Evliliğin İptali Nasıl Yapılır?

4721 sayılı Medeni Kanun, taraflara yaptıkları evliliğin iptali hakkını tanımaktadır. Söz konusu kanuna göre evlilik iptali ancak gerekli şartlar sağlanması durumunda gerçekleşebilmektedir. Bu makalemizde evliliğin iptali davası nasıl açılır, evlilik nasıl iptal edilir, evliliğin iptali şartları ve hangi durumlarda evlilik iptal edilebilir konuları üzerinde duracağız.

Evliliğin İptali Nasıl Yapılır?

Evliliğin iptali için, evlilik iptali davası açılması gerekir. 4721 sayılı Medeni Kanun evliliğin iptali hususunda ancak haklı bir iptal sebebi olması durumunda evliliğin yasal olarak iptal edilebileceğine hükmeder. Bu noktada kanun evliliğin iptali için mutlak sebepler ve nispi sebepler öne sürülebileceğini belirtmektedir. Kanunun öngördüğü bu iptal sebeplerinin olmaması durumunda evliliğin iptali de mümkün olmaz.

Evliliğin İptali için Mutlak Sebepler

  • Evlenilen kişinin zaten evli olması durumunda evliliğin iptali davası açılabilir. Kanunun hükmettiği evlilik iptali mutlak sebepleri arasında evlenilen kişinin hali hazırda zaten evli olduğunun öğrenilmesi de yer almaktadır.
  • Evlenilen kişinin sürekli ayırt etme gücünden yoksun olması durumunda evliliğin iptali mümkündür. Bu durumda evliliği iptal etmek isteyen kişileri evlilik iptali davası açabilirler.
  • Evliliğe engel teşkil edecek ölçüde akıl hastalığının bulunması durumunda evliliğin iptali davası açılabilir. Akıl hastalığına sahip bir kişiyle yapılmış olan evliliklerde bu evliliğin iptali mümkündür.
  • Evliliğin iptali için öne sürülebilecek mutlak sebeplerden birisi de evlenilen kişinin, evliliği engelleyecek kadar hısım olmasıdır. Evlilik gerçekleştirilen kişinin hısım olması durumunda evlilik iptali davası açılabilir.

Evlilik nasıl iptal edilir diye merak eden kişilerin 4721 sayılı Medeni Kanun uyarınca evliliklerini iptal edebilecekleri mutlak sebepler bu şekilde sıralanabilmektedir. Evlilik iptali davası için mutlak sebepler dışında nispi sebepler de vardır.

 

Evliliğin İptali için Nispi Sebepler

  • Evlilik yapıldığı zaman evlenen taraflardan birisinin ayırt etme gücünden geçici yoksun olması durumunda evlilik iptali yapılabiblir. Geçici ayırt etme gücünden yoksunluk evlilik nasıl iptal edilir diye merak eden kişiler açısından öne sürülebilecek nispi nedenler arasında yer almaktadır.
  • Evlilik gerçekleşirken yanılmış olma hali de evlilik iptali davası için öne sürülebilecek nedenler arasında yanılma hali de yer almaktadır. Burada evlilik gerçekleştiren kişilerden birisi hiç evlenmeyi istememiş olabileceği gibi evlendiği kişi ile evlenmeyi istememiş olmasına rağmen yanılgıyla evlilik gerçekleşmiş olabilir. Yanılma hali olarak öne sürülebilecek durumlardan birisi de evlilik gerçekleştirilen kişide sahip olunduğu düşünülen bir özelliğin aslında olmadığının anlaşılması halidir. Bu durumda da evliliğin iptali davası açılabilir.
  • Evliliğin iptali davası için öne sürülecek nispi iptal sebeplerinden birisi de aldatılmış olmaktır. Burada evlendiği kişi tarafından ya da 3. bir kişi tarafından aldatılan ya da diğer bir ifadeyle kandırılan kişi evlilik iptali davası açabilmektedir.
  • Evlilik sürecinde eşlerden birisinin tehdit şantaj yolu ile evliliğe ikna edilmiş olması durumunda evliliğin iptali davası açılabilir. Burada evlenilen kişi direk olarak tehdit veya şantaja maruz kalabileceği gibi evlenen kişilerden birisinin yakınının tehdit veya şantaja maruz kalması durumunda da öne sürülebilecek nispi sebep sayılmaktadır.

Evliliğin İptali İçin Zaman Aşımı Var Mıdır?

Evlilik iptali davalarında zaman aşımı, öne sürülecek olan iptal sebebinin nispi ya da mutlak olmasına göre farklılık gösterir. Örneğin evliliğin iptali davası açacak bireylerin mutlak sebeplerden herhangi birisine sahip olması durumunda evlilik iptal davası için zaman aşımı yoktur. Evliliğin iptali için zaman aşımı, nispi nedenlerde ise 6 ay olarak öngörülmüştür. Evlilik iptali için öne sürülecek nispi nedenlerde altı ay içerisinde davanın açılmış olması gerekir. Örneğin eşin ailesini tehdit ederek evliliğe razı olmasının sağlanması durumunda bu tehdit unsurunun ortadan kalkmasından itibaren altı ay içerisinde evlilik iptali davası açılması gerekir. Nispi nedenle evlilik iptali davası açmak isteyen kişilerin bu altı aylık süre zarfında davayı açmamaları durumunda evliliğin iptali davası açma hakları düşer.

Evlilik Nasıl İptal Edilir?

Evlilik iptali için açılacak olan evliliğin iptali davası, tıpkı boşanma davalarında olduğu gibi Aile Mahkemelerinde açılmaktadır. Aile Mahkemesinin her yerde bulunmaması nedeniyle bu tür Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde evlilik iptali davası, Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılabilir. Evlilik nasıl iptal edilir diyen kişilerin bu davayı açmaları gereken yetkili mahkeme ise eşlerin birlikte ikamet ettikleri yerde bulunan mahkemelerdir.