Boşanmak istiyorum Ne Yapmalıyım?

Evliliğin beklendiği gibi gitmediği ve ortak yaşam kurulmasını imkansız hale getiren unsurların varlığı durumunda bireyler boşanma davası açarak yasal olarak evliliklerini bitirebilmektedirler. Bu noktada boşanmak istiyorum diyen kişilerin açacakları boşanma davası, farklı türlerde olabilmektedir. Tarafların boşanma hususunda hem fikir olmaları ve tüm hukuki sonuçlarda uzlaşmaları sonucunda “anlaşmalı boşanma” gerçekleştirebilecekleri gibi boşanma sürecinde eşlerin anlaşamamaları durumunda “çekişmeli boşanma davası da açılabilir. Boşanmak istiyorum diyen kişiler açısından boşanma sürecinin sağlıklı yürüyebilmesi ancak açılacak boşanma davasında hukuki altyapının doğru kurulabilmesi ile mümkün olacaktır.

 

Anlaşmalı Boşanmak istiyorum

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma ile kıyaslandığında hem daha kısa sürede sonuçlanmaktadır hem de boşanma davası süreci daha kolay atlatılmaktadır. Anlaşmalı boşanmak istiyorum diyen kişilerin bu noktada eşleri ile anlaşmalı olarak boşanabilmeleri için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içerisinde hükmedilen “anlaşmalı boşanma şartlarını” yerine getirmeleri gerekir. Kanuna göre anlaşmalı boşanma şartları, eşlerin en az 1 yıldır evli olmaları, eşlerin tüm konularda uzlaşmış olmaları ve bu durumu imzalayacakları anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde tek tek beyan etmeleri ve son olarak açılacak anlaşmalı boşanma davasında duruşmalara katılmaları şeklindedir.

 

Çekişmeli Boşanmak istiyorum

Çekişmeli boşanma davaları, taraflardan birisinin boşanma yönünde irade sergilememesi ya da her iki taraf da boşanmak istese dahi boşanmanın hukuki sonuçları olan çocuğun velayetinin alınması, mal paylaşımı yapılması, nafaka talepleri veya tazminat talepleri gibi hususlarda anlaşamamaları durumunda açılacak olan boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanmak istiyorum diyen bireylerin açacakları boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun sürede sonuçlanabilmektedir. Hukuki anlamda doğru yürütülen bir çekişmeli boşanma davası ortalama olarak 4 ile 6 celse arasında sürecektir. Bu da davanın 1 yıl içerisinde sonuçlanmasını sağlar. Diğer yandan çekişmeli boşanmak istiyorum diyen bireyler açısından dava sürecinde gerekli adımların hızlı ve doğru şekilde atılmaması davanın 3 4 yıl sürmesine neden olabileceği gibi davanın reddi durumu da ortaya çıkabilmektedir. O nedenle boşanmak istiyorum diyen kişi mutlaka bu süreçte uzman bir boşanma avukatı tarafından destek almalıdır.

 

Boşanmak istiyorum Ne Yapmalıyım?

Öncelikle boşanma davası açılması için gerekli belgeler ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine Başvuru yapılmalıdır. Boşanma davalarında Aile Mahkemeleri görevlidir. Aile Mahkemesi olmayan yerlerde ise bu dava, Aile Mahkemesi görevini üstlenen Asliye Hukuk Mahkemesinde açılabilir. Davanın açılacağı yer mahkemesi ise, eşlerin son altı ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri bölgede bulunan mahkemelerdir. Boşanmak istiyorum ne yapmalıyım diyen kişiler, boşanma dilekçeleri ile birlikte yetkili mahkemeye başvuru yapmalıdır. Bilinmesi gerekir ki boşanma zor bir süreçtir ve hukuki boyutu doğru yürütülemez ise gerek maddi gerekse de manevi hak kayıpları ile karşılaşılması kaçınılmazdır.

 

En Kısa Sürede Boşanmak istiyorum

En kısa sürede boşanma ancak eşlerin boşanma sürecinde uzlaşmaları ve anlaşmalı boşanma davası açmaları ile mümkündür. Anlaşmalı boşanma davalarında boşanmak istiyorum diyen kişi açısından tek celsede boşanmak mümkündür. Bu noktada açılacak boşanma davasında hukuki altyapı doğru bir şekilde işletilmelidir. Aksi durumda en kısa sürede boşanmak istiyorum diyerek anlaşmalı boşanma davası açan kişinin açacağı dava daha uznu bir vadede sonuçlanabilir.

 

Karımdan Boşanmak istiyorum Ne Yapmam Gerekir?

Eşinden boşanmak isteyen kişiler boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine başvuru yaparak bu isteklerinin sonuçlanması adına boşanma davası açabilirler. Boşanma davası açarken mutlaka Medeni Kanunda belirtilmiş bir boşanma nedenine sahip olunması gerekir. Kanun içerisinde hangi durumların boşanma için gerekli olan haklı nedenler olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu kanun, boşanma nedenlerini, özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olarak ayırmaktadır. Bu haklı boşanma nedenlerine sahip bireyler boşanma davası açarak evliliklerini yasal olarak sonlandırabilirler.

 

Hemen Boşanmak istiyorum Ne Yapmalıyım

Boşanmanın en kısa süre içerisinde gerçekleşmesi isteniyorsa, hemen boşanmak istiyorum diyen kişilerin eşleri ile her konuda uzlaşarak anlaşmalı boşanma yoluna gitmeleri gerekmektedir. Medeni Kanun hangi durumlarda anlaşmalı boşanma yapılabileceğini ifade etmiştir. Hemen boşanmak istiyorum diyen kişilerin de bu noktada anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getirmeleri gerekir.

 

Kocamdan Boşanmak istiyorum Ne Yapmalıyım

Yasal Olarak evlilik birliğinin sonlandırılabilmesi için boşanma davası açılması gerekir. Kocamdan boşanmak istiyorum diyen bireyler de yetkili aile Mahkemesine boşanma dilekçesi ile birlikte başvuru yaparak boşanma istemleri için hukuki süreci başlatabilirler. Boşanma süreci zor ve karmaşık bir süreçtir. Bu süreç sonunda kocamdan boşanmak istiyorum diyen bireylerin yasal haklarını bilmeleri ve korumaları önemlidir. Zira boşanma sonrası çocuğun velayeti, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi hususlarda sıklıkla hak kaybı yaşanabilmektedir.

 

Boşanmak istiyorum Ama Çocuğum var

Boşanmak istiyorum diyen kişilerin bu süreçte en fazla merak ettikleri konulardan birisi de boşanma sonrası çocuğun velayetini alıp almayacaklarıdır. Boşanma sonrası çocuğun velayetini almak isteyen kişiler bilmelidirler ki, boşanma davalarında velayet belirlenirken esas üzeirnde durulan unsur, çocuğun menfaatleridir. Bu anlamda hakim çocuğun hangi ebeveyn ile yaşamasının çocuk adına yararlı olduğuna karar verir ve çocuğun velayetini anneye ya da babaya verir. Boşanmak istiyorum ama çocuğum var diyen bireyler açılacak boşanma davasında etkili bir savunma yaparak çocuklarının velayetini alabilirler. Diğer yandan boşanma davalarında verilen velayet kararı kesin karar niteliğinde olmadığından boşanma davasından sonra velayeti alamayan kişiler de velayet davası açarak çocuğunun velayetini alma adına girişimde bulunabilmektedirler.

 

Boşanmak istiyorum Ama Gidecek Yerim Yok

Boşanmak isteyen kişilerin merak ettiği bir diğer konu ise boşanma sonrası yaşam ile ilgilidir. Bu hususta boşanan kişi, maddi olarak yoksulluğa düşecekse eğer, mahkemede nafaka talebinde bulunabilmektedir. Yoksulluk nafakası alabilmek için, talepde bulunan kişinin boşanmayı getiren olaylarda eşinden daha az kusura sahip olması ya da kusursuz olması gerekir. Lakin kimi zaman hakimler eşlere eşit kusur biçseler bile boşanma sonrası yoksulluk nafakası bağlayabilirler. Boşanmak istiyorum diyen kişilerin bu noktada velayeti almaları durumunda çocuk için de iştirak nafakası almaları mümkündür. İştirak nafakalarında herhangi bir şart olmaksızın sadece çocuğun velayetini almış olmak yeterlidir.

 

Tek Celsede Boşanmak istiyorum

Tek celsede boşanma gerçekleştirilebilmesi için açılacak boşanma davası şekil ve usul olarak çekişmeli boşanma davasından farklıdır. Anlaşmalı boşanma davası olarak adlandırılan bu boşanma davası türünde taraflar etkili bir boşanma süreci yönetimi yapılarak tek celsede boşanma gerçekleştirebilirler.