanın önemi hakkında bilgi vermek daha doğru olacaktır.

Boşanma dendiği zaman insanların aklına öncelikle eşlerinden ayrılmak gelir. Fakat boşanma yalnızca eşlerin fiziksel olarak ayrılmaları anlamına gelmez. Eşlerin hayatlarını ayırmaları, bir çok ortaklığın da sonlandırılması anlamı taşır. Burada eşler, yalnızca ortak yaşadıkları evi ayırmazlar. Boşanmalarda taraflar mal paylaşımı, ortak çocuğun velayeti gibi önemli konularda da ayrılığa giderler. Bu açıdan bakıldığında boşanma yalnızca eşlerin fiziki anlamda hayatlarını ayırmaları değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal anlamda da ortaklıklarını bitirmeleri anlamına gelmektedir. O yüzden boşanma ücreti hakkında araştırma yapan kişilerin, boşanma sürecinin önemini doğru bir şekilde kavramaları gerekecektir.

Boşanma Ücreti ve Boşanma Davası Masrafları

Ülkemizde eşlerin yasal olarak evliliklerini sonlandırmaları adına mutlaka boşanma davası açmaları gerekir. Boşanma davası bir süreçtir ve bu süreç içerisinde ödenmesi gereken zorunlu giderler olabilceği gibi, ödenmesi, yasal hakların korunması adına önemli olan ücretler de bulunur. Boşanma ücreti ne kadar diye merak eden kişiler bu noktada açılacak olan boşanma davası içerisinde yargılama giderlerini karşılamak zorundadırlar. Diğer yandan boşanma davasının açılmasından önce bu boşanma için gerekli belgelerin hazırlanması aşamasında ödenecek tutarlar da boşanma ücreti içerisinde yer alacaktır. Boşanma davası açılmadan önce ödenecek ücretler, boşanma davası içerisinde ödenecek ücretler ve boşanma avukatı tutulması durumunda boşanma avukatı vekalet ücreti, boşanma davası açacak bireylerin ödemeleri gereken masraflardır.

Boşanma davası masrafları veya boşanma ücreti açılacak olan davanın niteliğine, dava için öne sürülecek boşanma sebebine, boşanma avukatı tutulup tutulmamasına, davanın nerede açılacağına göre farklılık gösterebilmektedir. Boşanma davası türüne göre boşanma ücreti değişmesinin sebebi, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma arasında inceleme,tanık dinleme, bilirkişi atanması… gibi bir çok usul farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti

Anlaşmalı boşanma kısaca eşlerin ikisinin de boşanmak istemesi ve Medeni Kanun’da belirtilmiş anlaşmalı boşanma şartlarının yerine getirilmesi durumunda yapılacak olan boşanma şeklidir. Anlaşmalı boşanmanın nasıl yapıldığını “anlaşmalı boşanma” adlı makalemizden erişebilirsiniz. Anlaşmalı boşanmalarda, boşanma ücreti çekişmeli boşanma ile kıyaslandığı zaman daha uygun olmaktadır. Bunun sebebi, yargılamanın anlaşmalı boşanmada tarafların ispat yükümlülüğün olmaması, öne sürülecek olan hukuki sebebin araştırılmasının gerekmemesi gibi durumlar tanık dinleme ve bilirkişi raporu bekleme gibi hususları ortadan kaldırmaktadır. Hal böyle olunca anlaşmalı boşanma davaları daha kısa süreceğinden anlaşmalı boşanma ücreti de daha uygun olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma ücreti ve maliyetini belirleyen farklı unsurlar da bulunur.Yargılama giderleri, anlaşmalı boşanma dilekçesi ücreti, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlama ücreti,anlaşmalı boşanma avukatlık ücreti gibi kıstaslar bu davanın maliyetini belirler. İstanbul barosunun tavsiye niteliğinde önerdiği anlaşmalı boşanma avukatlık ücreti 4.600 TL’dir. Fakat bu ücret tamamen tavsiye niteliğinde olup tutulacak olan avukatın deneyimi ve ücret tarifesine göre bu rakam farklılık gösterecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti

Çekişmeli boşanmalar, anlaşmalı boşanmalardan farklı olarak bir takım ispatların yapılması adına araştırma, inceleme, tanık dinleme, delil sunma gibi aşamalardan oluşmaktadır. Bu da çekişmeli boşanma davalarını anlaşmalı boşanma davalarından daha uzun ve daha karmaşık hale getirir. Çekişmeli boşanma yöntemi ile evliliğin noktalanması durumunda dava içerisinde kusur oranlarının belirlenmesi gerekir. Bu kusur oranları dava neticesinde nafaka velayet tazmat gibi hukuki sonuçları direk etkilemektedir. O yüzden çekişmeli boşanma davalarının titizlikle yürütülmesi gerekir.

Çekişmeli boşanma davalarının bu denli karmaşık ve uzun olması sonucu, boşanma davası için ödenecek ücret de daha fazla olacaktır. Çekişmeli boşanma davalarında delil sunulması, bilirkişi tayin edilmesi, tanık dinletilmesi gibi süreçler ve yargılama giderleri çekişmeli boşanma ücreti açısından belirleyici olmakla birlikte bu dava için avukat tutulması da avukatlık ücreti doğuracağından boşanma ücreti hesaplanırken avukatlık ücreti de hesaba katılmalıdır. Çekişmeli boşanma ücreti davanın niteliğine ve tutulacak olan avukatın tecrübesine, ücret tarifesine göre değişiklik gösterecektir. İstanbul Barosunun tavsiye niteliğinde sunduğu çekişmeli boşanma ücreti tabanı 6.800 TL’dir. Ayrıca çekişmeli boşanma davalarında tazminat isteminin bulunması durumunda dava değerinden yüzde ödenmesi de söz konusu olabilmektedir.

Boşanma Davası Masrafları

Evliliğin mahkeme yoluyla bitirilmek istenmesi durumunda açılacak olan davalarda bireylerin davanın niteliğine göre ödemesi gereken farklı kalem giderler olmaktadır. Boşanma davası masrafları olarak dile getirebileceğimiz bu giderler içerisinde davanın açılabilmesi için gerekli olan harçlar, yargılamanın yapılabilmesi için ödenecek yargılama giderleri, dava içerisinde tanık sunulması, ispata ilişkin bilirkişi tayin edimesi gibi durumlarda bu uygulamaların ücretleri, dava açmadan önce gerekli belgelerin hazırlanması için ödenecek ücretler, boşanmada hak kaybı yaşanmaması için doğru bir boşanma süreci yürütülmesi adına tutulacak avukat ücreti… gibi bir çok kalem gider boşanma davası masrafları açısından belirleyici olmaktadır.

Boşanma Davası Avukatlık Ücreti

Boşanma davalarında avukat tutulması zorunlu olmamakla birlikte, davanın en kısa süre içerisinde sonuçlandırılması adına avukat tutulması önerilir. Diğer yandan boşanma avukatları, boşanma davası sonrası yaşanması muhtemel hak kayıplarının da önüne geçilmesi adına müvekkillerine mutlak fayda sağlar. Örneğin boşanma sonrası çocuğun velayetinin alınması, boşanmada nafaka ve tazminat talepleri gibi maddi ve manevi bir çok konuda yaşayabileceğiniz hak kayıplarının telafisi için mutlaka boşanma davasını uzman bir boşanma avukatı ile açmalısınız. Boşanma davası avukatlık ücreti, bu aşamada en fazla merak edilen konudur. Boşanma avukatı ücretleri tutulmak istenilen avukatın deneyimi ve bilgisine göre farklılık göstermektedir. Bu hususta en doğru bilgiyi boşanma avukatları ile iletişime geçerek alabilirsiniz. Diğer yandan her ilde bulunan baroların tavsiye niteliğinde belirttiği avukatlık ücret tarifesi bulunur fakat bu ücretler tavsiye niteliğinde olduğu için avukattan avukata değişiklik gösterecektir.

 

Çekişmeli Boşanma Nedir Nasıl Yapılır?

Boşanma davaları şeklen ve usul olarak farklılık göstermekte ve açılabilecek farklı boşanma davası türleri bulunmaktadır. Eşlerden birisinin boşanmak istememesi ya da her iki eş de boşanmak istese dahi boşanmanın maddi ve manevi sonuçları üzerinde uzlaşamamaları durumunda açılacak olan boşanma davası çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılır. Çekişmeli Boşanma davası, anlaşmalı boşanma ile kıyaslandığında daha zor ve karmaşık bir süreci ifade edecektir. Öyleki çekişmeli boşanmalarda boşanmayı getiren olaylar üzerinde hangi eşin ne kadar kusuru olduğu doğru saptanabilmesi için tespit, araştırma, inceleme süreçleri, karşı dava süreci, tanıkların dinlenmesi, boşanmayı getiren olayın ispat edilebilmesi için farklı argümanların kullanılması… gibi bir çok durum süreci zorlaştırmaktadır. Bu makalemizde çekimeli boşanma davası hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma sürecinde davanın açılacağı görevli mahkemeler Aile Mahkemeleridir. İkamet edilen yerde Aile Mahkemesi bulunmuyorsa bireyler boşanma davasını Asliye Hukuk Mahkemesinde açabilirler. Boşanma istemiyle dava açılabilmesi için bireylerin boşanma dilekçeleri ile birlikte yetkili mahkemeye başvuru yapmaları gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur yetkili mahkemenin doğru tespit edilebilmesidir. Bilinmesi gereken davanın nasıl açılacağından çok çekişmeli boşanma davasının nasıl yürütüleceğidir. Zira çekişmeli boşanma davası bir çok karmaşık prosedürü içereceğinden dolayı davanın reddi gibi bir sonuç çıkabileceği gibi dava 4 5 sene de sürebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davaları istenilen her yerde açılamaz. Boşanma davası yetkili Mahkemede açılmalıdır. Aksi durumda dava açıldıktan sonra yetkisizlik kararı verilecek bireyler de boşu boşuna zaman kaybı yaşayacaklarıdır. Çekişmeli boşanma davaları için yetkili mahkeme, eşlerin son altı ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri yere bağlı olan aile mahkemeleridir. Eşlerin altı aydan daha uzun bir süredir aynı hanede ikamet etmemeleri durumunda ise boşanma davası açılacak yetkili mahkeme davalının ikamet adresinin bulunduğu yerdeki mahkemedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davaları, sürecin nasıl yürütüldüğüne göre farklı sürelerde sonuçlanabilir. Doğru bir şekilde yürütülen çekişmeli boşanma davası ortalama 4 6 celse arasında sürecektir. Burada bireylerin davayı açacağı yetkili mahkemenin iş yoğunluğu ve boşanma avukatı tutulmuş olup olmadığı davanın süresini etkileyecek önemli unsurlardır. Bireysel olarak açılacak boşanma davası hukuki prosedürlerin hızlı ve doğru işletilememesine neden olabilir. Bu durumda dava 4 5 yıl sürecektir. Çekişmeli boşanma davasının hızlı bir biçimde sonuçlanması isteniyorsa dava için tarafların boşanma avukatı tutmaları önerilir. Tarafların ikisinin de avukat tutmaları durumunda da daha kısa süre de ortalama 8 ay ile 1 yıl arasında sonuçlanacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası için Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Boşanma davaları da dahil olmak üzere hiçbir dava türü için avukat tutmak zorunlu değildir. Avukatlar bireylerin hukuki süreçte ihtiyaç duydukları desteği sağlamak adına hizmet verir. Her ne kadar avukat tutulması zorunlu olmasa da boşanma avukatı tutmak bireylere bir yandan boşanma davasının en kısa sürede sonuçlanması adına avantaj sağlarken, diğer yandan boşanma sonrası yaşanabilecek hak kayıplarını engelleyecektir. Çekişmeli boşanma davaları nafaka, velayet, mal , tazminat gibi hususlarda en fazla hak kaybı yaşanan boşanma davası türüdür. Bu gibi hak kayıplarının önüne geçilebilmesi ancak etkili bir süreç yönetimi ile mümkündür. O yüzden bireylere boşanma avukatı ile boşanma davası açmaları önerilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Gerekli Belgeler Nelerdir?

Çekişmeli boşanmalarda davanın niteliğine göre bir çok belge gerekli olacaktır. Öncelikle davanın açılabilmesi için gerekli olan boşanma dilekçesidir. Boşanma dilekçesi olmadan davanın açılması mümkün olmadığından dolayı boşanma dilekçesi ile birlikte bireylerin Aile Mahkemesine davayı açmaları gerekir. Boşanma davası için gerekli diğer belgeler boşanma davasının niteliğine göre farklılık gösterecektir. Karşı dava açma dilekçesi, boşanma davası tanık listesi sunma, boşanma davalarında bilirkişi raporu isteme, hastane kayıtları, polis kayıtları.. gibi belgelerin ispat aracı olarak kullanılması…

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi

Çekişmeli boşanma dilekçesi açılacak olan boşanma davasının iskeletini oluşturan belgedir. Çekişmeli boşanacak olan kişilerin bu aşamada boşanma dilekçesi hazırlarken mutlaka hukuki altyapının doğru bir şekilde kurulmasına dikkat etmeleri gerekir. Boşanma dilekçesi içerisinde bireyler boşanmayı getiren olayların izahını, boşanma için öne sürdükleri hukuki sebebi, boşanmadan doğacak olan haklarını ve beklentilerini açıkça ifade etmelidirler. Boşanma dilekçesinde yapılacak hatalar dava sürecini ve sonucunu direk olarak etkileyecektir.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılmalı?

Çekişmeli boşanma dilekçesi yazılırken bireylerin mutlaka bu konuda bilgi sahibi bir kişiden destek almaları önerilir. Boşanma davalarında yaşanacak olumsuzlukların büyük bölümü kusursuz bir boşanma dilekçesi ile boşanma davası açılmamasından kaynaklanmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

Çekişmeli boşanmalarda yapılan en büyük hata bireylerin boşanma dilekçesi örneği üzerinden kendilerine uygun olmayan boşanma dilekçesi ile boşanma davası açmaları olmaktadır. Bu noktada bilinmesi gereken her evlilik içerisinde boşanmayı getiren olayların oluşumu farklıdır. Bu da her boşanmanın kendisine has durumları içericeği anlamına gelir. Oyüzden çekişmeli boşanma dilekçe örneği ile bireylerin boşanma davası açmaları onlara yarardan çok zarar getirecektir. Diğer yandan internet üzerinde kolaylıkla bulunabilen çekişmeli boşanma dilekçesi örneği ile ilgili olarak bu belgenin hukuki anlamda doğru olup olmadığı da başka bir tartışma konusudur.

Çekişmeli Boşanma Davalarında ispat Nasıl yapılır?

Boşanma davalarında en önemli husus öne sürülen boşanma nedeninin ispat edilmesidir. İspat yükü davacıdadır ve ispatın yapılamaması durumunda boşanma davası reddedilir. Çekişmeli boşanma davalarında ispat için bireyler tanık gösterebileceği gibi boşanmayı getiren olaylarda ispat aracı olarak farklı belge ve argümanlar da kullanılabilir. Örneğin aldatma nedeniyle boşanma davalarında fotoğraflar, mesaj içerikleri, arama kayıtları, sosyal medya yazışmaları, Whatsapp konuşmaları..gibi argümanlar kullanılabilecektir. Diğer yandan boşanma davalarında ispat aracı olarak kullanılacak belgelere örnek vermek gerekirse, fiziksel şiddet dayak gibi durumlarda hastaneden alınacak olan darp raporu boşanma davalarında ispat için kullanılabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Reddedilirse Ne Olur?

Çekişmeli boşanmanın reddi gibi bir durum ortaya çıktığında bireyler, Medeni Kanuna göre yeineden aynı nedenle boşanma davası açamazlar. Yani aldatma nedeniyle boşanma davası açan kişinin davası reddedildiğinde tekrar boşanma davası açabilmesi için 3 yıl beklemesi gerekir. Bu da bireylerin hem maddi hem de zaman anlamında kayıp yaşamasına neden olmaktadır. Bu yüzden boşanma sürecinin hukuki tüm prosedürleri etkili bir şekilde yerine getirilmelidir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Velayet Kime Verilir?

Çekişmeli boşanmalarda çocuğun velayetini belirleyen temel unsur, çocuğun menfaatleridir bu durumda hakimler de boşanma sonrası çocuğun kiminle yaşamasının çocuk açısından daha önemli olduğuna kanaat getirmesiyle velayet o kişiye verilir. Etkili bir savunma yapılarak çocuğun menfaatlerinin kendisi ile yaşaması olduğu yönünde hakim kanaati oluşturmak mümkündür. O yüzden boşanma davası açacak kişiler uzman bir boşanma avukatı tutarak çocuğunun kendisinde kalmasını başarabilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Nafaka Nasıl Alınır?

Boşanma sürecinde ve sonrasında alınabilecek farklı nafaka türleri vardır. Bireyler boşanma davası sürerken maddi zorluğa düşmeleri durumunda tedbir nafakası talep edebilirler. Bunun yanı sıra boşanma sonrası yoksulluk nafakası talep edilebilmesi için, bu nafakayı talep edecek kişinin eşinden daha az kusura sahip olması ya da kusursuz olması gerekir. Yani yine bireylerin etkili bir savunma yaparak boşanmayı getiren olaylardaki haklılığını ispat etmeleri gerekir. O yüzden tutulacak boşanma avukatı bireylere mutlak fayda sağlayacaktır. Son olarak boşanma sonrası çocuğun bakımı için alınabilecek olan iştirak nafakasında kusur şartı aranmaz. Bu nafaka türünde yalnızca çocuğun velayetini almış olmak yeterlidir. Bu nakafa sadece çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için ödenir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Tazminat Nasıl Alınır?

Çekişmeli boşanmalarda tazminat alınabilmesinin de belirli şartları vardır. Boşanma sonrası maddi tazminat talep edecek olan kişi, boşanmayı getiren olaylarda eşinden daha az kusura sahip olmalı ya da kusursuz olmalıdır. Eşinden daha fazla kusura sahip olan kişi boşanma tazminatı talep etse bile bu talep olumlu karşılanmaz. Örneğin aldatma nedeniyle boşanma davalarında eşini aldatan kişi daha fazla kusura sahip olacağından dolayı nafaka ve tazminat talep edemez. Boşanma davalarında manevi tazminatta ise bireyin boşanmayı getiren olaylarda kişilik haklarının saldırıya uğramış olması gerekir. Kişilik hakları saldırıya uğramış olan kişi boşanma davasında manevi tazminat talep edebilir. Ayrıca aldatma nedeniyle boşanmalarda aldatma olayının gerçekleştiği 3. kişiye de manevi tazminat davası açılabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı

Mal paylaşımı konusunda esas belirleyici unsur, eşlerin bağlı oldukları yasal mal rejimidir. 2002 yılında önce yasal mal rejimi mal ayrılığı rejimi idi. 2002 yılından önce yapılan evliliklerde mal paylaşımı yapılırken aksi bir sözleşme yoksa her eş sahibi olduğu malı almaktadır. 2002 yılından önce olan evliliklerde 2002 yılından sonra alınmış mallar ise edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olmaktadır. 2002 yılında kanunda yapılan değişiklik ile yasal mal rejimi “Edinilmiş mallara katılma rejimi” olmuştur. Buna göre eşler evlenirken herhangi bir mal rejimi seçmemişler ise edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olacaklardır. Buna göre de boşanma sonrası mal paylaşımında evlilik içerisinde alınan her mal üzerinde (kişisel mallar hariç) iki taraf da hak sahibi olmaktadır.