Boşanma Dilekçesi Nedir Nasıl Hazırlanır?

Boşanma davasının açılabilmesi adına hazırlanması gereken belgelerden birisi olan boşanma dilekçesi hakkında bu yazımızda boşanma dilekçesinin nasıl olması, boşanma dilekçesinin nasıl hazırlanması ve boşanma dilekçesinde nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde duracağız. Öncelikle boşanma dilekçesi nedir ve bireylerin boşanmak için neden dilekçe hazırlamaları gerektiğine değinelim.

Boşanma Dilekçesi Nedir?

Boşanmak için 4721 sayılı Medeni Kanuna göre boşanma davası açılması gerekir. Yasal olarak evliliğin noktalanması sürecinde açılacak olan boşanma davası için, boşanmak isteyen kişi, Aile Mahkemesine boşanma dilekçesi ile başvuru yapmak durumundadır. Burada yetkli Aile Mahkemesi eşlerin son altı aydır birlikte ikamet ettikleri yerde bulunan mahkemelerdir. İkamet edilen yerde Aile Mahkemesinin bulunmaması durumunda ise boşanma dilekçesi Asliye Hukuk Mahkemesine verilir.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma dilekçesi hazırlayacak kişi açısından bu belgenin öneminin doğru anlaşılması gerekir. Zira boşanma dilekçesi açılacak olan davanın iskeletini oluşturur ve çocuğun velayeti, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, maddi ve manevi tazminat gibi bir çok konu açısından belirleyici olabilmektedir. O yüzden mutlaka hukuki anlamda kusursuz bir boşanma dilekçesi ile davanın açılması önerilir.

Burada boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır diyen bireyler, hukuki destek alarak açacakları dava için uygun bir boşanma dilekçesi hazırlanmasını sağlamalıdır. Boşanma dilekçesinde yapılacak hatalar ya da eksiklikler biraz önce belirttiğimiz boşanmanın maddi ve manevi koşullarında hak kaybı yaşanmasına neden olabilir.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Boşanma dilekçesi, boşanma nedeni, açılacak boşanma davasının türü gibi unsurlara bağlı olarak farklılık gösterecektir. Örneğin anlaşmalı boşanma için gerekli dilekçe ile çekişmeli boşanma için gerekli dilekçe birbirinden farklı olmalıdır. Ya da terk nedeniyle boşanma dilekçesi ile aldatma nedeniyle boşanam dilekçesi farklılıkdır.

Boşanma dilekçesi yazarken, boşanma dilekçesinde mutlaka kanunda yer alan haklı boşanma sebeplerinden birisinin boşanma gerekçesi olarak belirtilmesi gerekir. Bu da boşanma dilekçesinin hangi nedenle boşanma davası açıldığı zemininde değişiklik göstermesine sebep olur. Boşanma nedenine göre boşanma davası için gerekli prosedürler farklılık göstereceği için boşanma dilekçesi de evliliğe özel olarak hazırlanmış olmaldır.

Boşanma Davası Dilekçesi Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Boşanma davası dilekçesi hazırlarken bu belge içerisinde bireyler, evlilik içerisindeki boşanmayı getiren davranışların neler olduğu, boşanma sonrası varsa çocuğun velayeti, nafak ve tazminat talepleri gibi hususları açıkça belirtmelidir. Boşanma dilekçesinde dikkat edilmesi gereken hususlar, boşanma davasının süresini ve sonucunu etkileyecek olan konular olduğu için mutlaka hukuki anlamda kusursuz bir dilekçe hazırlanması önerilir. Ki boşanma dilekçesi hazırlanırken en fazla yapılan hatalardan birisi de gelişi güzel hazırlanmış olmasıdır.

Öncelikle boşanma davası dilekçesi kişiye özel olarak hazırlanmış olmalıdır. Her evlilikde boşanmayı getiren davranışlar birbirinden farklıdır. O halde yapalacak olan en büyük hata başka bir boşanma dilekçesi ile dava açmak olacaktır. Eşlerin mal rejimleri, boşanmayı getiren olayların nasıl cereyan ettiği, tazminat ya da nafaka talep edilip edilmeyeceği gibi önemli hususlar boşanma sonrası hak kaybı yaşanabilecek durumalr olduğu için evliliğe özel bir boşanma dilekçesi ile dava açılması daha doğru olacaktır.

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma davası açacak kişiler açısından yapılan hatalardan birisi de boşanma dilekçesi örneği üzerinden bireylerin kendi davalarını açmaları olmaktadır. Boşanma dilekçesi örneği günümüzde internet üzerinden kolaylıkla erişilebilen bir belgedir. Fakat internetten bulacağınız boşanma dilekçesi örneği, kim tarafından hazırlandığı belli olmadığı gibi hukuki açıdan doğru hazırlanıp hazırlanmadığı da tartışmaya açıktır. Bu nedenle bireylerin boşanma dilekçesi örneği ile davalarını açmalarındansa uzman bir boşanma avukatı ile bu belgeyi yazmaları, bu noktada hukuki destek almaları önerilir.

Sağlıklı bir boşanma davası süreci için öncelikle boşanma dilekçesi doğru bir şekilde yazılmış olmaldıır. Boşanmak istiyorum diyen bireyler de boşanma dileçesi yazarken hukuki altyapının doğru oluşturulup oluşturulmadığı üzerinde durmalıdırlar. Aksi halde boşanma davası reddedilebileceği gibi, davanın olması gerekenden daha uzun sürmesi ya da dava sonucunda çocuğun velayeti, mal paylaşımının nasıl yapılacağı, tazminat ve nafaka alınıp alınmayacağı konularında hak kaybı yaşanabilir.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma dilekçesi yazarken en önemli konulardan birisi de boşanma için öne sürülmesi gereken boşanma nedeninin doğru seçilmesidir. Boşanmayı getiren olayların ispatı, davayı açan kişidedir. O yüzden hukuki boşanma sebepleri arasından kendi yaşamış olduğu boşanma nedenini seçecek olan kişi boşanma dilekçesi içerisinde bu durumu doğru bir şekilde izah etmelidir. Bu anlamda boşanma dilekçesi nasıl yazılır diye merak eden bireylerin hazırlayacakları boşanma dilekçeleri de hukuki sebebin ne olduğuna göre farklı şekillerde olacaktır. Şimdi boşanma nedenleri ve bu nedenlere dayanarak hazırlanacak olan boşanma dilekçelerinin nasıl olması gerektiğine değineceğiz.

Boşanma Dilekçesi Avukatsız

Boşanma dilekçesi hazırlayacak bireyler mutlaka avukat aracılığı ile bu belgeyi hazırlasınlar. Burada hukuki altyapı doğru kurulamaz ise boşanma davası reddedilir. Bu da bireylerin 3 yıl içerisinde yeniden aynı nedenle boşanma davası açabilmelerinin önüne geçecektir. Boşanma dilekçesi avukatsız hazırlanır ise, hukuki anlamda yetersiz bir boşanma dilekçesi hazırlanmış olma olasılığı yüksek olacaktır. Bu da dava boşanma ile sonuçlansa bile, boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında hak kaybı yaşanmasına yol açabilir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Şiddetli geçimsizlik olarak bilinen durumun hukuki olarak karşılığı evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, ortak yaşam kurusulmasının taraflardan beklenmeyecek şekilde evlilik birliği temelinden sarsıldığında boşanma davası açılabileceğine hükmetmektedir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlamak isteyen kişiler de bu zeminde bir boşanma dilekçesi hazırlamalıdırlar. Kanunun 166. maddesi evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma hükümlerini içerir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davalarında dilekçe yazarken bireyler, bu belgede kanunun 166. maddesini hukuki boşanma sebebi olarak öne sürmelidirler. Şiddetli geçimsizlik oldukça geniş bir kavramdır. Bir çok davranış ve tutum bu boşanma nedeni içerisinde yer alacaktır. Örneğin kadının ev işlerini yapmaktan kaçınması, erkeğin çalışmaktan kaçınması, cinsel sorunlar nedeniyle boşanma istemleri, çocuklarla ilgilenmeme, eşin ailesiyle olan sorunlar… gibi bir çok durum evliliğin temelinden sarsılmasına neden olacağı için şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayacak olan kişiler kanunun bu maddesini öne sürerek boşanma istemiyle dava açabilirler.

Terk Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için gerekli hukuki prosedür, diğer boşanma nedenlerinden farklılık göstermektedir. Buna göre öncelikle hangi durumların terk kapsamında değerlendirildiği ve terk durumunda ne yapılması gerektiği bilinmesi gerekir. Terk nedeniyle boşanma için eşlerden birisinin ortak yaşam kurulmasını engellemek amacıyla bir takım davranışlar sergilemesi gerekir. Burada terk, sadece eşlerden birisinin evden ayrılması olarak algılanmamalıdır. Eşi evden kovmak, eşi ailesine göndermek, eşin eve girmesini engellemek amacıyla kilidi değiştirmek… gibi bir çok davranış terk sebebiyle boşanma davalarına konu olacaktır. Terk nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlamak isteyen bireylerin de bilmeleri gereken esas nokta, eşin ortak hayatı bitirme gayesiyle bu davranışı sergilemiş olması gerekir. Terk nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlamadan önce terk eden eşe, terk davranışından sonraki 4. aydan itibaren ihtar yapılır. Bu ihtar eşin tekrar ortak hayatı kurması gerektiği yönünde olur. 4. aydan itibaren yapılan dön çağrısına eşin 2 ay içerisinde olumlu karşılık vermemesi durumunda ise terk nedeniyle boşanma davası açılabilir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Aldatma nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlarken, aldatma olayının nasıl öğrenildiği, aldatmanın ne zaman öğrenildiği, aldatmaya ilişkin tanık ya da farklı bir ispat unsurunun olup olmadığı, dilekçe içerisinde beyan edilerek zengin bir boşanma dilekçesi hazırlanabilir. Burada aldatma nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için yerine getirilmiş olması gereken hususlar vardır. Örneğin aldatma eylemi öğrenildiğinden itibaren 6 ay içerisinde, aldatılan kişi dava açmak zorundadır. Eğer aldatmanın öğrenilmesinden sonra 6 ay içerisinde aldatılan kişi dava açmaz ise, bu sebeple boşanma davası açma hakkı düşer. O yüzden aldatma nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde mutlaka aldatmanın ne zaman öğrenildiği beyan edilmelidir.

Boşanma Nedenleri

Evliliğin yasal olarak bitirilmesinin şartları 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içerisinde açıklanmıştır. Buna göre boşanmak isteyen kişilerin haklı boşanma nedeni ile birlikte boşanma davası açması gerekir. Boşanma için öne sürülecek haklı boşanma nedenleri Kanunda Özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olarak ayrılmaktadır. Bu makalemizde hangi durumların boşanmaya yol açacağı ve açılacak boşanma davası içerisinde boşanma nedeni olarak öne sürülebilecek gerekçelerin neler olduğu ile ilgili ayrıntılı bilgiler vereceğiz.

Boşanma Nedenleri

Aldatma Nedeniyle Boşanma

Aldatma nedeniyle boşanma kavramı, evlilik birliği içerisinde eşlerin birbirine olan sadakat yükümlülüğünün yerine getirilmediği durumlarda gerçekleşen boşanma şeklidir. Medeni Kanun taraflardan birisinin aldatma davranışı gerçekleşmesi durumunda boşanma davası açılabileceğine hükmeder. Buna göre aldatma nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin dava içerisinde ispat yükümlülüğü vardır. Aldatma nedeniyle boşanma davalarında ispat aracı olarak tanık beyanları kullanılabileceği gibi farklı belge ve argümanlar da kullanılabilir. Örneğin Facebook, Whatsapp, instagram, gibi internet mecralarında yapılan konuşmalar, fotoğraf paylaşımları, durum güncellemeleri, mesaj içerikleri boşanma davasında delil olarak sunulabilir. Aldatma nedeniyle boşanma davalarında aldatan kişi kusurlu durumdadır. Aldatılan birey bu hususta maddi ve manevi tazminat talep edebileceği gibi aldatma olayının gerçekleştiği 3. kişiye de manevi tazminat davası açabilmektedir. Diğer yandan aldatan kişi kusurlu olduğu için yoksulluk nafakası talep edemez. Aldatma nedeniyle boşanma davası içerisinde etkili bir savunma yapılması noktasında bireylerin tutacakları boşanma avukatı onların sağlıklı bir şekilde boşanma gerçekleştirmelerine olanak sağlayacaktır. Nafaka tazminat, mal paylaşımı ve çocuğun velayeti gibi konularda hak kaybı yaşanmaması için aldatma nedeniyle boşanma davası açacak bireylere uzman bir boşanma avukatı tarafından destek almaları önerilir.

Aldatma nedeniyle boşanma, günümüzde en fazla görülen boşanma nedenleri arasında yer alır.

Eşi Darp Etme, Eşe Şiddet Uygulama , Dayak Atma, Eşi Dövmek Nedeniyle Boşanma

Eşi tarafından darp edilen kişiler bu husustan dolayı boşanma davası açabilirler. Eşi darp etme nedeniyle boşanma davası açarken bireylerin yaşadıkları darp ya da şiddeti ispat etmeleri gerekir. Bu noktada eşi dövme ya da eşe dayak atma nedeniyle açılacak boşanma davalarında, şiddete maruz kalan kişiler tanık beyanları ile bu durumu ispat edebilecekleri gibi hastane ve karakol kaydı, darp raporu, darp nedeniyle suç duyurusu gibi belgelerle de bu ispatı yapabilirler. Özellikle kadına yönelik şiddet nedeniyle boşanma davaları son yıllarda ülkemizde sıklıkla karşılaşılmaktadır. Kadına yönelik şiddet nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin dava içerisinde yaşadığı şiddet olayının bir daha yaşanmasının önüne geçilmesi adına bazı tedbirleri de hakimden talep edebilmektedir. Örneğin eşin evden uzaklaştırılması, şiddet uygulayan eşin, kadına ve çocuklara yaklaşmasının engellenmesi… gibi koruma kararları boşanma sürecinde alınabilmektedir.

Hayata Kast Nedeniyle Boşanma

Evlilik içerisinde yaşanılan hayata kast ya da eşi öldürme girişimi, boşanma nedenleri arasında yer alır. Tıpkı aile içi şiddet, eşi darp etme, eşe karşı fiziksel şiddet uygulama durumlarında olduğu gibi bu tür boşanma davalarında da koruma talepleri uygulanabilir. Hayata kast nedeniyle boşanma davası, yaşanılan durumun önemi nedeniyle daha kısa süre içerisinde sonuçlandırılabilir. Hayata kast nedeniyle boşanma davalarında hakimler aynı durumun bir daha yaşanmaması adına davanın elzem bir hal olduğu kanısından dolayı daha kısa sürede boşanma kararı vermektedir. Hayata kast boşanma nedenleri içerisinde bu tür bir durumlar karşılaşmış olan birey hukuki prosedürleri etkili bir şekilde yerine getirerek gerek boşanmanın en hızlı şekilde sonuçlanmasını sağlarken gerekse de boşanmadan doğacak yasal haklarının da korunmasını sağlar.

Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma

Boşanma nedenleri arasında yer alan bir başka davranış biçimi ise onur kırıcı davranış olmaktadır. Eşlerden birisinin diğer eşi küçük düşürmesi, başkalarının yanında ağır bir şekilde rencide etmesi, eşe sürekli olarak ağır hakaretlerde bulunması gibi davranışlar, onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma kapsamında yer alır. Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davalarında hakimler eşler arasında olan küçük sayılabilecek saygısızlıklardan ziyade yapılan davranışın karşı taraf açısından ağır olması durumunda boşanmaya hükmederler. Onur kırıcı davranış boşanma nedenleri için bir kaç örnek verilebilir. Örneğin eşlerden birisinin diğer eşin cinsel hayatına dair yaşadığı problemleri başkalarının yanında dile getirmesi, başkalarının yanında eşi yalancılıkla suçlama, eşi ailesinin yanında rencide etme, başkalarının yanında eşinin sorumsuz olduğunu beyan etme… gibi durumlar onur kırıcı davranış çerçevesinde değerlendirilmektedir. Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davalarında bireylerin bu davayı açabilmesi için onur kırıcı davranışın gerçekleşmesinden itibaren altı ay içerisinde dava açılmış olmalıdır. Aksi takdirde maruz kalınan davranışın affedildiği algısı olması nedeniyle bpianma davası açma hakkı düşecektir.

Eşin Suç İşlemesi Nedeniyle Boşanma

Eşin suç işlemesi durumu her zaman boşanma nedenleri arasında yer almaz. Bu durumun boşanma nedenleri arasında yer alabilmesi için işlenilen suçun yüz kızartıcı ya da küçük düşürücü bir suç olması ve bunun neticesine ortak yaşamın kurulmasının imkansız olması gerekir. Eşin suç işlemesi nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için yaşanabilecek durumlara örnek vermek gerekirse; eşin cinsel taciz suçu işlemesi, eşin uyuşturucu satıcılığı yapması, Eşin hırsızlık yapması… gibi durumlar örnek gösterilebilir.

Terk Nedeniyle Boşanma

Boşanma nedenleri arasında yer alan durumlardan birisi de eşlerden birisinin ortak yaşamı sekteye uğratmak amacıyla evi terk etmesidir. Terk nedeniyle boşanma davası, diğer boşanma nedenleri gibi olmayıp kendisine has prosedürleri içerir. Terk nedeniyle boşanma davası açacak kişiler açısından öncelikle evi terk eden eşe ihtar gönderilmiş olması gerekir. Eşin evi terk etmesinin ardından 4. aydan itibaren eşe ihtar gönderilebilir. Gönderilen eve dön ihtarına 2 ay sonunda yanıt alınamaz ve eş eve dönmemiş ise terk nedeniyle boşanma davası açılabilir. Terk boşanma nedenleri farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Burada esas unsur ortak yaşam kurmayı reddetmek olarak algılanmalıdır. Bu tür bir davranış sergilendiğinde terk nedeniyle boşanma davası gerekli prosedürlerin de uygulanmasıyla yapılabilir. Terk nedeniyle boşanma kapsamında değerlendirilen durumlar;

a) Eşin Evi Terk Etmesi

Eşin evi terk etmesi sonucu boşanma davası açılabilmesi için eşin meşru bir neden olmaksızın evi terk etmesi gerekir. Örneğin askerlik görevi için eşin askere gitmesi durumu terk nedeniyle boşanma kapsamında yer almaz. Burada eşin evi terk etmesi durumunun, boşanma nedenleri içerisinde yer alabilmesi için, ortak yaşamı devam ettirmemek için eşin evden ayrılması gerekir.

b) Eşi Evden Kovmak

Eşi evden kovmak da terk nedeniyle boşanma kapsamında yer alır. Terk nedeniyle boşanma davaları sadece evi terk eden kişiye değil, eşini evden kovan kişiye de açılabilir. Burada ortak yaşam kurmayı reddeden kişi eşini evden kovan kişi olduğundan, eşini evden kovan birey, açılacak boşanma davasında kusurlu olacaktır.

c) Eşin Eve Girmesini Engellemek (Kilidi Değiştirmek)

Eşin eve girmesinin engellenmesi amacıyla kilidi değiştirme davranışı da terk nedeniyle boşanma kapsamında yer alır. Kilidi değiştirme sonucu taraflardan birisinin eve girmesinin engellenmesi durumunda terk nedeniyle boşanma davası açılabilir. Boşanma nedenleri arasında terk nedeniyle boşanma kapsamında yer alan bu davranışta, boşanma davası açılması durumunda kilidi değiştiren kişi kusurlu olmaktadır.

d) Eşi Ailesine Göndermek

Boşanma nedenleri arasında terk nedeniyle boşanma içerisinde yer alan bir başka davranış ise, eşi ailesine göndermek, eşin ailesini arayarak gelip almalarını söylemek gibi davranışlardır. Eşi ailesine gönderen birey terk nedeniyle açılacak boşanma davası içerisinde kusurlu taraf olmaktadır.

Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeniyle Boşanma

Boşanma nedenleri arasında yer alan bir başka unsur ise taraflardan birisinin haysiyetsiz yaşam sürmesidir. Haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için “haysiyetsiz yaşam sürme” unsurunun süreklilik arz etmesi gerekir. Örneğin eşin uyuşturucu ya da madde bağımlısı olması bu bu bağımlılığın evlilik birliğini çekilemez kılması geerekir. Bu durumda haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle boşanma davası açılabilir.

Akıl hastalığı Nedeniyle Boşanma

Boşanma nedenleri arasında yer alan unsurlardan birisi de eşlerden birisinin akıl hastalığı sahibi olmasıdır. Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için akıl hastalığının evlilikten sonra oluşmuş olması gerekir. Zaten kanunlarımıza göre de akıl hastası bir kişinin evlenebilmesi mümkün değildir. Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için söz konusu hastalığın tedavisinin mümkün olmaması gerekir. Akıl hastalığı sonucu boşanma davası açacak kişinin akıl hastalığını ispat etmesi gerekir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

En fazla görülen boşanma nedenleri arasında yer alan durum şiddetli geçimsizliktir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kavramı halk arasında sıklıkla dile getirilen bir tabir olup hukuki olarak karşılığı “evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma” olmaktadır. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açmak isteyen kişiler bu husustar bir çok davranışı öne sürerek boşanma davası açabilirler. Boşanma nedenleri arasında en geniş kapsamlı gerekçe şiddetli geçimsizliktir. Öyle ki ortak yaşam kurulmasını engelleyen her durum şiddetli geçimsizlik kapsamında yer alabilir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davalarında da hakim yaşanılan durumun evlilik birliğinin devamının sağlanıp sağlanamayacı ve ortak yaşam kurulup kurulamayacağı üzerinde durmaktadır. Medeni Kanun, ortak yaşam kurulmasının taraflardan beklenmeyecek şekilde evlilik birliğinin sarsıldığı durumlarda boşanma davası açılabileceğine hükmetmiştir.

Eşin Alkol Kullanması Boşanma Nedeni Sayılır Mı?

Boşanma nedenleri arasında alkol kullanımı tek başına bir neden olarak sayılamaz fakat, alkol kullanımının getirdiği davranışlar boşanma davasına konu olabilmektedir. Örneğin eşin sürekli alkol kullanması ya da eşin alkol bağımlısı olması sonucu evlilik birliği içerisindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği noktada boşanma davası açılabilir.

Bir Kerelik Aldatma Boşanma Nedeni Sayılır Mı?

Boşanma nedenleri arasında yer alan aldatma davranışının kaç defa gerçekleştiğinin hukuki açıdan bir önemi yoktur. Aldatma nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için aldatılma olayının öğrenilmesinden sonra 6 ay içerisinde boşanma davası açılmalıdır. Aksi durumda aldatma nedeniyle boşanma davası açma hakkı düşecektir.

Güven Sarsıcı Davranış Nedeniyle Boşanma

Güven sarsıcı davranışlar evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden olan unsurlardan birisidir. Boşanma nedenleri içerisinde sıklıkla görülen güven sarsıcı davranış kaba tabiri ile evlilik içerisinde açıklanamayan davranışları ifade eder. Örneğin eşin gittiği yerleri söylemekten kaçınması, ya da açıklanamayan telefon görüşmeleri güven sarsıcı davrnaış olarak kabul edilir. Boşanma nedenleri içerisinde yer alan güven sarsıcı davranış nedeniyle boşanma davası açılmak istenmesi durumunda öne sürülecek hukuki sebep, evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanmadır.

Yalan Nedeniyle Boşanma

Evlilik içerisinde eşlerden birisinin sürekli olarak yalan söylemesi de evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma kapsamında yer alır. Yalan söyleme nedeniyle boşanma davalarında hakim söz konusu tutum ve davranışların ortak yaşam kurulmasını engelleyip engellemediğine bakar.

Kumar Oynama Boşanma Nedeni Sayılır Mı?

Kumar oynamak tek başına boşanma nedeni değildir. Fakat eşin kumar oynaması sonucu evlilik içerisindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği durumlarda boşanma nedenleri arasında kumar bağımlılığı gösterilerek boşanma davası açılabilir.

Eşin Psikolojik Tedavi Görmesi Boşanma Nedeni Sayılır Mı?

Psikolojik tedavi görme boşanma nedenleri arasında direk olarak öne sürülebilecek geçerli bir neden olmasa bile psikolojik tedavi görülen dönemde sergilenen davranışların evlilik birliğini temelden sarsması durumunda boşanma davası açılabilmektedir.

Cinsel Birliktelikten Kaçınma – Cinsel İlişkiye Girmeme Boşanma Nedeni

Eşlerden birisinin meşru bir neden olmaksızın cinsel birlikteliğe girmemesi, eşiyle yatmama, cinsel ilişkiye girmekten kaçınma gibi durumlar da boşanma nedenleri arasında yer alır. Bu gibi durumlarda hakimler ortada meşru bir neden olup olmadığı üzerinde durur. Örneğin eşin regl olması nedeniyle cinsel ilişkiye girmek istememesi meşru bir neden olduğundan boşanma nedeni olarak öne sürülemez.

Eşi Ailesiyle Görüştürmeme Boşanma Nedeni Midir?

Boşanma nedenleri arasında yer alan bir başka unsur ise eşi ailesiyle görüştürmeme, eşin ailesiyle görüşmesini engelleme gibi davranışlardır. Bu gibi davranışlar evlilik birliğinin temelden sarsılması kapsamında değerlendirilir ve açılacak boşanma davası içerisinde hakim ortak yaşamın kurulmasını engelleyen bir durum olup olmadığını inceler.

Eşi Arkadaşları ile Görüştürmeme Boşanma Nedeni Sayılır Mı?

Eşi tarafından sosyal ortamlardan soyutlanan ve arkadaşları ile görüştürülmeyen kişiler bu tutumun ortak yaşam kurulmasını engellediği durumlarda boşanma davası açabilirler. Yine bu boşanma sebebiyle dava açılmak istenmesi durumunda hakim evlilik birliğinin temelden sarsılıp sarsılmadığına bakar.

Ev işlerini Yapmama Boşanma Nedeni Midir?

Her ne kadar Medeni Kanun evlilik içerisinde eşlerin eşit sorumluluğa sahip olduğuna hükmetse de pratikte ev işlerini yapmama davranışı sergileyen kadına boşanma davası açılabilmektedir. Ev işlerini yapmama nedeniyle boşanma davası açacak kişiler Medeni Kanunda yer alan evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası açabilirler.

Erkeğin Çalışmaması Boşanma Nedeni Midir?

Evin geçimini sağlamakla yükümlü olan erkeğin, meşru bir neden olmaksızın çalışmaması ya da çalışmayı reddetmesi boşanma nedenleri arasında yer alır. Burada meşru bir neden olup olmaması asıl unsurdur. Yani erkeğin hali hazırda iş arıyor olması, işinden yeni ayrılmış olması, işinden kovulması gibi durumlar erkeğin çalışmaması nedeniyle boşanma kapsamında yer almaz.

Eşin Ailesine Hakaret Etme Boşanma Nedeni Midir?

Eşin ailesine hakaret boşanma nedenleri arasında yer alır. Burada da asıl bakılan durum eşin ailesine hakaret davranışının evliliği temelden sarsıp sarsmadığıdır. Eşin ailesine hakaret nedeniyle boşanma davası açacak kişiler Medeni kanunun 166. maddesi uyarınca ortak yaşamı kuramadıkları için dava açabilirler.

Baskı Nedeniyle Boşanma

Evlilik içerisinde yapılan baskılar, boşanma nedeni olarak öne sürülebilmektedir. Eşlerden birisinin diğer eşe yaptığı psikolojik baskı ya da psikolojik şiddet evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden olacağından boşanma nedenleri arasında gösterilebilmektedir.

Çocuklarla ilgilenmeme Boşanma Nedeni Midir?

Evlilik içerisinde müşterek çocuğun ya da üvey çocuğun bakımı ve ilgisi için her iki eş de eşit sorumluluğa sahiptir. Bu noktada çocuklarla ilgilenmeme ya da çocuğa bakmama evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle çocuklarla ilgilenmeme durumunda boşanma davası açılabilir.

İlgisizlik Nedeniyle Boşanma

Son yıllarda en fazla görülen boşanma nedenleri arasında ilgisizlik yer almaktadır. İlgisizlik nedeniyle boşanma davaları 2014 yılında aldatma nedeniyle boşanma davalarından daha fazla görülmüştür. İlgisizlik nedeniyle boşanam davası açılırken, yaşanılan ilgisizlik durumu farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Örneğin eşlerden birisinin diğer eşe karşı ilgisiz olması durumu yaşanabileceği gibi, çocuklarla ilgilenmeme, eşin ailesine karşı ilgisizlik… gibi farklı durumlar da oluşabilmektedir. İlgisizlik nedeniyle boşanma davası açacak bireyler yine Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası açabilirler.

Çocuk İstememe Boşanma Nedeni Midir?

Evlilik içerisinde taraflardan birisinin çocuk istememesi durumunda oluşacak evlilik birliğinin temelden sarsılması gibi bir sonuç, boşanma nedenleri arasında çocuk istememe davranışının da yer almasına sebep olur. Bu durumda boşanma davası açılabilmektedir.